Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Okresná prokuratúra, Prievidza
Prokuratúry
Odstraňovanie príčin a podmienok trestnej činnosti, prevencia a potláčanie kriminality, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
M. Mišíka 22, Prievidza
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza
Sociálna poisťovňa
Nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti.
Matice slovenskej 10, Prievidza
IMG
Okresný súd Prievidza
Súdy
Súdnictvo, pojednávanie, rozvody, pokuty, žaloby. Právnické služby pre občanov.
Švéniho 5, Prievidza
IMG
Hornonitriansky basketbalový klub Prievidza
Záujmové združenia a spolky
Činnosť basketbalového klubu mužov v Prievidzi. História, informácie o klube, kontakt, odkazy.
Olympionikov 4, Prievidza
IMG
OČKOLANDIA s. r. o.
Záujmové združenia a spolky
Organizovanie detských táborov v zimných i letných termínoch, efektívne a kreatívne vypÄşňanie voľného času detí, tvorivé dielne, šport.
Dlhá 32/4, Prievidza
IMG
Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike
Záujmové združenia a spolky
Združovanie centier pre mladých pôsobiacich v Slovenskej republike, organizovanie akcií pre mládež.
Tenisová 25, Prievidza
IMG
Súkromná základná umelecká škola XOANA
Školy
Umelecké vzdelávanie, výučba v dvoch umeleckých odboroch - tanečný odbor a literárno - dramatický odbor.
Jesenského 16, Prievidza
IMG
Základná škola Sama Chalupku
Školy
Prevádzka základnej školy, poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
S. Chalupku 313/14, Prievidza
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi
Úrady práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi - služby zamestnanosti, voľné pracovné miesta, kontakty, detské domovy, výberové konania, verejné obstarávanie.
Šumperská 1, Prievidza
IMG
Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra
Záujmové združenia a spolky
Podpora iniciovania, koordinovania a uskutočňovania strategických aktivít, zameraných na hospodárske, sociálne, kultúrne a spoločenské povznesenie regiónu a podpora marketingu.
Hviezdoslavova 3, Prievidza
IMG
Regionálne združenie cestovného ruchu Horná Nitra
Záujmové združenia a spolky
Združovanie subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu, prezentácia regiónu na domácich a zahraničných výstavách a workshopoch.
Nám.Slobody 4, Prievidza
IMG
Spolok abstinentov Prievidza
Záujmové združenia a spolky
Spolok abstinentov. Sociálna prevencia zameraná na propagáciu zdravého spôsobu života a smerujúca k skvalitneniu sociálneho usmernenia občana.
ul. K. Novackého 14, Prievidza
IMG
Daňový úrad Prievidza
Daňové úrady
Evidencia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola a daňové exekučné konanie.
G. Švéniho I/2727, Prievidza
IMG
Orchidamos Slovakia, n.o.
Neziskové organizácie
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj a prezentácia kultúrnych hodnôt, pomoc pri organizácii kultúrnych podujatí. Vzdelávania, výchova a telesná kultúra.
Stavbárov 6, Prievidza
IMG
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia - tvorba, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Usporadúvanie výstav, benefičných koncertov, vernisáže. Ochrana ľudských práv a životného prostredia, vzdelávanie.
Ciglianska cesta 8, Prievidza
IMG
Občianske združenie Maruška
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia - pomoc telesne postihnutým deťom a ich rodinám.
Mišíka 19/13, Prievidza
IMG
Občianske združenie - Na pomoc sirotám a vdovám
Občianske združenia
Prispievanie deťom na výchovu a vzdelávanie a matkám menších detí na poplatky v materských škôlkach, pomoc pri úhradách zdravotných pomôcok a ozdravných pobytov.
Matice Slovenskej 10, Prievidza
IMG
DAS Certification Slovakia, s. r. o.
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Výkon certifikácií systémov manažérstva pre štandardy. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 18001: 2007, ISO 22000:2005.
Škarvana 365/4, Prievidza
IMG
Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici, Úrad komory Prievidza
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Stavovská organizácia - profesná komora, podnikanie v oblasti prieskumu, ťažby a spracovania nerastov.
Matice Slovenskej 10, Prievidza
IMG
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky.
Dlhá ulica 52, Prievidza


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.