Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého
Školy
Informácie o základnej umeleckej škole v Topoľčanoch - fotogaléria, absolventi, história.
Moyzesova 1737/22, Topoľčany
IMG
Základná škola sv. Don Bosca, Topoľčany
Školy
Cirkevná základná škola. Poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba cudzích jazykov, mimoškolské aktivity, krúžky.
Ľ. Fullu 2805, Topoľčany
IMG
Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
Školy
Materská škola, starostlivosť o deti predškolského veku., príprava na základnú školu. Pohybové hry a hry na podporu fantázie, tvorivosti, rozvoj komunikačných schopností, grafomotorické cvičenia.
Gagarinova 2636/15, Topoľčany
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch
Úrady práce
Úrad práce, oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb, oddelenie služieb zamestnávateľom, oddelenie služieb zamestnateľnosti, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi.
Škultétyho 1577/8, Topoľčany
IMG
Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Školy
Škola s cieľom pretvárania tradičnej školy na školu s novými vyučovacími metódami a organizačnými formami práce so zameraním na celkovú osobnosť žiaka a na výučbu jazykov.
Škultétyho 2326/11, Topoľčany
IMG
Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
Školy
Školská dielňa, spoločenská miestnosť - hudobná výchova, kultúrne programy. Podpora počítačovej gramotnosti. Rozšírená športová príprava zameraná na plávanie v 5. - 9. ročníku.
Hollého 696/3, Topoľčany
IMG
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Školy
Informácie o škole, žiaci, zamestnanci školy, práce školy, školský časopis. Úspechy, oznamy, nadané deti.
Tribečská 1653/22, Topoľčany
IMG
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Školy
Poskytovanie odborných služieb zdravotne postihnutým klientom a klientom so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.
Janka Kráľa 1, Topoľčany
IMG
Gymnázium sv.Vincenta de Paul v Topoľčanoch
Školy
Informácie o škole, školské aktivity, informácie o prijímacích skúškach, pedagogický zbor, fotogaléria.
Ul. 17. novembra 1056, Topoľčany
IMG
Informačné centrum mladých, Topoľčany
Občianske združenia
Občianske združenie - zverejňovanie informácií pre mladých, organizácia voľnočasových aktivít a poradenstvo.
Pribinova 72/14, Topoľčany
IMG
Baseballový club Topoľčany
Občianske združenia
Občianske združenie - basketbalový klub. Tréning a organizovaná súťaž.
Palkovičova 2833/10, Topoľčany
IMG
HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY
Záujmové združenia a spolky
Oficiálna stránka HC Topoľčany. Výsledky zápasov, štatistiky, hráči, juniori, žiaci, dorast, ženy. Stránka taktiež ponúka diskusné fórum.
Puškinova 1, Topoľčany
IMG
Únia dentálnych výrobcov a predajcov
Záujmové združenia a spolky
Združenie výrobcov a predajcov dentálnych materiálov a prístrojov na území Slovenskej republiky.
Pod Kalváriou 1278, Topoľčany
IMG
Mestská polícia Topoľčany
Polícia
Informácie o mestskej polícií, činnosti, zákony, organizačná štruktúra, prevencia, rady pre občanov.
Nám. M. R. Štefánika 1, Topoľčany
IMG
Okresná prokuratúra, Topoľčany
Prokuratúry
Trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov, dozor nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Nám. M. R. Štefánika 55, Topoľčany
IMG
Mestský úrad Topoľčany
Samospráva
Poskytovanie služieb občanom mesta - oddelenie právne, odbor organizačný, ekonomický, správy majetku a služieb, odbor výstavy, ŽP a vyvlastňovacieho konania, odbor starostlivosti o občanov.
Nám. M.R.Štefánika 1, Topoľčany
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany
Sociálna poisťovňa
Poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, kontrola.
Nám. M. R. Štefánika 2269/18, Topoľčany
IMG
Okresný súd Topoľčany
Súdy
Zabezpečovanie spravodlivosti a súdnictva na okresnej úrovni. Rozhodovanie v súdnych procesoch.
Nám. M. R. Štefánika 2238/55, Topoľčany
IMG
Daňový úrad Topoľčany
Daňové úrady
Organizačná štruktúra a kompetencie daňového úradu, štatistiky, dokumenty, tlačivá, zákony.
Krušovská 89, Topoľčany
IMG
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany
Náboženské inštitúcie
Organizovanie bohoslužieb, sviatostí a pobožností, správa a údržba farského kostola, spoločenstvá.
Nám.M.R.Štefánika 61, Topoľčany


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.