Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín
Sociálna poisťovňa
Dôchodkové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, lekárska posudková činnosť, výber poistného.
Aleja slobody 1878, Dolný Kubín
IMG
Okresný súd Dolný Kubín
Súdy
Spravodlivosť a súdnictvo, pojednávanie, rozvody, pokuty, žaloby. Právnické služby pre občanov.
Radlinského 36, Dolný Kubín
IMG
Centrum finančných konzultácií a vzdelávania, nezisková organizácia
Školy
Vzdelávanie v oblasti finančnej, ekonomickej, počítačovej gramotnosti a oblasti aplikovanej matematiky a deskriptívnej geometrie.
Timravina 909/1, Dolný Kubín
IMG
Základná škola Janka Matúšku Dolný Kubín
Školy
Základná škola Janka Matušku - zameranie na hodnoty ako sloboda, tolerancia, zodpovednosť a samostatnosť. Realizácia projektu Duša Fujary v spolupráci s Unesco.
Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Úrady práce
Poskytovanie občanom informačné služby z oblasti zamestnania a pracovných možností. Hlavnou činnosťou je poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach v Slovenskej republike a v rámci EU.
Nám. slobody 1, Dolný Kubín
IMG
Občianske združenie SEVER Dolný Kubín
Občianske združenia
Občianske združenie pre podporu rozvoja vzdelávania a telovýchovnej činnosti.
Medzihradská 1303/63, Dolný Kubín
IMG
Rada základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Činnosť odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.
Radlinského 47, Dolný Kubín
IMG
Združenie PRADER - WILLIHO syndrómu
Občianske združenia
Združovanie rodín s deťmi s Prader - Williho syndrómom, organizovanie stretnutí, vymieňanie si informácií navzájom.
Kocmál 551/10, Dolný Kubín
IMG
Národné združenie pre PKU Slovensko
Občianske združenia
Združenie poskytuje pomoc pre deti postihnuté fenylketonúriou a pre ich rodiny.
Zochova 1117/97, Dolný Kubín
IMG
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
Záujmové združenia a spolky
Agentúra pre regionálny rozvoj, pomoc s vypracovaním podnikateľského zámeru, informácie o možnostiach získania financií z európskych fondov.
Hviezdoslavovo námestie 1, Dolný Kubín
IMG
Súkromné centrum voľného času Laura
Záujmové združenia a spolky
Súkromné centrum voľného času Laura. Program na voľný čas detí, záujmové útvary, tvorivé dielne, záujmové krúžky.
Jánošková 28, Dolný Kubín
IMG
Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín
Školy
Všeobecné vzdelanie, krúžková činnosť, školský klub detí, školská jedáleň.
M. Hattalu 2151, Dolný Kubín
IMG
Základná škola Martina Kukučína
Školy
Základná škola Martina Kukučína - záujmová činnosť, športové triedy, školský klub, žiacky parlament, školský časopis Mladé letá, Projekt Otvorená škola, Škola dokorán, Projekt Infovek a Zelená škola.
SNP 1199/36, Dolný Kubín
IMG
Stredná odborná škola polytechnická
Školy
Stredná odborná škola polytechnická - výuka žiakov pre oblasť strojárenstva, poľnohospodárstva, rozvoj vidieka a služieb. Mechatronik, cukrár, pracovník marketingu, obchod a podnikanie, auto-opravár.
Jelšavská 405, Dolný Kubín
IMG
Daňový úrad Dolný Kubín
Daňové úrady
História a súčasnosť úradu, organizačná štruktúra, informácie a rady pre občanov.
Kohútov sad 1750/10, Dolný Kubín
IMG
CESTA PRE RODINU n.o.
Neziskové organizácie
Organizácia zameraná na pomoc deťom. Podpora znevýhodnených skupín, detí a mladých ľudí. Sprostredkovanie nových poznatkov pre prácu s mládežou. Podpora organizácií pracujúcich s deťmi.
Odbojárov 1962, Dolný Kubín


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.