Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
Daňové úrady
Evidovanie a registrácia daňových subjektov, evidencia daňových príjmov, výkon daňovej kontroly.
Radlinského 37, Bratislava
IMG
Daňový úrad Bratislava
Daňové úrady
Vykonávanie daňovej kontroly a daňového exekučného konania.
Ševčenkova 32, Bratislava
IMG
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Katastrálne úrady
Činnosť verejnej správy, kontrolný odbor, odbor koordinácie projektov OPIS, útvar zvláštnych úloh, odbor geodézie a katastra, katastrálnej inšpekcie, informatiky, medzinárodných vzťahov.
Chlumeckého 2, Bratislava-Ružinov
IMG
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR
Náboženské inštitúcie
Pomoc v prípade katastrof, humanitárne a sociálne služby, rozširovanie vzdelania. Generálne konferencie, online študijné materiály.
Grösslingová 4, Bratislava
IMG
Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava
Náboženské inštitúcie
Zenová škola - poznanie samého seba prostredníctvom meditácií a starého učenia majstrov. Predaj zen - budhistických kníh.
Hanulova 5, Bratislava
IMG
Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Náboženské inštitúcie
Združenie osôb, ktoré sa snažia rozširovať úctu k Panne Márii Pomocnici. Spoločenstvo saleziánok venujúce sa výchove detí a mládeže.
Kremnická 17, Bratislava-Petržalka
IMG
Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN
Náboženské inštitúcie
Poslania spolku sú z oblasti princípov vlasti, viery, študentského priateľstva a samovzdelávania.
Smolenická 10, Bratislava-Petržalka
IMG
Asociácia rytierov vojenského a dobročinného rádu Svätého Lazara v Jeruzaleme (A.R.V.D.R.S.L.J.)
Náboženské inštitúcie
Vojenský rád, kresťanské spoločenstvo zamerané na uchovávanie rytierskych tradícií, podporu kresťanskej viery, plnenie charitatívnych úloh.
Františkánska 2, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Apoštolská nunciatúra v Slovenskej republike
Náboženské inštitúcie
Diplomatické styky Slovenska so Svätou stolicou. Dokumenty a vyhlásenia, kňazské semináre.
Nekrasovova 17, Bratislava-Staré Mesto
IMG
KRESŤANIA V MESTE
Náboženské inštitúcie
Vytváranie platformy pre spoluprácu a jednotu cirkevných kresťanských zborov a spoločenstiev.
Východná 7B, Bratislava-Rača
IMG
Bratislavská arcidiecézna charita
Náboženské inštitúcie
Poskytovanie domácej starostlivosti, opatrovateľská služba a ošetrovateľská starostlivosť priamo u klienta doma, charitatívno-sociálne centrum, domov dôchodcov, požičiavanie zdravotníckych pomôcok.
Heydukova 14, Bratislava
IMG
Kresťanské združenie pre film, rozhlas a televíziu
Náboženské inštitúcie
Podpora uplatnenia kresťanských hodnôt v prostredí stredoeurópskeho regiónu.
Súťažná 18, Bratislava
IMG
Kresťansko - demokratická mládež Slovenska
Náboženské inštitúcie
Kresťansko - demokratické združenie mládeže Slovenska. Organizovanie stretnutí, výletov, vzdelávanie mládeže, rozvíjanie a upevňovanie pozitívnych hodnôt.
Bajkalská 25, Bratislava
IMG
Apoštolská cirkev na Slovensku
Náboženské inštitúcie
Protestantská cirkev, špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Informácie o cirkvi, zbory, správy, odkazy.
Sreznevského 2, Bratislava
IMG
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Náboženské inštitúcie
Arcibiskupský úrad, riadenie arcidiecézy, pastoračná činnosť, pastierske listy, informácie o spoločenstvách.
Špitálska 7, Bratislava-Staré Mesto
IMG
YES, WE CAN
Náboženské inštitúcie
Občianske združenie, ktorého cieľom je priviesť ľudí k uvedomeniu si vlastnej hodnoty, prosperity a spoluzodpovednosti a morálnej povinnosti. Zahraničná rozvojová a humanitárna pomoc ľuďom v núdzi.
Čajakova 28, Bratislava-Nové Mesto
IMG
Fórum kresťanských inštitúcií
Náboženské inštitúcie
Posilnenie kresťanstva, koordinácia činnosti kresťanských inštitúcií, budovanie diecéznych centier, vzdelávanie členov FKI.
Kapitulská 11, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Spoločenstvo kresťanov Christiana
Náboženské inštitúcie
Organizovanie voľnočasových aktivít, stretnutí, konferencií a táborov, štúdium Biblie.
Cabanova 20, Bratislava-Dúbravka
IMG
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
Náboženské inštitúcie
Adventisti siedmeho dňa. Písmo sväté, základné vieroučné zásady. Kurzy zdravia, Biblie a kurzy pre deti.
Cablkova 3, Bratislava
IMG
Občianske združenie Calvary
Náboženské inštitúcie
Spoločenstvo spolupracujúce s rehoľou redemptoristov. Informácie o misiách, modlitbách, misiách.
Puškinova 1, Bratislava - Staré Mesto


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.