Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné, vysunuté pracovisko Snina
Sociálna poisťovňa
Vykonávanie poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a sociálneho poistenia.
Partizánska 1057, Snina
IMG
Materská škola Československej armády, Snina
Školy
Prevádzka materskej školy, starostlivosť o deti predškolského veku.
Československej armády 1590, Snina
IMG
Materská škola Snina
Školy
Starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov. Predškolská výchova detí v materskej škole. Krúžok anglického jazyka, plavecká príprava, logopédia, pohybový krúžok.
Budovateľská 2205/12, Snina
IMG
Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina
Humanitárne organizácie a nadácie
Územný spolok Slovenského červeného kríža v Snine. Sociálne služby, darcovstvo krvi, poradenstvo.
1. mája 882/17, Snina
IMG
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Snina
Náboženské inštitúcie
Informácie o farnosti a jej činnosti. Liturgické oznamy, bohoslužby, sviatosti, fotogaléria.
Námestie Božieho milosrdenstva 2845/14, Snina
IMG
Základná škola na ul.Študentskej v Snine
Školy
Príprava žiakov na štúdium na strednej škole. Základné vzdelávanie žiakov, mimoškolské aktivity, školská jedáleň.
Študentská 1446, Snina
IMG
Detský domov Snina
Školy
Detský domov - starostlivosť o deti v profesionálnych rodinách, skupinovo v rodinných domoch, špecializovaná opatera pre deti s duševnou poruchou.
Ul. Švermova 2693/32, Snina
IMG
Cirkevné centrum voľného času Snina
Záujmové združenia a spolky
Cirkevné centrum voľného času v Snine, školské zariadenie - výchovno-vzdelávacie, kultúrno-umelecké a športové aktivity pre deti a mládež počas školského roka i počas prázdnin.
Námestie Jána Pavla II. 2059, Snina
IMG
Centrum prvého kontaktu Snina
Záujmové združenia a spolky
Informačné služby o podporných programoch SR a Európskej únie, poradenské služby pri vypracúvaní grantových projektov a spracúvaní podnikateľských zámerov, vzdelávacie služby.
Strojárska 2060, Snina
IMG
Centrum voľného času Snina
Záujmové združenia a spolky
Aktívne využitie voľného času v popoludňajších hodinách, vzdelávanie, krúžky.
Ul. Kukučínova 2544/7, Snina
IMG
Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana
Záujmové združenia a spolky
Informácie o súkromno centre voľného času zamerané na tanec.
Strojárska 2061/96, Snina
IMG
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Snina
Školy
Súkromná základná umelecká škola. Výtvarné činnosti - kresba, maľba, grafika, dekoratívna činnosť, modelovanie, keramika. Kolektívne vyučovanie.
Česká 2628/9, Snina
IMG
Informačné centrum mladých Snina
Záujmové združenia a spolky
Slobodné združenie občanov a mládeže, ktorého cieľom je všestranná podpora informovanosti a pomoci mládeži v najrôznejších oblastiach života.
Partizánska 1057, Snina
IMG
Zelený kameň
Občianske združenia
Ochrana prírody a životného prostredia v pohorí Vihorlat a jeho blízkom okolí. Podpora alternatívneho spôsobu života s dôrazom na ekologické aspekty.
Pichne 156, Snina
IMG
Nadácia Pro futura
Občianske združenia
Rozvíjanie duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a podpora zdravia a vzdelávania vo východoslovenskom regióne.
Študentská 1457, Snina
IMG
Mestská polícia Snina
Polícia
Mestská polícia, organizačný poriadok mestskej polície, štruktúra, štatút mestskej polície, práva a povinnosti.
Strojárska 2060, Snina


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.