Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Mestský úrad Ružomberok
Samospráva
Referát dopravy a technickej infraštruktúry, referát ochrany životného prostredia, referát evidencie obyvateľstva a nehnuteľností, referát CO, PO, referát hospodársky a archív, referát obchodu.
Nám. A. Hlinku 1, Ružomberok
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovsky Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok
Sociálna poisťovňa
Výkon nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu.
Podhora 9, Ružomberok
IMG
Okresný súd Ružomberok
Súdy
Riešenie právnych, občianskych, obchodných sporov, poskytovanie informácií.
Dončova 8, Ružomberok
IMG
Súkromná základná umelecká škola Jánoš
Školy
Poskytovanie umeleckého vzdelávania vo viacerých odboroch - hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický odbor. Informácie o škole a o jej úspechoch.
Mostová ulica 4, Ružomberok
IMG
Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok
Občianske združenia
Združovanie záujemcov o fotografiu, organizovanie a realizovanie výstav fotografií, odborné semináre, školenia, fotovýlety, multimediálne projekcie.
Š. N. Hýroša 10, Ružomberok
IMG
Mestský basketbalový klub Ružomberok
Občianske združenia
Občianske združenie - mestský basketbalový klub, novinky, história, mládežníci, ženy, programy a výsledky, kontakt.
Poľná 49, Ružomberok
IMG
IOGT - spoločnosť pre zdravý životný štýl
Občianske združenia
Združovanie jednotlivcov usilujúcich sa o podporu zdravia šírením myšlienky zdravého životného štýlu, aktívneho a zodpovedného prístupu k zdraviu.
Riadok 7/12, Ružomberok
IMG
TALENTÁČIK
Školy
Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, odborná výučba v hudobnom, tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom odbore.
Námestie Andreja Hlinku 14, Ružomberok
IMG
Daňový úrad Ružomberok
Daňové úrady
Registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola.
Nám. A. Hlinku 54, Ružomberok
IMG
Stopka, n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti neformálneho i formálneho vzdelávania a výchovy, najmä detí, mládeže a ich rodín prostredníctvom zážitku a integrácie.
Námestie Andreja Hlinku 1105/17, Ružomberok
IMG
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Väznice
Väznica - výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, penitenciárna starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených.
Dončova 6, Ružomberok
IMG
Združenie oprávnených inžinierov a oprávnených technikov činných vo výstavbe (ZOIT)
Záujmové združenia a spolky
Činnosť združenia - ochrana ľudských práv, záujmov opráv­nených inžinierov a technikov, podnikateľov, zamest­náva­teľov a zamestnancov činných vo výstavbe.
Makovického 8, Ružomberok


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.