Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Daňový úrad Trnava - pobočka Galanta
Daňové úrady
Rozhodovanie v daňovom konaní podľa osobitného predpisu, rozhodovanie v správnom konaní, kontrola vyberania správnych poplatkov.
Hodská 390/4, Galanta
IMG
Správa športových zariadení Mesta Galanta
Humanitárne organizácie a nadácie
Príspevková organizácia, ktorá sa stará o chod športovísk mesta Galanta, organizácia športových podujatí a vytváraní podmienok rozvoja športu v meste. Ubytovanie.
Kpt. Nálepku 1575/37, Galanta
IMG
Andra - vzdelávacie centrum n.o.
Neziskové organizácie
Vzdelávacie centrum - kurzy s tematikou konsolidovanej účtovnej závierky, samotné zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky pre mestá a obce.
Sídlisko Hanza 315/5, Galanta
IMG
Stredná odborná škola technická Galanta
Školy
Štvorročné študijné odbory, vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku, ubytovanie žiakov.
Esterházyovcov 712/10, Galanta
IMG
Čistý deň n.o.
Občianske združenia
Komplexná starostlivosť o osoby závislé od psychoaktívnych látok v oblasti resocializácie a reintegrácie do spoločnosti.
Hodská cesta 1228, Galanta
IMG
Tenisový klub Slovan Galanta
Občianske združenia
Činnosť občianskeho združenia, rozvoj športovej činnosti u detí i dospelých zameraných na tenis. Organizovanie turnajov.
SNP 995/3, Galanta
IMG
Rodinné centrum BAMBUĽKOVO
Občianske združenia
Rodinné centrum. Činnosti spojené s podporou kojenia, starostlivosťou o dieťa, rôzne druhy spoločných aktivít.
Z. Kodálya 793/24, Galanta
IMG
Občianske združenie DOGDANCING CLUB SLOVAKIA
Občianske združenia
Celoslovenské združenie dogdancerov a aktívnych majiteľov psov.
Švermova 1445/33, Galanta
IMG
Regionálna rozvojová agentúra Galanta (skrátene RRA Galanta)
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Regionálna rozvojová agentúra - zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov, monitorovanie potenciálu regiónu, aktivizácia regiónu, koordinácia aktivít a spolupráca so subjektmi ovplyvňujúcimi rozvoj.
Mierové nám. 941/1, Galanta
IMG
Základná škola Gejzu Dusíka
Školy
Základná škola s rozšírením vyučovaním hudobnej výchovy, činnosť speváckeho zboru, krúžky a podujatia na škole.
Mierová 1454/10, Galanta
IMG
Základná škola Galanta
Školy
Základná škola. Záujmové krúžky, pedagogický zbor, činnosť špeciálneho pedagóga, školské a mimoškolské podujatia.
Sídlisko SNP 1415/49, Galanta
IMG
Okresná prokuratúra v Galante
Prokuratúry
Dozeranie na jednotné uplatňovanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov, vedenie registra trestov.
Obrancov mieru 2, Galanta
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta
Sociálna poisťovňa
Nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
Z. Kodálya 1629/48, Galanta
IMG
Materská škola, Sídlisko Nová doba 923/12, Galanta
Školy
Materská škola. Záujmové krúžky, hry, výlety, besiedky, podujatia, tanečný krúžok.
Sídlisko Nová doba 923/12, Galanta


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.