Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Školy
Stredná odborná škola. Hotelová akadémia, štvorročné, trojročné a dvojročné učebné odbory, nadstavbové a pomaturitné štúdium.
Športová 1, Rimavská Sobota
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote
Úrady práce
Pomoc v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, evidencia záujemcov o zamestnanie, odborné poradenstvo.
Čerenčianska 18, Rimavská Sobota
IMG
AA TERRA ANTIQUA s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Archeologický výskum zameraný na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a záchranu archeologických nálezov a nálezísk, ktoré sa nachádzajú na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.
Sídlisko Rimava 1063/35, Rimavská Sobota
IMG
ForWell, s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Výskum, vývoj v oblasti prírodných a technických vied - bezpečnostných plômb a vysokobezpečnostných plômb.
P. Dobšinského 30, Rimavská Sobota
IMG
Základná škola P.K.Hostinského Rimavská Sobota
Školy
Vyučovanie cudzích jazykov, počítačová výučba, práca s internetom, vydávanie školského časopisu, školská jedáleň.
Družstevná 835, Rimavská Sobota
IMG
Základná škola v Rimavskej Sobote
Školy
Základná škola - školský klub detí, školská jedáleň, krúžky.
Dr. Clementisa 13, Rimavská Sobota
IMG
Základná škola P.Dobšinského Rimavská Sobota
Školy
Základná škola - školský klub detí, rozšírená výučba cudzích jazykov.
P.Dobšinského 1744, Rimavská Sobota
IMG
Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote
Školy
Rozvoj estetických potrieb a tvorivých aktivít žiakov a úzka spolupráca s inštitúciami. Stanovenie koncepčných zámerov školy, účasť žiakov v súťažiach, rôzne krúžky.
Daxnerova 42, Rimavská Sobota
IMG
Základná umelecká škola Rimavská Sobota
Školy
Základná umelecká škola Rimavská Sobota. Vzdelávanie v základných umeleckých školách, kurzy, aktivity, krúžky.
Salvova 1, Rimavská Sobota
IMG
Daňový úrad Rimavská Sobota
Daňové úrady
Evidovanie a registrácia daňových subjektov, evidencia daňových príjmov, výkon daňovej kontroly.
Francisciho 9, Rimavská Sobota
IMG
Slovenská asociácia pre biofeedback a neuroreguláciu
Neziskové organizácie
Neziskové združenie neurofeedback a biofeedback terapeutov, trénerov a iných špecialistov pracujúcich s metódami aplikovanej psychofyziológie.
Sídlisko Rimava B-1/10-84, Rimavská Sobota
IMG
Slovenský zväz astronómov
Záujmové združenia a spolky
Činnosť hvezdárne v Sobotišti - novinky, partneri, kontakty.
Tomášovská 63, Rimavská Sobota
IMG
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Záujmové združenia a spolky
Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej sobote - prenájom priestorov na krátkodobé podujatia, organizácia spoločenských podujatí.
Nám. Š. M. Daxnera 1, Rimavská Sobota
IMG
Lovecký spolok Hlavina
Záujmové združenia a spolky
Súkromný poľovný revír v oblasti zmiešaných lesov/dub, buk, cer, borovica, smrek/, striedajú sa údolia a kopce.
Povstania č.4, Rimavská Sobota
IMG
Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota
Záujmové združenia a spolky
Záujmové združenie obcí so zameraním na vzdelávanie v oblasti legislatívy miestnej samosprávy.
Námestie M.Tompu 2, Rimavská Sobota
IMG
Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote
Záujmové združenia a spolky
Zábavné využitie voľného času, odreagovanie, hry, súťaže.
Ul. SNP 9, Rimavská Sobota
IMG
Maďarský hospodársky klub
Občianske združenia
Občianske združenie v oblasti Novohrad a Gemer - Malohont. Cieľom je podpora rozvoja hospodárstva, kultúrno - spoločenských aktivít, zdravia a vzdelávania.
Malohontská 1/28, Rimavská Sobota
IMG
Občianske združenie OXYMORON
Občianske združenia
Občianske združenie - podpora kultúrnych aktivít a organizovanie podujatí pre marginalizované skupiny obyvateľstva, špeciálne programy multikultúrnej výchovy, uchovania miestnej kultúry.
Námestie Š.M.Daxnera 1, Rimavská Sobota
IMG
Gemerská poľnohospodárska a potravinárska komora
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Združenie výrobcov poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.
Hostinského 4, Rimavská Sobota
IMG
Euroregión Slaná - Rimava
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti hospodárstva, cestovného ruchu, infraštruktúry, čerpania fondov z Európskej Únie.
SNP 15, Rimavská Sobota


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.