Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Úrady, inštitúcie Komárno Katalóg firiem AZKatalog.eu

IMG
Palatinus združenie
Občianske združenia
Občianske združenie zamerané na ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva Komárna.
Nádvorie Európy 1, Komárno
IMG
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO
Občianske združenia
Združovanie občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov a priaznivcov telesne postihnutých.
Záhradnícka 16/8, Komárno
IMG
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. Eötvösa, Komárno
Školy
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - vedenie žiakov k dobrému správaniu a vzdelaniu, vyučovanie základných predmetov, rozvíjanie vedomostí, schopností.
Eötvösa 39, Komárno
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Úrady práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie informačno-sprostredkovateľských služieb, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, služieb občanom, zamestnávateľom.
Nám. M. R. Štefánika 9, Komárno
IMG
BioEner Slovakia, a.s.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do praxe so zameraním na biomasu. Poradenstvo pri plánovaní a realizácii projektov, technologických systémov a zariadení.
Dunajské nábrežie 1159/5, Komárno
IMG
Regionálna rozvojová agentúra Komárno
Záujmové združenia a spolky
Rozvoj regiónu v súlade s regionálnymi operačnými programami, realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov.
Nádvorie Európy 50/1, Komárno
IMG
FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí
Záujmové združenia a spolky
Podpora zdravia a práv detí postihnutých onkologickými chorobami, boj proti rakovine, zlepšovanie podmienok a úspešnosti liečby.
Záhradnícka 16, Komárno
IMG
Daňový úrad Komárno
Daňové úrady
Evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola a daňové exekučné konanie.
Dunajské nábrežie 11/a, Komárno
IMG
Zbor Bratskej jednoty baptistov v Komárne
Náboženské inštitúcie
Zbor Bratskej jednoty baptistov v Komárne - vyučovanie pre deti, besiedky, biblické vzdelávanie a modlitby, stretnutia mládeže a dorastu, bohoslužby.
Železničná 15, Komárno
IMG
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Náboženské inštitúcie
Vysluhovanie obradov, služby veriacim, činnosť cirkevnej organizácie. Informácie z oblasti kresťanského diania.
Jókaiho 34, Komárno
IMG
Teologický inštitút J. Calvina
Náboženské inštitúcie
Výchovnú a vzdelávacia ustanovizeň Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s cieľom a náplňou doškoľovať duchovných, funkcionárov a katechétov cirkvi.
Jókaiho ul. 36/A, Komárno
IMG
Základná škola Ul. pohraničná, Komárno
Školy
Základná škola - uplatňovanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, projektové a tvorivé vyučovanie, využívanie výukových CD programov, internetu, programovanie modelov.
Pohraničná 9, Komárno
IMG
Základná škola Komenského ul. 3, Komárno
Školy
Základná škola, organizácia, projekty a akcie, školský klub detí, fotogaléria.
Komenského 3, Komárno
IMG
Detský domov Komárno
Školy
Detský domov - výchova, príprava detí na vyučovanie, záujmová činnosť, zdravotná starostlivosť, organizovanie spoločných akcií.
Mieru 3, Komárno
IMG
Okresná prokuratúra, Komárno
Prokuratúry
Podieľanie sa na príprave a realizácii preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a všeobecne záväzných predpisov.
Pohraničná 6, Komárno
IMG
Mestský úrad Komárno
Samospráva
Správa mesta Komárno, poskytovanie služieb obyvateľom mesta, ekonomický odbor, odbor sociálny, správny, školstva, kultúry, územného rozvoja, výstavby a vnútorných vecí.
Nám. gen. Klapku 1, Komárno
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno
Sociálna poisťovňa
Poistenie v nezamestnanosti, lekárska posudková činnosť, výber poistného, úrazové poistenie.
Petöfiho 7, Komárno
IMG
Arbitrium iustitia s. r. o.
Súdy
Rozhodcovský súd. Rozhodovanie majetkových sporov medzi právnickými i fyzickými osobami. Zakladanie a likvidácia s.r.o., vymáhanie pohľadávok.
Dunajské nábrežie 10, Komárno
IMG
Okresný súd Komárno
Súdy
Riešenie súdnych sporov, rozhodovanie o právách a povinnostiach fyzických osôb, právnických osôb a štátu.
Pohraničná 6, Komárno
IMG
Teologická akadémia J. Calvina
Školy
Výchovná a vzdelávacia ustanovizeň Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s cieľom a náplňou doškoľovania duchovných funkcionárov a katechétov cirkvi.
Jókaiho , Komárno


   (c) 2010-2021 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.