Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Okresná prokuratúra, Spišská Nová Ves
Prokuratúry
Zastupovanie štátu v konaní pred súdmi, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves
IMG
Okresný súd Spišská Nová Ves
Súdy
Okresný súd - právne poradenstvo, riešenie súdnych sporov a rozhodovanie v súdnych sporoch.
Stará cesta 3, Spišská Nová Ves
IMG
Centrum vzdelávania - IMS, s.r.o.
Školy
Centrum vzdelávania - kurzy, školenia a semináre v oblastiach manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva rizík, priemyselnej bezpečnosti. Jazykové kurzy.
Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves
Sociálna poisťovňa
Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a vykonávanie sociálneho poistenia.
Elektrárenská 10, Spišská Nová Ves
IMG
Základná škola Hutnícka, Spišská Nová Ves
Školy
Základná škola Spišská Nová Ves. Profilácia školy, aktivity, súťaže, fotogaléria, aktuality.
Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
IMG
Základná škola Spišská Nová Ves, Ul. Ing. Kožucha
Školy
Základná škola - informácie o škole, učiteľoch, žiakoch, dokumenty, rozvrhy.
Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
IMG
Základná škola Spišská Nová Ves, Lipová 13
Školy
Oficiálna stránka základnej školy na Lipovej ulici. Vzdelanostný rozvoj detí, pestrá výchovná činnosť
Lipová 13, Spišská Nová Ves
IMG
Základná škola Spišská Nová Ves, Nad Medzou
Školy
Základná škola Spišská Nová Ves. Aktivity školy, pedagogický zbor, jedálny lístok, žiaci, fotogaléria.
Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
IMG
Spojená škola, J.Fabiniho, Spišská Nová Ves
Školy
Špeciálna škola pre deti s poruchami učenia a s problémovým správaním. Poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva.
Fabíniho 3, Spišská Nová Ves
IMG
Základná umelecká škola, Spišská Nová Ves
Školy
Základná umelecká škola. Súbory školy, súťaže, podujatia, pedagogický zbor, história školy.
Fabíniho 1, Spišská Nová Ves
IMG
Špeciálna základna škola a Praktická škola sv. Maximiliána Mária Kollbeho
Školy
Praktická škola pripravuje absolventov špeciálnej základnej školy na samostatnejší život v rodine, v chránenom bývaní, prípadne pre prácu v chránených pracoviskách alebo dielňach.
Gaštanova 11, Spišská Nová Ves
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Úrady práce
Úrad na riešenie otázok v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.
Odborárov 53, Spišská Nová Ves
IMG
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Záujmové združenia a spolky
Formácia mladého človeka na kresťanskú osobnosť, vydávanie kníh a časopisov, organizovanie kurzov a školení pre vedúcich spoločenstiev.
Letná 65/58, Spišská Nová Ves
IMG
Daňový úrad Spišská Nová Ves
Daňové úrady
Základné informácie, poradenstvo pri podávaní daňového priznania, daňové tlačivá.
Školská 24, Spišská Nová Ves
IMG
Slovenský červený kríž, Spišská Nová Ves
Humanitárne organizácie a nadácie
Poskytovanie sociálnych služieb občanom, odbery krvi, kurzy prvej pomoci.
Štefánikovo nám. 3, Spišská Nová Ves
IMG
Humanitná spoločnosť Prijatie
Humanitárne organizácie a nadácie
Prevencia a riešenie psychosociálneho zlyhania detí a mládeže ale aj dospelých, a to najmä v súvislosti so zneužívaním návykových látok.
Šafárikovo nám. 3, Spišská Nová Ves
IMG
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy
Náboženské inštitúcie
Spravovanie Spišskej diecézy, organizovanie náboženských podujatí, seminárov a biblických olympiád.
Levočská 10, Spišská Nová Ves
IMG
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
Náboženské inštitúcie
Vzdelávanie svojich členov, poriadanie súťaže pre deti, vytváranie projektov, poskytovanie sociálneho poradenstva.
Levočská 10, Spišská Nová Ves
IMG
KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA
Náboženské inštitúcie
Spiritulalita, spoločenstvo, apoštolát, duchovná rodina. Snaha poukázať na kresťanské princípy a hodnoty prostredníctvom sociálnej, charitatívnej, pastorálnej a pedagogickej činnosti.
Zimná 66, Spišská Nová Ves
IMG
ALŽBETKA, n. o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby.
Školská 4, Spišská Nová Ves


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.