Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Okresná prokuratúra, Bánovce nad Bebravou
Prokuratúry
Zabezpečenie plnenia úloh patriacich do pôsobnosti prokurátora, vedenie registra trestov a ochranu údajov uvedených v registri trestov.1
K zornici 892, Bánovce nad Bebravou
IMG
Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
Školy
Základná škola Bánovce nad Bebravou - vedenie školy, aktivity školy, úspechy v škole, história školy, zameranie školy.
Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
IMG
Základná škola Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
Školy
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, školský časopis.
Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
IMG
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bánovce nad Bebravou
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Združenie výrobcov poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.
Partizánska 224, Bánovce nad Bebravou
IMG
Základná organizácia OZ PŠaV pracovníkov Základnej školy ul. Gorazdova
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Rozvíjanie činnosti pracovníkov základnej školy, pomoc zamestnancom.
Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou
IMG
Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou
Školy
Poskytovanie základného vzdelania, príprava na stredné školy. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, školský klub detí, školská knižnica a jedáleň.
Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou
IMG
Materské centrum ANJELIKOVO
Občianske združenia
Materské centrum - kurzy, školenia, tréningy, opatrovanie detí, poskytovanie priestoru na kvalitné využitie času s deťmi.
Radlinského, Bánovce nad Bebravou
IMG
Centrum voľného času Bánovce nad Bebravou
Záujmové združenia a spolky
Záujmové útvary, podujatia, aktuality. Oddelenie prírodovedy a turistiky, telovýchovy a športu, techniky, pedagogiky voľného času detí, oddelenie predškolskej výchovy.
Ul. Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou
IMG
Odbor Klubu Slovenských turistov Bánovce nad Bebravou
Záujmové združenia a spolky
Klub turistov - organizovanie výletov, akcií aj pre deti a mládež. Fotogaléria, história klubu, kontakt.
K nemocnici 34, Bánovce nad Bebravou
IMG
Daňový úrad Bánovce nad Bebravou
Daňové úrady
Poskytovanie daňových informácií - miestna príslušnosť, registrácia, podávanie daňových priznaní, platenie daní, tlačivá, sadzobník poplatkov.
Nám. Ľ. Štúra 7/7, Bánovce nad Bebravou
IMG
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bánovce nad Bebravou
Náboženské inštitúcie
Pastoračná činnosť, sv. omše, spovedanie, práca s mládežou a deťmi.
Farská 4, Bánovce nad Bebravou
IMG
Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
Školy
Základná škola, príprava žiakov na stredné školy, poskytovanie základného vzdelania, športové a pohybové aktivity, kurzy pre žiakov, školský časopis.
Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.