Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
SINA Nitra, n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia. Všeobecne prospešné služby pre nevidiacich a slabozrakých občanov a občanov s iným zdravotným kombinovaným postihnutím.
Nedbalova 17, Nitra
IMG
Nitriansky horský spolok
Občianske združenia
Občianske združenie na podporu a rozvoj športu a aktivít v prírode. Aktívna účasť na ochrane prírody a jej zveľaďovaní.
Štiavnická 18, Nitra
IMG
Klub profesionálnych žien Nitra
Občianske združenia
Poskytovanie právnej pomoci v oblasti diskriminácie, organizácia seminárov v oblasti rodovej rovnosti, seminárov pre ženy vo vedúcich funkciách, v komunálnej i parlamentnej politike.
Svätourbanská 5, Nitra
IMG
Ekologické informačné centrum
Občianske združenia
Občianske združenie zaoberúce sa problematikou ekológie, environmentalistiky, ochranou prírody a ochranou životného prostredia.
Za humnami 59, Nitra
IMG
ALEXU - združenie na pomoc deťom a prírode
Občianske združenia
Projekt domovácky integračný systém - zabezpečovanie pracovných príležitostí pre odchovancov z detských domovov, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce.
Clementisova 16, Nitra
IMG
Prvá Slovenská hľuzovkárska asociácia
Občianske združenia
Ochrana lokalít výskytu všetkých druhov hľuzoviek, zabezpečenie legislatívno - právnych noriem pre pestovanie jedlých druhov hľuzoviek a ich využitia pre potravinárske účely.
Dlhá 1, Nitra
IMG
Klub sclerosis multiplex Nitra
Občianske združenia
Činnosť v rehabilitačno-rekondičnej oblasti v spolupráci so zdravotníckym personálom. Distribúcia videokazety s návodom na autorehabilitáciu.
Novomeského 3/5, Nitra
IMG
Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH
Občianske združenia
Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja, jeho obnova a propagácia, realizácia a uskutočňovanie záchranných a rekonštrukčných prác.
Willermova 8, Nitra
IMG
Krajská prokuratúra, Nitra
Prokuratúry
Ochrana práva vo verejnom záujme, spravodlivosť a súdnictvo.
Damborského 1, Nitra
IMG
Okresná prokuratúra, Nitra
Prokuratúry
Uplatňovanie oprávnení v konaní pred súdmi, zastupovanie štátu v konaní pred súdmi, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Damborského 1, Nitra
IMG
Nitriansky samosprávny kraj
Samospráva
Kraj, má bohatú históriou, veľa termálnych prameňov a je tiež krajom vína. Na čele stojí predseda a 54 poslancov. Má 7 okresov - Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce.
Župné námestie 3, Nitra
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra
Sociálna poisťovňa
Verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.
Slančíkovej 3, Nitra
IMG
Krajský súd v Nitre
Súdy
Rozhodnutia a pojednávania o právach, povinnostiach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb.
Štúrova 9, Nitra
IMG
Ústav technológie vzdelávania, Pedagogická fakulta UKF
Školy
Ústav technológie vzdelávania - príprava učiteľov na prácu s informáciami a materiálnymi didaktickými prostriedkami. Vedecká činnosť, informácie pre študentov, publikácie, časopis, kontakt.
Drážovská 4, Nitra
IMG
Základná škola Škultétyho, Nitra
Školy
Informácie o škole, naši pedagógovia, naši žiaci, ostatní zamestnanci školy, akcie školy na fotografiách, naše úspechy, pre rodičov.
Škultétyho 1, Nitra
IMG
Základná škola s materskou školou Novozámocká 129, Nitra
Školy
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Novozámocká 129, Nitra
IMG
Tralaškola
Školy
Tralalaškola. Vyučovanie v rámci odvetví hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Albumy, učitelia, kontakty.
Ďurkova 18, Nitra
IMG
Základná škola - Nábrežie mládeže 5, Nitra
Školy
Základná škola - poskytovanie základného vzdelania a výchovného poradenstva, podpora samostatnej osobnosti, športové a pohybové aktivity žiakov, záujmové krúžky pre deti.
Nábrežie mládeže 5, Nitra
IMG
Základná škola - Beethovenova 1, Nitra
Školy
Informácie o škole, história školy, fotoalbum, kalendár aktivít a prázdnin, informácie o učiteľoch, žiakoch a predmetoch.
Beethovenova č.1, Nitra
IMG
Športový klub ZŠ Fatranská Nitra
Školy
Podpora záujmových krúžkov pre detí ako je pohybová príprava, krúžok zdravej výživy, flautový, folklórny či krúžok moderného tanca.
Fatranská 14, Nitra


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.