Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Stredná odborná škola stavebná
Školy
Informácie o strednej škole, pedagogický zbor, študenti, školský časopis, študijné odbory a prijímacie skúšky.
Staničná 4, Trenčín
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
Úrady práce
Plnenie úloh v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, sociálnej pomoci, evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest.
M.R.Štefánika 20, Trenčín
IMG
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Väznice
Väznica a nemocnica pre obvinených, využívanie sociálno - tréningových a ergoterapeutických metód s odsúdenými, výkon strážnej služby, prevýchova obvinených a odsúdených občanov.
Súdna 15, Trenčín
IMG
TOMALA a SPOL. - VÝSKUM, VÝVOJ, VÝROBA
Vedecké a výskumné inštitúcie
Výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied, výpočty v oblasti hydromechaniky, aerodynamiky v potrubiach a v priestore.
Jilemnického, Trenčín
IMG
Asociácia nepočujúcich Slovenska
Záujmové združenia a spolky
Poskytovanie informácií, pomoc a poradenstvo pre sluchovo postihnutých, organizovanie akcií a podujatí nielen pre nepočujúcich.
P. Bezruča 1012, Trenčín
IMG
Euroregion Bílé - Biele Karpaty
Záujmové združenia a spolky
Všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike.
Generála Milana Rastislava Štefánika 10, Trenčín
IMG
Združenie mesta Trenčín Mestská veža
Záujmové združenia a spolky
Prevádzkovanie kultúrneho objektu Mestská veža, organizovanie podujatí, sprievodcovská činnosť pre návštevníkov.
Mateja Bela 2/13, Trenčín
IMG
RED, GOLD & GREEN, skrátene klub RG&G
Záujmové združenia a spolky
Zjednotenie mladých ľudí, ktorí majú záujem podieľať sa ma šírení karibskej a hip-hopovej kultúry na Slovensku, usporadúvanie koncertov a festivalov.
Jána Hollého 884/16, Trenčín
IMG
Futbalový klub AS Trenčín
Záujmové združenia a spolky
Futbalový klub AS Trenčín. Aktuálne informácie, fotogaléria, klub, výsledky, tabuľky, fanshop.
Mládežnícka 2313, Trenčín
IMG
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne
Občianske združenia
Aktivity pre ľudí so zdravotným postihnutím, prevádzka rekondičného a regeneračného centra, činnosť asociácie.
Bezručova 1012, Trenčín
IMG
Kultúrne centrum Sihoť
Občianske združenia
Tvorba kultúrnych podujatí, zachovávanie kultúrnych hodnôt a tradícií, domáce a zahraničné zájazdy, vydavateľská činnosť, organizovanie koncertov a festivalov. Výchovné koncerty a kurzy.
Osvienčimská 3 , Trenčín
IMG
Daňový úrad Trenčín
Daňové úrady
Evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola, daňové exekučné konania.
K dolnej stanici 22, Trenčín
IMG
Trenčianska nadácia
Humanitárne organizácie a nadácie
Podpora ľudských a občianskych aktivít v prospech zvýšenia kvality života v trenčianskom regióne.
Mládežnícka 2, Trenčín
IMG
HOSS HEROES, n.o.
Humanitárne organizácie a nadácie
Poskytovanie humanitárnej i charitatívnej činnosti, zlepšovanie podmienok a komunitných vzťahov v oblasti podpory, výchovy a rozvoja športu mládeže na regionálnej úrovni.
Západná 16, Trenčín
IMG
Nadácia TVS
Humanitárne organizácie a nadácie
Nadácia na ochranu a podporu zdravia s dôrazom na význam pitnej vody pre život človeka a ľudské zdravie, podpora vzdelávania mládeže v oblasti ochrany vôd.
1. mája 11, Trenčín
IMG
Správa katastra Trenčín
Katastrálne úrady
Riadenie a kontrola správy katastra, právny, technický, ekonomický odbor, osobný úrad.
Piaristická 25, Trenčín
IMG
Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne
Náboženské inštitúcie
Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne - činnosť cirkevnej organizácie tvorenej spoločenstvom veriacich ľudí.
Východná 3/20, Trenčín
IMG
Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o.
Neziskové organizácie
Rozvoj Trenčianskeho regiónu - zastupovanie a ochrana záujmov, poradenstvo pri domácej i zahraničnej legislatíve, poskytovanie odborných služieb, aktuálnych informácií a garancií, projekty.
Jilemnického 2, Trenčín
IMG
PANSOPHIA n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia poskytuje a šíri informácie zo všetkých prírodných a humanitných odborov laickej i odbornej verejnosti, s hlavným zameraním na deti a mládež.
Rybárska 18, Trenčín
IMG
Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska
Záujmové združenia a spolky
Dobrovoľné a otvorené spoločenstvo jednotlivcov a skupín, ktorých hlavným cieľom je abstinovať.
Duklianskych hrdinov 18, Trenčín


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.