Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
PRO FAMILIA
Občianske združenia
Občianske združenie pre pomoc obetiam domáceho násilia.
Sokolovská 2, Humenné
IMG
Informačné centrum mladých Humenné
Občianske združenia
Občianske združenie podporujúce bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.
Námestie slobody 48, Humenné
IMG
Informačné centrum mladých
Občianske združenia
Infoservis, poradenstvo, vzdelávacie programy pre nezamestnaných uchádzačov na trhu práce, realizácia medzinárodných aktivít pre mládež.
Námestie slobody 48, Humenné
IMG
Materské centrum Naše Slniečka
Občianske združenia
Činnosť materského centra, uľahčenie a spríjemnenie chvíľ mamičkám na materskej dovolenke. Poskytovanie priestoru na sebarealizáciu a ďalšie vzdelávanie.
Nám. Slobody 48, Humenné
IMG
Základná škola Jána Švermu, Humenné
Školy
Poskytovanie základného vzdelania - všeobecné predmety, cudzie jazyky. Mimoškolské aktivity.
Štefánikova 31, Humenné
IMG
Základná škola v Humennom
Školy
Základná škola v Humennom - budovanie environmentálnej výchovy, vzťahu k prírode, posilňovanie zdravého životného štýlu, rozvíjanie multikultúralnej výchovy, dopravná výchova.
Kudlovská 11, Humenné
IMG
Základná škola na Pugačevovej ul.v Humennom
Školy
Základné vzdelávanie žiakov povinnej školskej dochádzky. Výučba všeobecných predmetov a cudzích jazykov, mimoškolská činnosť.
Pugačevova 1381/7, Humenné
IMG
Súkromné gymnázium ESO
Školy
Súkromné gymnázium, vzdelávanie študentov, príprava na štúdium na vysokej škole. Patrí do medzinárodnej siete súkromných škôl ESO, ktorá má pobočky v mnohých krajinách na celom svete.
Laborecká 66, Humenné
IMG
Okresná prokuratúra, Humenné
Prokuratúry
Trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a výkon dozoru nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Štefánikova 1900/69, Humenné
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné
Sociálna poisťovňa
Výkon dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia, poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze.
Námestie slobody 58, Humenné
IMG
Okresný súd Humenné
Súdy
Riešenie súdnych sporov, organizačná štruktúra súdu, kontakty, dokumenty.
Laborecká 17, Humenné
IMG
Materská škola Partizánska 22, Humenné
Školy
Predškolská výchova a starostlivosť o deti do 6 rokov.
Partizánska 22, Humenné
IMG
Základná škola s materskou školou Podskalka
Školy
Vzdelávanie a výchova žiakov v základnej škole, predškolská výchova detí v materskej škole. Organizovanie rôznych školských akcií a podujatí.
Podskalka 58, Humenné
IMG
Základná škola internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským s materskou školou, Humenné
Školy
Základná škola s možnosťou internátneho ubytovania. Ukrajinský vyučovací jazyk. Predškolská výchova detí v materskej škole.
Lesná 28, Humenné
IMG
Základná škola Hrnčiarska 13, Humenné
Školy
Aktuality, aktivity a úspechy žiakov, fotogaléria, prezentácie, časopis, hymna školy.
Hrnčiarska 1697/13, Humenné
IMG
Základná škola SNP 1 v Humennom
Školy
Informácie o škole, fotoalbumy, rada rodičov, orgány školy, žiacky parlament, projekty, udalosti, jedálny lístok.
SNP 1, Humenné
IMG
Centrum voľného času DÚHA v Humennom
Záujmové združenia a spolky
Centrum voľného času DÚHA. Organizácia a zabezpečenie výchovno vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej činnosti pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka.
Námestie Slobody 48, Humenné
IMG
Eurocanis - kynologický klub Slovensko
Záujmové združenia a spolky
Canisterapia, organizovanie kynologického dňa pre deti a mládež.
Jasenovská 41, Humenné
IMG
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Školy
Základná škola s klasickými triedami a triedami s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Krúžky, projekty, internetová žiacka knižka.
Dargovských hrdinov 19, Humenné
IMG
Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne
Záujmové združenia a spolky
Regionálne združenie. Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne.
Námestie slobody 48, Humenné


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.