Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Okresná prokuratúra v Dunajskej Strede
Prokuratúry
Plnenie úloh patriacich do pôsobnosti prokurátora, vedenie registra trestov a ochranu údajov uvedených v registri trestov.
Nám. sv. Štefana 1, Dunajská Streda
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda
Sociálna poisťovňa
Lekárska posudková činnosť, výber poistného, úrazové poistenie, vykonávanie kontrol.
Galantská cesta 693/5, Dunajská Streda
IMG
Okresný súd Dunajská Streda
Súdy
Riešenie sťažností a súdnych sporov, služby v oblasti spravodlivosti a súdnictva.
Alžbetínske námestie 8, Dunajská Streda
IMG
Zväz modelárov Slovenska
Záujmové združenia a spolky
Koordinovanie a organizovanie modelárskych odborností (letecká, raketová, lodná, železničná a raketová) a ich záujmovú, športovú a výchovnú činnosť.
Trhovisko 10, Dunajská Streda
IMG
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Záujmové združenia a spolky
Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska - región Žitný ostrov.
Kukučínova 459/II, Dunajská Streda
IMG
Súkromné centrum voľného času Dunajská Streda
Záujmové združenia a spolky
Súkromné centrum voľného času - rozvíjanie záujmov a organizovanie výchovno-vzdelávacej, rekreačnej, športovej a oddychovej činnosti žiakov vo voľnom čase.
Námestie svätého Štefana 1533/3, Dunajská Streda
IMG
Partnerstvo sociálnej inklúzie - región Dunajská Streda
Občianske združenia
Cieľom združenia je podporovať a rozširovať projekty. Podporovať rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok.
Mierová 5523/2A, Dunajská Streda
IMG
Daňový úrad Dunajská Streda
Daňové úrady
Vykonávanie správy daní - evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola.
Biskupa Kondého 2, Dunajská Streda
IMG
Slovenský Červený kríž, územný spolok
Humanitárne organizácie a nadácie
Rozvoj verejnoprospešných služieb pre zvýšenie zamestnanosti v treťom sektore, zriadenie pilotných centier poskytujúcich služby rodinám s deťmi.
Ádorska 37, Dunajská Streda
IMG
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dunajská Streda
Náboženské inštitúcie
Informácie o evanjelickom zbore, história zboru, duchovné príležitosti v cirkevnom zbore.
Štúrova 10, Dunajská Streda
IMG
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Streda
Náboženské inštitúcie
Farský list, zoznam svätých omší, fotografie, na stiahnutie-piesne a sväté písmo, vykonávanie svätých omší.
Korzo Bélu Bartóka 14, Dunajská Streda
IMG
Regionálne poradenské a informačné centrum Dunajská Streda
Neziskové organizácie
Neziskové združenie právnických osôb s cieľom iniciovať a podporovať hospodársky rozvoj prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja malého a stredného podnikania.
Kukučínova 459/18, Dunajská Streda
IMG
Občianske združenie pre dobre spravované eurofondy
Občianske združenia
Občianske združenie hromadí informácie o vzniknutých problémoch, ktoré vznikajú s projektami financovanými z fondov EÚ. Riešenie a prehodnocovanie problémov s danými subjektami verejnej správy.
Na pažiti 4348/5, Dunajská Streda
IMG
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda
Školy
Poskytovanie základného vzdelania s možnosťou výberu cudzieho jazyka (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský). Záujmové krúžky, mimoškolské aktivity. Školský klub detí, jedáleň.
Jilemnického 11, Dunajská Streda
IMG
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Szabóa
Školy
Všeobecné informácie o základnej škole, školský klub detí, súťaže, úspechy žiakov, pedagogický zbor.
Školská 936/1, Dunajská Streda
IMG
Športové gymnázium - DAC
Školy
Poskytovanie vzdelania, výchovná činnosť a športová príprava futbalistov a hádzanárok vo vyučovacom jazyku maďarskom.
Nám. Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
IMG
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským
Školy
Stredoškolská vzdelávacia inštitúcia s vyučovacím jazykom maďarským- základné informácie o škole, vyučovacom procese a aktivitách školy.
Nám. sv. Štefana 4, Dunajská Streda
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede
Úrady práce
Plnenie úloh v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, sociálnej pomoci, evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest.
Ádorská 41, Dunajská Streda
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede, Štúrova
Úrady práce
Plnenie úloh v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, sociálnej pomoci, evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest.
Štúrová 867, Dunajská Streda
IMG
Bioenergia projekt - v likvidácii
Záujmové združenia a spolky
Záujmové združenie právnických osôb. Výskum využívania poľnohospodárskeho odpadu, spracovanie na pelety a súbežne pestovanie energetických rastlín na Slovensku.
Dunajské nábrežie 14, Dunajská Streda


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.