Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Okresná prokuratúra, Lučenec
Prokuratúry
Vykonávanie opatrení na predchádzanie porušovania zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti.
F. Lehára 12, Lučenec
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Lučenec
Sociálna poisťovňa
Výkon poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a sociálneho poistenia.
Dr. Vodu 6, Lučenec
IMG
Okresný súd Lučenec
Súdy
Rozhodovanie občiansko-právnych sporov, trestných činov, vydávanie rôznych právnych potvrdení.
Dr.Herza 14, Lučenec
IMG
Základná škola s materskou školou, Lučenec
Školy
Štátna základná škola - školský klub detí, záujmové krúžky, aktivity, projekty.
Bratrícka 19, Lučenec
IMG
Špeciálna materská škola
Školy
Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením v materskej škole.
M.R.Štefánika 12, Lučenec
IMG
IN Network Slovakia, n.o.
Záujmové združenia a spolky
Rozvoj práce s mládežou, podpora študentov zo sociálne slabších rodín, podpora misijných aktivít v miestnych cirkevných spoločenstvách.
Sokolská 12, Lučenec
IMG
Združenie Klub priateľov polície Lučenec
Záujmové združenia a spolky
Združovanie občanov, ktorí na základe dobrovoľnosti a vlastného presvedčenia budú napomáhať príslušníkom Policajného zboru pri plnení ich zákonných povinností a naplňovaní základného poslania polície.
Sládkovičová 12, Lučenec
IMG
Daňový úrad Lučenec
Daňové úrady
Vykonávanie daňovej kontroly a daňového exekučného konania.
Novohradská 3035/9, Lučenec
IMG
Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec
Humanitárne organizácie a nadácie
Humanitná pomoc ľuďom v núdzi, vodná, záchranná a pátracia služba. Bezpríspevkové darcovstvo krvi, vyučovanie prvej pomoci.
Zvolenská cesta 27, Lučenec
IMG
Územná úradovňa Slovenskej sekcie IPA, Lučenec
Neziskové organizácie
Slovenská sekcia IPA - nezisková organizácia policajno-bezpečnostných služieb. Cieľom je vytvárať putá priateľstva a podporovať medzinárodnú spoluprácu.
Tuhárske nám. 1, Lučenec
IMG
Za dôstojný život, občianske združenie
Občianske združenia
Realizácia akcií pre cieľové skupiny detí, a to ohrozené, týrané, zneužívané, ako aj handicapované deti, mládež a ich rodiny.
Vajanského 71, Lučenec
IMG
Občianske združenie BOVAP
Občianske združenia
Rozvoj regiónu a obcí Banskobystrického samosprávneho kraja - riešenie ekonomických rozdielov v regiónoch, nezamestnanosti a rozvoja.
Svätoplukova 2, Lučenec
IMG
"VETERÁN KLUB LUČENEC"
Občianske združenia
Občianske združenie, ktorého cieľom je združovanie majiteľov, zberateľov, odborníkov a priaznivcov historických vozidiel.
Gagarinova 13, Lučenec
IMG
Kino Apollo
Záujmové združenia a spolky
Filmový klub Európa. Premietanie filmov, kultúrne a spoločenské podujatia. Kapacita zariadenia 250 osôb.
Novohradská 5, Lučenec
IMG
Región Neogradiensis
Záujmové združenia a spolky
Euroregión Neogradiensis zahrňuje územie historického Novohradu - na slovenskej strane okres Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš, na maďarskej strane Župu Nógrád.
Novohradská 1, Lučenec
IMG
Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia NOVOHRADU
Záujmové združenia a spolky
Organizovanie povolených odstrelov, výstav trofejí, zber a skúmanie vzoriek divej zveri.
Mierova 32, Lučenec
IMG
Občianske združenie Susedia.sk
Občianske združenia
Dobrovoľné výberové združenie záujemcov o spoločnosť, demokraciu, šírenie slobody slova a myšlienok bez ohľadu na ich svetonázorovú, politickú, či národnú príslušnosť.
Rúbanisko III/29, Lučenec
IMG
Asociácia komunálnych ekonómov Slovenskej republiky
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Dobrovoľné neziskové a politicky nezávislé združenie odborníkov s ekonomickým alebo právnym vzdelaním.
Vajanského 44, Lučenec
IMG
Základná škola Milana Rastislava Štefánika
Školy
Projekty školy, školský klub detí, pedagogický zbor, informácie o škole.
Haličská cesta 1191/8, Lučenec
IMG
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Školy
Informácie o škole, predmety, učebne, krúžky, učitelia, žiaci.
Vajanského 2844/47, Lučenec


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.