Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
MHC Martin, a.s.
Záujmové združenia a spolky
Hokejový klub MHC Martin, organizovanie súťaži, tréningová činnosť, družstvá juniorov, dorastu, žien, dospelých hráčov, fanklub, fotogaléria.
Gorkého 2, Martin
IMG
Súkromné centrum voľného času - KLM centrum
Záujmové združenia a spolky
Centrum voľného času ponúka voľnočasové aktivity pre deti predškolského a školského veku.
Štefana Furdeka 5, Martin
IMG
Slovenská komora ortopedických technikov
Záujmové združenia a spolky
Nezávislá, nepolitická samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje ortopedických technikov.
Jesenského 9, Martin
IMG
Slovenská asociácia histórie pivovarníctva
Záujmové združenia a spolky
Záujmové združenie zberateľov pivovarských suvenírov a záujemcov o históriu pivovarníctva.
II.kolónia 24, Martin
IMG
Slovenský zvaz zdravotne postihnutých
Záujmové združenia a spolky
Poskytovanie bezplatného poradenstva všetkým zdravotne postihnutým ľuďom, pomoc občanom so zdravotným postihnutím, zabezpečovanie lepších životných podmienok.
Vajanského nám. 1, Martin
IMG
ČESKÝ SPOLOK V MARTINE - ČESKÝ SPOLEK V MARTINĚ
Záujmové združenia a spolky
Činnosti zamerané na aktivity národnostnej menšiny v meste Martin.
Štúrovo námestie 8, Martin
IMG
Centrum voľného času KAMARÁT
Záujmové združenia a spolky
Centrum voľného času Kamarát, miesto pre malých i veľkých na spoločné aktivity v oblasti výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej činnosti počas celého roka.
A. Kmeťa 22, Martin
IMG
Spoločenstvo vlastníkov bytov GORKÉHO 1069
Záujmové združenia a spolky
Spoločenstvo vlastníkov bytov je právnická osoba založená podľa zákona o vlastníctve bytov, ktorá spravuje spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu.
Gorkého 1069, Martin
IMG
Spoločenstvo vlastníkov bytov Mládeže 1112
Záujmové združenia a spolky
Riadenie údržby a obnovy spoločných priestorov bytového domu, ktoré sú v spoluvlastníctve majiteľov bytov a nebytových priestorov.
ul. Mládeže 20, Martin
IMG
Národná koalícia pre kontrolu tabaku v Slovenskej republike
Zdravotnícke a záchranné inštitúcie
Kontrola tabaku a prevencia zdravotných a spoločenských dopadov užívania tabaku na Slovensku.
Sklabinská 26, Martin
IMG
Senior Martin n.o.
Neziskové organizácie
Ubytovanie, stravovanie a ostatné služby spojené s dlhodobým pobytom odkázaných osôb - upratovanie, pranie, žehlenie, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo a rehabilitácia.
E. B. Lukáča 2, Martin
IMG
Združenie profesora Matulaya
Občianske združenia
Podpora zavádzania najnovších diagnostických a liečebných postupov u psychiatrických pacientov, rozvoj nových diagnostických a terapeutických metód, organizovanie konferencií.
Exnárova 19/20, Martin
IMG
Občianske združenie PROCES-3
Občianske združenia
Občianske združenie PROCES-3 - Pomoc ľuďom bez domova, vydávanie časopisu Priestor pre život.
Kratinova 11, Martin
IMG
Beja, n.o.
Občianske združenia
Záujem o ochranu života, zdravia a majetku ľudí na pozemných komunikáciách. Bezpečná jazda na pozemných komunikáciách.
Veterná 59, Martin
IMG
Občianske združenie SEVER
Občianske združenia
Vytváranie podmienok pre aktivity detí a mládeže - kultúra, sociálne aktivity, šport a ochrana životného prostredia.
Jilemnického 59, Martin
IMG
Turčianske Venuše
Občianske združenia
Pomoc ženám s onkologickým ochorením prsníka, psychologické, fyzioterapeutické, zdravotno-osvetové a kultúrne aktivity. Užitočné informácie pre pacientky s onkologickým ochorením.
Dobšinského 41, Martin
IMG
Spolok Výhrevne Vrútky
Občianske združenia
Muzeálna expozícia Výhrevne Vrútky - železničná technika, hnacie vozidlá, zariadenia na opravu tratí.
Majerčíkova 18, Martin
IMG
Mestský úrad Martin
Samospráva
Výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
Nám. S. H. Vajanského 1, Martin
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Martin
Sociálna poisťovňa
Poistné služby - nemocenské poistenie, starobné, invalidné, úrazové, garančné, poistenie v nezamestnanosti.
Nám. SNP 4, Martin
IMG
Biblická škola v Martine
Školy
Biblická škola zriadená Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku.
M. R. Štefánika 17, Martin


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.