Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
INTERINFO SR
Občianske združenia
Občianske združenie INTERINFO SR združujúce stredné školy, inštitúcie a fyzické osoby zaoberajúce sa výchovou, vzdelávaním a praktickou prípravou mládeže.
Lieskovská cesta 1, Zvolen
IMG
Športový klub telesne postihnutých Apollón Zvolen
Občianske združenia
Športový klub zastrešujúci a podporujúci telesne postihnutých športovcov.
Š.Višňovského 2515/9, Zvolen
IMG
SK-Biom - Slovenská asociácia pre biomasu
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Hľadanie nových a ekologickejších zdrojov energie (biomasa).
T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen
IMG
Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Nezisková organizácia združujúca právnické osoby, ktoré sa zaoberajú opravami a modernizáciou koľajových vozidiel.
Môťovská 259 /11, Zvolen
IMG
Slovenský zväz výrobcov tepla
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Ochrana a podpora oprávnených záujmov pri výrobe a predaji tepla a teplej úžitkovej vody na vnútornom trhu.
Unionka 54, Zvolen
IMG
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Zväz spracovateľov dreva SR je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov. Združovanie predstaviteľov odvetví spracovania dreva.
T.G.Masaryka 24, Zvolen
IMG
Slovenská únia vodičov
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Nezávislé a dobrovoľné združenie profesionálnych vodičov. Snaha riešenia problémov vodičov a zabránenie ich diskriminácií.
Šoltésovej 2510/44, Zvolen
IMG
Základná škola M. Rázusa, Zvolen
Školy
Základná škola M. Rázusa s špecialným prístupom k zdravotne postihnutým, s rozšírenou výučbou jazykov, rozvojom telesnej zdatnosti. Záujmové činnosti a podpora vzťahu k prírode.
M. Rázusa 1672/3, Zvolen
IMG
Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Školy
Všeobecnovzdelávacia škola, ktorá svojim absolventom poskytuje úplné štvorročné vyššie sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
Hronská 1467/3, Zvolen
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene
Úrady práce
Mestá Zvolen, Detva, Krupina - odbor služieb zamestnanosti, odbor Európsky sociálny fond, odbor sociálnych vecí, oddelenie kontroly, hospodárskej správy, osobný úrad.
J. Jiskru 6, Zvolen
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, Námestie SNP
Úrady práce
Mestá Zvolen, Detva, Krupina - odbor služieb zamestnanosti, odbor Európsky sociálny fond, odbor sociálnych vecí, oddelenie kontroly, hospodárskej správy, osobný úrad.
Námestie SNP 35/48, Zvolen
IMG
Ústav ekológie lesa SAV
Vedecké a výskumné inštitúcie
Oficiálne stránky Ústavu ekológie lesa SAV. Profil, projekty, aktivity a publikácie.
Štúrova 2, Zvolen
IMG
Štátny veterinarny ústav
Vedecké a výskumné inštitúcie
Riešenie problematiky nákaz zvierat servisnou diagnostickou činnosťou, vývoj nových diagnostických metód a postupov, vypracovanie ozdravovacích programov. Poradenská činnosť.
Pod dráhami 918, Zvolen
IMG
SKEJ - Slovenská esperantská mládež
Záujmové združenia a spolky
Organizácia mladých ľudí hovoriacich esperantom. Podpora jazyka esperanto ako prostriedku medzinárodnej komunikácie, organizovanie aktivít zameraných na esperanto.
M.Rázusa 2144/24, Zvolen
IMG
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
Záujmové združenia a spolky
Cieľom združenia je ochrana záujmov a práv detí predškolského veku.
Hrnčiarska 2, Zvolen
IMG
ALEA - Agentúra pre podporu lesníckych a ekologických aktivít
Záujmové združenia a spolky
Agentúra pre podporu lesníckych a ekologických aktivít, vypracovávanie rozvojových programov na podporu lesníckej práce s verejnosťou, programy pre školy v prírode.
D. Ertla 11, Zvolen
IMG
Združenie certifikácie lesov Slovenska
Záujmové združenia a spolky
Podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
T.G.Masaryka 24, Zvolen
IMG
Združenie obecných lesov SR
Záujmové združenia a spolky
Združenie právnických osôb, vlastníci lesov, osoby, ktoré obhospodarujú neštátne lesy.
J.Kráľa 14, Zvolen
IMG
Aikido Klub Zvolen
Záujmové združenia a spolky
Cvičenie bojového umenia aikido, uskutočňovanie a absolvovanie medzinárodných a národných tréningových sústredení.
Lučenecká cesta 2193, Zvolen
IMG
Súkromná základná umelecká škola PinkHarmonyStudio
Školy
Súkromná základná umelecká škola poskytuje umelecké vzdelanie - hudba, spev, tanec, výtvarná výchova.
Kalinčiakova 87, Zvolen


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.