Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Úrady, inštitúcie Liptovský Mikuláš Katalóg firiem AZKatalog.eu

IMG
Bačova cesta
Občianske združenia
Občianske združenie zamerané na slovenské zvyky, tradície, jedlá a remeslá a rozvoj regiónov.
Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
IMG
ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Propagácia Slovenskej republiky najmä v oblasti cestovného ruchu. Spolupráca s inštitúciami a osobami v oblasti informácií a cestovného ruchu.
Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš
IMG
YMCA Slovakia, občianske združenie
Záujmové združenia a spolky
Bratislavský putovný tábor zameraný na turistiku a akcie v prírode.
Námestie Osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš
IMG
Daňový úrad Liptovský Mikuláš
Daňové úrady
Základné informácie o daňových povinnostiach, kontakty, tlačivá, dokumenty, rady pre občanov, predpisy, daňové doklady.
Hollého 3, Liptovský Mikuláš
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš
Sociálna poisťovňa
Starobné dôchodkové sporenie - vyberanie príspevkov, registrovanie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.
Štúrova 34, Liptovský Mikuláš
IMG
Okresný súd Liptovský Mikuláš
Súdy
Riešenie súdnych sporov, verejných i súkromných, rozvodové konania, riešenie vecí v právnych oblastiach.
Tomášikova 5, Liptovský Mikuláš
IMG
OBCHODNÁ AKADÉMIA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Školy
Študijné dobory - ekonomické lýceum, obchodná akadémia, cestovný ruch. Školský internát so školskou jedálňou. Komplexný, celoročný športový areál.
Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
IMG
Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov
Občianske združenia
Občianske združenie - sociálne služby a komunitný rozvoj, riešenie sociálnych problémov, konzultačnú činnosť.
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
IMG
Slovenský Červený kríž, územný spolok LIPTOV
Humanitárne organizácie a nadácie
Humanitná organizácia zameraná na sociálnu činnosť, kurzy prvej pomoci a darcovstvo krvi, turistické ubytovanie, škola v prírode.
Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš
IMG
Bratská jednota baptistov Liptovský Hrádok
Náboženské inštitúcie
Bratská jednota baptistov, informácie o programe, rádio.
Iľanovo 5, Liptovský Mikuláš
IMG
Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska
Občianske združenia
Spoločnosť rozumných spotrebiteľov - vytváranie možností pre zber, zaznamenanie, spracovanie údajov o spotrebe energií, nastavenie optimálnej spotreby energií prijateľným pomerom cena/výkon.
1.mája 1945/55, Liptovský Mikuláš
IMG
Občianske združenie TATRY
Občianske združenia
Environmentálne občianske združenie Tatry. Aktivity spojené s ochranou prírody.
KEMI 627/5, Liptovský Mikuláš
IMG
SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
Občianske združenia
Odborné občianske združenie záujemcov o kras a speleológiu. Hlavným poslaním je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť jaskyne a iné krasové javy.
Hodžova 11, Liptovský Mikuláš
IMG
Občianske združenie Púpavienky
Občianske združenia
Finančná podpora výchovnovzdelávacieho procesu a podpora materiálno technického vybavenia materskej školy.
Komenského 13, Liptovský Mikuláš
IMG
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Správa a údržba ciest
Pozemné stavby a úpravy terénu, stavby ciest, údržba. Predaj stavebného materiálu, náhradných dielov, stavebné stroje. Ekonomické poradenstvo, ubytovanie, projektovanie, elektroinštalácie, montáž.
ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš
IMG
LAVEX, Lanovky a vleky - záujmové združenie na Slovensku
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov. Revízie, technické prehliadky, kontroly lanoviek, odborné školenia.
M. Pišúta 5, Liptovský Mikuláš
IMG
Rímskokatolícka cirkev,farnosť Okoličné
Náboženské inštitúcie
Sväté omše pre deti a mládež, aktivity, akcie, sviatosti, galéria, adorácia.
Kláštorná 123, Liptovský Mikuláš
IMG
Spoločenstvo kresťanov - Jednota bratská
Náboženské inštitúcie
Protestantská cirkev evanjelikálneho charakteru. Základné informácie, zbory a misijné stanice, správy a svedectvá.
Štúrova 9, Liptovský Mikuláš
IMG
Nadácia Solidárny Mikuláš
Humanitárne organizácie a nadácie
Nadácia pre rozvoj a ochranu duševných, kultúrnych hodnôt, pre rozvoj a podporu vzdelania, telovýchovy, vedy, umenia, občianskych aktivít.
Borbisova 654/37, Liptovský Mikuláš
IMG
ZÁKLADNÁ ŠKOLA M.R.Martákovej
Školy
Základná škola M.R.Martákovej - základné vzdelanie od prvého až po deviaty ročník, športové triedy.
Nábrežie 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš


   (c) 2010-2023 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.