Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Spojená škola internátna, Michalovce
Špeciálne školy
Základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami - vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Možnosť ubytovania žiakov na internáte, ktorý je so školou spojený.
Školská 10, Michalovce
IMG
Súkromná základná umelecká škola, Michalovce
Základné školy
Súkromná základná umelecká škola TALENT-UM - základné informácie, história školy, študijné odbory - hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor, vzdelávanie pre dospelých.
Okružná 17, Michalovce
IMG
Základná škola Školská 2, Michalovce
Základné školy
Základná škola - triedy so zameraním na šport v oblasti hokeja a plávania. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.
Školská 2, Michalovce
IMG
Základná škola Okružná, Michalovce
Základné školy
Základná škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov - záujmové útvary športu, matematiky, jazyky, ekologický a žurnalistický krúžok.
Okružná 17, Michalovce
IMG
Základná umelecká škola, Michalovce
Základné umelecké školy
Umelecká škola zameraná na hudbu a tanec, akordeón, dychové nástroje, klavír, hudobná náuka, sláčikové a strunové nástroje.
Štefánikova 20, Michalovce
IMG
LINGVA, s.r.o.
Doučovanie
Vyučovanie cudzích jazykov v súkromnej jazykovej škole - anglický, taliansky, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský, slovenský pre cudzincov.
Obchodná 2, Michalovce
IMG
HAJPET EDUCA
Doučovanie
Mimoškolská vzdelávacie činnosť v oblasti individuálnej a skupinovej výučby biológie a chémie pre študentov ZŠ, SŠ, VŠ - prípravné kurzy z biológie a chémie na VŠ.
Tulipánová 5, Michalovce
IMG
Mgr. Adela Kužmová - SCHOLA - Jazyková škola a škôlka
Jazykové vzdelávanie
Jazykové kurzy pre deti, stredoškolákov, dospelých, individuálne kurzy v anglickom jazyku.
Sama Chalupku 10, Michalovce
IMG
Lenka Laurinčíková - LL LANGUAGE
Jazykové vzdelávanie
Súkromné vyučovanie anglického jazyka na úrovni základných škôl, stredných škôl, príprava na maturitu a VŠ. Prekladateľské služby a tlmočenie z a do anglického a nemeckého jazyka.
Jilemnického 91, Michalovce
IMG
Materská škola Michalovce S. H. Vajanského 5
Materské školy
Materská škola, predškolská príprava detí, zaradenie detí do tried podľa veku, individuálny prístup, rozvoj emocionality, sociability dieťaťa, grafomotorické cvičenia.
Vajanského 5, Michalovce
IMG
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Stredné školy
Informácie o škole. Odbory - autoopravár, kuchár, kaderník, kozmetik, zlatník a klenotník, propagačná grafika, strojárstvo, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika, umeleckoremeselné práce.
Tehliarska 2, Michalovce
IMG
Obchodná akadémia Michalovce
Stredné školy
Výchova a vzdelávanie v odbore obchodná ekonómia - ekonomické činnosti v rôznych oblastiach.
Kapušianska 2, Michalovce
IMG
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Stredné školy
História školy, informácie o štúdiu a prijímacích skúškach, pedagogický zbor, časopis, fotogaléria.
Ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce
IMG
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Knižnice
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického - výpožičné služby, rezervácia dokumentov, oddelenie pre deti a dospelých, študovňa, úsek bibliografie a metodiky, elektronické a reprografické služby.
Štefánikova 20, Michalovce
IMG
Mgr. Kristína Horvátová TŠ Grácia I.
Kurzy
Tanečná škola - kurzy spoločenského tanca pre mládež a dospelých.
Jána Hollého 180/60, Michalovce
IMG
Spojená škola internátna, OU internátne a Praktická škola internátna
Stredné školy
Osobitná učňovská internátna škola. Teoretické a praktické vyučovanie, výchova mimo vyučovania, súťaže zručností, športové a kultúrne akcie.
Školská 12, Michalovce
IMG
Gymnázium Pavla Horova
Stredné školy
História a zameranie školy, organizácia, projekty, fotogaléria, vedenie a zamestnanci, študenti, sponzori, kontakty.
Masarykova 1, Michalovce
IMG
Súkromná stredná priemyselná škola odevná
Stredné školy
Maturitné a pomaturitné štúdium v odboroch - odevníctvo, modelárstvo a návrhárstvo odevov (módne návrhárstvo), grafické systémy v odevníctve, technické a informatické služby, odevný dizajn.
Komenského 1, Michalovce


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.