Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Cirkevná stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Stredné školy
Informácie o pedagogickom zbore školy a jej zamestnancoch, história školy, študijné programy a profil absolventa, študenti, správy.
Dončova 7, Ružomberok
IMG
Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok
Stredné školy
Škola úžitkového výtvarníctva - štvorročné maturitné vzdelanie v 8 výtvarných študijných odboroch. Informácie o škole, študijné odbory, aktivity školy, školský poriadok.
Scota Viatora 6, Ružomberok
IMG
Základná škola Klačno
Špeciálne školy
Trieda s deťmi so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia pod vedením špeciálnej pedagogičky. Športové triedy so zameraním na futbal.
Klačno 4/2201, Ružomberok
IMG
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok
Špeciálne školy
Spojená škola v Ružomberku. Výchova a vzdelávanie žiakov s rôznym stupňom mentálneho a kombinovaného postihnutia, žiakov chorých a zdravotne oslabených, umiestnených v zdravotníckych zariadenia
Malé Tatry 3, Ružomberok
IMG
Katolícka univerzita v Ružomberku
Vysoké školy
Oficiálne stránky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Informácie o štúdiu, jej katedrách, zamestnancoch.
Námestie A. Hlinku 60, Ružomberok
IMG
ROSART, občianske združenie
Vzdelávacie združenia
Občianske združenie s cieľom rozvíjať a podporovať kultúrne a umelecké povedomie v meste Ružomberok a regióne Liptov.
Žilinská cesta 1641/13, Ružomberok
IMG
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU Ružomberok
Internáty
Prevádzkovanie ubytovacieho a stravovacieho zariadenia. Ubytovanie pre študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia, zamestnancov a hostí.
Námestie A. Hlinku 60, Ružomberok
IMG
Jasle Ružomberok
Jasle
Mestské detské jasle pri materskej škole. Výchova a vzdelávanie zodpovedajúce vekovej kategórii dieťaťa.
Za dráhou 19, Ružomberok
IMG
Súkromná základná umelecká škola - Dotyk
Základné umelecké školy
Súkromná základná umelecká škola poskytuje odborné umelecké vzdelanie v štyroch umeleckých odboroch - výtvarný, hudobný, tanečný a literárno-dramatický.
Štiavnická cesta 80, Ružomberok
IMG
Materská škola - Hrabovská cesta 2, Ružomberok
Materské školy
Prevádzkovanie materskej školy. Šesť tried, samostatné spálne, telocvičňa, sauna, oznamy o aktivitách.
Hrabovská cesta 2, Ružomberok
IMG
Spojená škola Ružomberok
Stredné školy
Stredná škola obchodu a služieb s obormi cukrár, kuchár, čašník, servírka, predavač. Vzdelanie v odboroch obchod a merketing.
Scota Viatora 8, Ružomberok
IMG
Obchodná akadémia Ružomberok
Stredné školy
Obchodná akadémia - vzdelanie v oblasti ekonomických disciplín, informatiky a výpočtovej techniky. Doplnené štúdiom všeobecno-vzdelávacích a prírodovedných disciplín.
Scota Viatora 6, Ružomberok
IMG
Univerzitná knižnica v Ružomberku
Knižnice
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku je knižnično-informačným pracoviskom Katolíckej univerzity. Zhromažďuje a sprístupňuje odbornú literatúru zo všetkých odborov na KU.
Hrabovská cesta 1, Ružomberok
IMG
Kurzy spoločenských tancov Ružomberok
Kurzy
Kurzy štandardných a latinsko-amerických tancov. Ponuka kurzov pre dospelých, individuálne hodiny tanca, predplesové kurzy, kurzy pre firmy a stredné školy.
Mostová 29, Ružomberok


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.