Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
"BIBLIOTÉKA KALÁKA" Nové Zámky
Knižnice
Súkromná knižnica s odbornou literatúrou aj beletriou, výpožičný poriadok, zoznam kníh.
Banskobystrická 1, Nové Zámky
IMG
ELISIUM, s.r.o.
Kurzy
Podnikateľské poradenstvo. Plánovanie, príprava a realizácia kurzov a školení.
Hlavné námestie 7, Nové Zámky
IMG
DOMÉNA CONSULTING s.r.o.
Kurzy
Organizačné zabezpečenie spoločenských a kultúrnych podujatí, školení, kurzov a rekvalifikácii, prieskum trhu, prekladateľské a tlmočnícke služby.
Andovská 15, Nové Zámky
IMG
PhDr. Ladislav Maczkó - mediátor a socioterapeut
Kurzy
Mediácia - mimosúdne riešenie sporov, poradenstvo v oblasti trestnej mediácie, sociálno-právne poradenstvo, zabezpečenie súdneho vedenia sporov, lektorovanie v oblastiach mediácie a riešenia sporov.
Hlavné námestie 7, Nové Zámky
IMG
Silvia Baloghová - Silviin Svet
Kurzy
Kurzy patchworku, kurzy háčkovania a paličkovania. Predaj pletacích priadzí, galantérneho tovaru, metrážneho textilu, drobných textilných výrobkov, darčekových predmetov.
P.Blahu 7/A, Nové Zámky
IMG
ELLI s.r.o.
Jazykové vzdelávanie
Široký výber kurzov európskych jazykov, detské kurzy, špeciálne a odborné kurzy pre dospelých, študentov, firmy, kurzy alfa hladiny, prekladateľské a tlmočnícke služby, jazykové tábory.
M.R. Štefánika 4, Nové Zámky
IMG
Cirkevná základná škola Antona Bernoláka
Základné školy
Výchova a vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním rímskokatolíckeho náboženstva od 1. ročníka s dôrazom na vyučovanie cudzích jazykov.
Andovská 4, Nové Zámky
IMG
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Nové Zámky
Stredné školy
Informácie o prijímacích skúškach a jednotlivých odboroch, vyučovacie predmety a projekty školy.
Pod kalváriou 1, Nové Zámky
IMG
Súkromná spojená škola, Pod kopcom 75, Nové Zámky
Špeciálne školy
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre deti s mentálnym postihnutím, pre deti postihnuté autizmom s mentálnym postihnutím a pre deti s viacnásobným postihnutím.
Pod kopcom 75, Nové Zámky
IMG
Ing. Jolana Kürtiová - TRAWELL Service
Študijné pobyty
Jazykové a študijné pobyty v zahraničí - Austrália, Kanada, Malta, Nový Zéland, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko. Štúdium s pracovným povolením, praktické rady pre pobyt.
Gúgska 27, Nové Zámky
IMG
Občianske združenie Za troma mostami
Vzdelávacie združenia
Podpora kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Nové Zámky.
Wolkerova 5, Nové Zámky
IMG
Základná škola Gergelya Czuczora
Základné školy
Humanizácia výchovy a vzdelávania, činnosť zameraná na komplexný rozvoj osobnosti, na sprostredkovanie moderných teoretických a praktických zručností a znalostí.
Gergelya Czuczora 10, Nové Zámky
IMG
Materská škola Stonožka
Materské školy
Materská škola. Edukačné aktivity pre deti predškolského veku. Tvorivé hry, edukačné aktivity, grafomotorické cvičenia, pohybové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu, návšteva divadelných predstavení.
Nábrežná 39, Nové Zámky
IMG
Materská škola, Nové Zámky, Šoltésovej ul.
Materské školy
Prevádzka materskej školy, starostlivosť o deti predškolského veku. Dôraz na zdravý životný štýl, zdravé stravovanie, pohybové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu, rozvoj motoriky, osobnosti dieťaťa.
Šoltésovej 12, Nové Zámky
IMG
Materská škola Nové Zámky
Materské školy
Materská škola. Aktivity zamerané na environmentálnu a prosociálnu výchovu, princípy humanizmu. Zážitkové a projektívne učenie, rozvoj kreativity, tvorivosti a komunikačných schopností dieťaťa.
Bitúnková 6, Nové Zámky
IMG
Materská škola Nám. Gy. Széchényiho, Nové Zámky
Materské školy
Materská škola. Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Rozvoj grafomotoriky, tvorivosti a komunikačných schopností. Výučba anglického jazyka, enviromentálna výchova.
Nám. Gy. Széchenyiho 3, Nové Zámky
IMG
Materská škola - Óvoda, Nové Zámky
Materské školy
Poskytovanie výchovnej starostlivosti v maďarskom i slovenskom jazyku.
Cyrilometódska 42, Nové Zámky
IMG
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Stredné školy
Výchovno - vzdelávacia činnosť. Štúdium viacerých študijných ale aj učebných odborov.
Zdravotnícka 3, Nové Zámky
IMG
Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky
Stredné školy
Študijné a učebné odbory - autoopravár, kaderník, kozmetik, kuchár, čašník, servírka, cukrár, grafik digitálnych médií, mechanik elektrotechnik, prevádzka a ekonomika dopravy. Nadstavbové štúdium.
Jesenského č. 1, Nové Zámky
IMG
Gymnázium, M. R. Štefánika, Nové Zámky
Stredné školy
Informácie o škole, história, aktivity, fotoalbum, prijímačky a školský časopis.
M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.