Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Jobs & Training Service s.r.o.
Kurzy
Organizovanie kurzov, školení a seminárov rôzneho zamerania.
Cintorínska 7, Lučenec
IMG
Súkromná špeciálna materská škola, Lučenec
Materské školy
Činnosť súkromnej materskej školy pre deti predškolského veku alebo s odloženou školskou dochádzkou.
Námestie republiky 15, Lučenec
IMG
Jasle, Jókaiho, Lučenec
Jasle
Detské jasle s celodennou odbornou opaterou pre deti od 1 do 3 rokov.
Jókaiho 13, Lučenec
IMG
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
Stredné školy
Štúdium v odboroch učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník.
Komenského 12, Lučenec
IMG
Súkromné gymnázium Lučenec
Stredné školy
Informácie o škole - história, aktuality, štúdium, predmety, profesori, študenti, projekty.
Gemerská cesta č. 1, Lučenec
IMG
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy
Stredné školy
Štvorročné aj osemročné gymnázium s jazykovou školou.
Haličská cesta 9, Lučenec
IMG
Špeciálna základná škola, Lučenec
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, história, fotogaléria, projekty.
Zvolenská cesta 59, Lučenec
IMG
Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých
Špeciálne školy
Špeciálna škola pre deti s poruchami sluchu, reči, zraku. Školské krúžky. Špeciálnopedagogická poradňa.
Ul. Karola Supa 48, Lučenec
IMG
Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec
Základné školy
Informácie o škole, učiteľoch, triedach, rozvrhu. Možnosť navštevovania športovej triedy.
Rúbanisko II 3079, Lučenec
IMG
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci
Základné školy
Základná škola s cirkevným zameraním. História, krúžky, učitelia, štatistiky. Výučba humanitných predmetov.
T.G.Masaryka 9, Lučenec
IMG
Lingua Academia - Mgr. Lucia Mlynarčíková
Jazykové vzdelávanie
Jazykové kurzy revolučnou metódou Direct Method for English a Direktes Deutsch.
Mierova 9/A, Lučenec
IMG
Obchodná akadémia Lučenec
Stredné školy
Štúdium v odbore obchodná akadémia - vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracovávaním informácií v oblasti výroby, odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky a pod.
Lúčna 4, Lučenec
IMG
SPŠ stavebná Oskara Winklera
Stredné školy
Odbory - staviteľstvo, geodézia, kartografia a kataster. Informácie o škole, aktuality, rozvrh, učitelia, triedy, žiaci, krúžky, knižnica.
Boženy Němcovej 1, Lučenec


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.