Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Materská škola Šaľa, Ul. 8. mája č. 2
Materské školy
Predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole, anglický jazyk ako integrovaná súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu.
Ul. 8. mája 2, Šaľa
IMG
Materská škola Šaľa, Okružná ul. č. 1
Materské školy
Predškolské zariadenie pre deti od 2 do 6 rokov. Grafomotorické aktivity, programy, pohybové hry a voľnočasové aktivity podporujúce zdravý životný štýl, tvorivosť a rozvoj osobnosti dieťaťa.
Okružná 1, Šaľa
IMG
Materská škola Šaľa, Ul. J. Hollého č. 40
Materské školy
Predprimárne vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov. Pohybové aktivity a hry, výlety, súťaže vystúpenia, besiedky, pozitívne trávenie voľného času, edukačné aktivity, enviromentálna výchova.
Hollého 40, Šaľa
IMG
Materská škola s výchovným jazykom maďarským Petra Pázmánya, Šaľa
Materské školy
Materská škola - predškolská výchova detí od 2 do 5 rokov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v maďarskom jazyku.
Družstevná 3, Šaľa
IMG
Detské jasle
Jasle
Výchovné zariadenie a zariadenie sociálnych služieb poskytované zdravým deťom počas zamestnania rodičov deťom vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.
Okružná 1026/11, Šaľa
IMG
Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa
Stredné školy
Osemročné gymnázium, vzdelávanie, záujmové krúžky.
Školská 3, Šaľa
IMG
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
Stredné školy
Stredná odborná škola Szakközépiskola. Študijné odbory v agropodnikaní, chovateľstve, nadstavbové štúdium.
Štúrova 74, Šaľa
IMG
Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna ZŠ - Speciális Alapiskola a Praktická škola
Špeciálne školy
Poskytovanie základného vzdelania pre mentálne postihnutých žiakov, výchovná činnosť a špeciálne pedagogické činnosti.
Krátka 11, Šaľa
IMG
Základná škola Šaľa
Základné školy
Vyučovanie predmetov, záujmové krúžky, školský klub detí, pedagogický zbor, rada rodičov.
Bernolákova 1, Šaľa
IMG
Základná umelecká škola Šaľa
Základné umelecké školy
Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie v umeleckých disciplínach. Vyučovanie v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore.
Kukučínova 27, Šaľa
IMG
Mestská knižnica Šaľa
Knižnice
Prevádzkovanie mestskej knižnice, obsahuje, oddelení náučnej a odbornej literatúry, oddelenie pre deti a mládež, oddelenie beletrie pre dospelých, možnosť prístupu na internet.
Hlavná 61/15, Šaľa


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.