Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Materská škola, ul. Ľ. Fullu
Jasle
Detské jasle a materská škola - starostlivosť o deti.
Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
IMG
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
Stredné školy
Súkromné konzervatórium, praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca. Hudba, spev, hudobno-dramatické umenie, tanec, dirigovanie a kompozícia.
Gagarinova 2490/13, Topoľčany
IMG
Gymnázium Topoľčany
Stredné školy
História, aktuality, výchovno - vzdelávacia činnosť, učebné plány, informácie o zamestnancoch, študentoch a absolventoch školy, krúžky.
17. novembra 1180, Topoľčany
IMG
Stredná odborná škola drevárska,Pílska 7,Topoľčany
Stredné školy
Informácie o prijímacích pohovoroch, vybavenie školy, nadstavbové štúdium. Odbory stolár, tesár, čalúnnik, umelecký stolár, drevárstvo a nábytkárstvo.
Pílska 7, Topoľčany
IMG
Stredná odborná škola, Topoľčany
Stredné školy
Informácie o škole, história, aktivity školy. Vzdelávanie v oblasti pracovník marketingu blok potravinárstvo, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín. Odbory pekár, cukrár, mäsiar.
Krušovská 2091, Topoľčany
IMG
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Stredné školy
Informácie o škole, podmienky štúdia, projekty, študijné odbory agropodnikanie, životné prostredie, mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve a poľnohospodárska výroba.
Tovarnícka 1632, Topoľčany
IMG
ŠZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení
Špeciálne školy
Spojená škola. Škola poskytuje vzdelanie a výchovu mentálne postihnutým deťom, ktoré majú narušenú alebo systémovo nedostatočne vyvinutú reč.
Pod kalváriou 941, Topoľčany
IMG
Spojená škola internátna - Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola
Špeciálne školy
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
Tovarnícka 1632, Topoľčany
IMG
Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
Materské školy
Materská škola, edukačné aktivity, pohybové hry, zdravý životný štýl detí, rozoznávanie geometrických tvarov, rozlišovanie farieb, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, logopedická starostlivosť.
Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
IMG
Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
Materské školy
Služby predškolského zariadenia, všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pohybové cvičenia, rozvoj logického myslenia, vedenie k samostatnosti a zodpovednosti dieťaťa, osvojovanie hygienických návykov.
J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
IMG
Spojená škola
Materské školy
Spojená škola. Škola poskytuje vzdelanie a výchovu mentálne postihnutým deťom, ktoré majú narušenú alebo systémovo nedostatočne vyvinutú reč.
Pod kalváriou 941, Topoľčany
IMG
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Topoľčany
Stredné školy
Stredná odborná škola obchodu a služieb so študijnými odbormi, učebnými odbormi a nadstavbovým štúdiom.
T. Vansovej 2, Topoľčany
IMG
Obchodná akadémia Topoľčany
Stredné školy
Štúdium v ekonomickom odbore - obchodná akadémia - osvojenie si ekonomických a podnikateľských činností.
Inovecká 2041, Topoľčany
IMG
Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Topoľčany
Stredné školy
Stredná cirkevná škola úžitkového výtvarníctva - konzervátorstvo a reštaurátorstvo, propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, úžitková maľba, modelárstvo.
Kalinčiakova 48, Topoľčany
IMG
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Gagarinova
Stredné školy
Súkromné konzervatórium. Komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca. Hudba, spev a hudobno-dramatické umenie.
Gagarinova 2490/13, Topoľčany
IMG
Súkromné gymnázium. Topoľčany
Stredné školy
Súkromné gymnázium zamerané na výučbu nemeckého a anglického jazyka. Možnosť osemročného a štvorročného štúdia.
Gagarinova 1, Topoľčany
IMG
Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša v Topoľčanoch
Základné umelecké školy
Základná cirkevná umelecká škola. Predmety na rozvoj talentu, cudzie jazyky, všeobecné vzdelanie.
Stummerova 20, Topoľčany
IMG
PhDr. Eva Geletová - klinická psychológia
Kurzy
Odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavovanie odborných posudkov v klinickej praxi s cieľom skúmania duševného života z hľadiska zdravia a choroby.
17. novembra 1300/12, Topoľčany
IMG
Ján Arpáš - školiace stredisko
Kurzy
Školenia a revízie zdvíhacích zariadení, obsluha motorových vozíkov, práce vo výškach, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov, vodičov.
M. Benku 2423, Topoľčany
IMG
Dušan Michalka - TIBHAR SLOVENSKO - kurzy stolného tenisu
Kurzy
Výučba stolného tenisu, poriadanie zábavných podujatí.
A.Grznára 12, Topoľčany


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.