Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
MKC SOVA
Kurzy
Mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom mediátora, usporadúvanie kurzov mediátorov.
Československej armády 26, Banská Bystrica
IMG
Školský internát, rozpočtová organizácia
Internáty
Internáty vybavené kuchynkami s príslušenstvom (chladničky, rýchlovarné kanvice, mikrovlnky, žehličky), spoločenskými miestnosťami, možnosť pripojenia na internet.
Internátna 4, Banská Bystrica
IMG
A.D.E.N.
Kurzy
Horoskopy, numerológia, veštenie, anjeli, osobné konzultácie, detoxikačné programy, indigo deti, regres, meditácie, školenia osobné ako aj pre kolektívy .
Nám. Slobody 5, Banská Bystrica
IMG
Komunálny a agrárny inštitút, n.o.
Kurzy
Vzdelávanie obcí, miest, poľnohospodárskych subjektov a iných podnikateľských subjektov v oblasti energetickej diverzifikácie, spracovaní biomasy a využívaní biomasy na energetické účely.
Dolná Mičiná 90, Banská Bystrica
IMG
ACADEMY OF SUCCESS LIFE s.r.o.
Kurzy
Rozvoj osobnosti v oblasti sebapoznania, marketingu, obchodu a finančnej budúcnosti. Aktívne vzdelávanie.
Kuzmányho 16, Banská Bystrica
IMG
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Knižnice
Absenčné a prezenčné výpožičky, MVS a MMVS, prístup k počítaču, internetu, k odborným databázam, elektronickým informačným zdrojom, referenčná služba.
Tajovského 40, Banská Bystrica
IMG
Škola UNIVERZA
Kurzy
Kurzy pre ľudí, ktorí hľadajú pokoj vo vnútri seba samého, lásku a šťastie.
Skuteckého 30, Banská Bystrica
IMG
IU.N.EX PERSON, spol. s r.o.
Kurzy
Tvorba projektov zaoberajúcich sa vzdelávaním zamestnancov, zvyšovanie ich kvalifikácie, výskumné projekty.
Horná 13, Banská Bystrica
IMG
SNABEL, s.r.o. - organizovanie akcií
Kurzy
Usporiadanie rôznych druhov osláv a školení s možnosťou kompletného zabezpečenia, prípadne prenájom miestnosti. Cukrárenská výroba.
Podlavická cesta 16, Banská Bystrica
IMG
M&M China business - poradenstvo a prekladateľské služby
Kurzy
Poradenstvo v oblasti špedície a colné poradenstvo na čínskom trhu. Tlmočnícke a prekladateľské služby čínskeho jazyka.
Slnečné stráne 25A, Banská Bystrica
IMG
FynaMed s.r.o.
Kurzy
Organizovanie kurzov, školení, seminárov z oblasti zdravotníctva, špeciálne liečebnej rehabilitácie, ale aj kurzov zameraných na zdravý zdravotný štýl a rekondíciu, predaj kníh v danom odvetví.
Poľná 27, Banská Bystrica
IMG
Prístav nádeje, o.z.
Kurzy
Občianske združenie pre pomoc zdravotne postihnutým. Organizovanie literárnych besied, súťaží, prevádzkovanie tréningového centra.
Robotnícka 2, Banská Bystrica
IMG
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o
Kurzy
Špecializácia na vzdelávanie účtovníkov Slovenska v oblasti účtovníctva a pracovného práva.
ČSA 25, Banská Bystrica
IMG
Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Stredné školy
Učebné odbory - výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky, záhradníctvo, murárstvo, obchodná prevádzka, opatrovateľská starostlivosť, spracúvanie dreva.
Moskovská 17, Banská Bystrica
IMG
Stredná odborná škola, príspevková orgánizácia
Stredné školy
Stredná odborná škola - mechanik elektronik pre organizačnú a výpočtovú techniku, číslicovú a riadiacu techniku. Mechanik telekomunikácií, poštový manipulant, pracovník marketingu mobilného operátora.
Tajovského 30, Banská Bystrica
IMG
PhDr. Jaroslav Slabej - A STUDY Bratislava
Študijné pobyty
Študijné pobyty - Severná a Južná Amerika, Austrália a Nový Zéland, Európa, Ázia, Afrika. Jazykové a odborné štúdium v zahraničí.
Terézie Vansovej 16/438, Banská Bystrica
IMG
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vysoké školy
Poskytovanie vysokoškolského vzdelania európskej a svetovej kvality, uskutočňovanie výskumu, rozvíjanie hodnôt slovenskej a svetovej kultúry.
Národná 12, Banská Bystrica
IMG
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Vysoké školy
Akadémii umení v Banskej Bystrici - rektorát, aktuality, fakulty, kontakty.
Jána Kollára 22, Banská Bystrica
IMG
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Vysoké školy
Súkromná vysoká škola. Regionálne konzultačné stredisko, vzdelávanie pre oblasť bankovníctva a finančnej sféry, bakalárske štúdium v siedmich študijných odboroch, magisterské štúdium v dvoch odboroch.
Námestie slobody 3, Banská Bystrica
IMG
Outdoor Institute, občianske združenie
Vzdelávacie združenia
Organizovanie výchovno - vzdelávacích aktivít, programov a podujatí pre deti, mládež a dospelých formálnym a neformálnym vzdelávaním, realizácia utdoorových aktivít.
Tajovského 40, Banská Bystrica


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.