Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Mestská knižnica Skalica
Knižnice
Prevádzkovanie mestskej knižnice, požičiavanie kníh, dennej tlače, časopisov, predaj kníh, tlač, kopírovanie, prístup na internet.
Nám. slobody 4, Skalica
IMG
Základná škola, Strážnická 1, Skalica
Základné školy
Základná škola - krúžková činnosť, úspechy žiakov.
Strážnická 1, Skalica
IMG
Základná umelecká škola, Skalica
Základné umelecké školy
Poskytovanie vzdelania v oblasti umenia žiakom v I. stupni, v II. stupni a v štúdiu pre dospelých.
Kráľovská 16, Skalica
IMG
Materská škola Skalica
Materské školy
Materská škola zameraná na predškolskú výchovu detí. Edukačné aktivity, grafomotorické cvičenia, výlety, tvorivé hry, rozoznávanie tvarov a farieb, osvojovanie základných návykov a hodnôt.
Námestie slobody 10, Skalica
IMG
Súkromná špeciálna materská škola, L. Svobodu 31, 909 01 Skalica
Materské školy
Prevádzka súkromnej špeciálnej materskej škôlky. Práca s deťmi s mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, telesným postihnutím, poruchami sluchu a poruchami správania.
L. Svobodu 31, Skalica
IMG
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
Stredné školy
Súkromná stredná odborná škola. Študijné odbory - služby v cestovnom ruchu, medzinárodné obchodné vzťahy, informatika a informačné systémy, hotelierstvo, marketing, výživa a šport.
Mallého 2, Skalica
IMG
Stredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29,Skalica
Stredné školy
Stredná priemyselná škola so študijnými odbormi strojárstvo, mechanik nastavovač a učebnými odbormi mechanik opravár, obrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov.
Pplk. Pljušťa 29, Skalica
IMG
Stredná zdravotnícka škola Skalica
Stredné školy
Stredoškolská príprava na výkon zdravotníckych povolaní v odbore zdravotnícky asistent a masér.
Lichardova 1, Skalica
IMG
Stredná zdravotnícka škola Sklalica - školský internát
Stredné školy
Školský internát - výchovno - vzdelávacie školské zariadenie zriadené Trnavským samosprávnym krajom, súčasť Strednej zdravotníckej školy Skalica.
Lichardova 1, Skalica
IMG
Spojená škola, Jatočná 4, Skalica
Špeciálne školy
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
Jatočná 4, Skalica
IMG
Základná škola Skalica
Základné školy
Základné poznatky vedy, umenia, jazykovej i telesnej kultúry, školská jedáleň, knižnica, telocvične a školský športový areál vrátane tenisových kurtov.
Vajanského 2, Skalica


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.