Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Základná škola M. Rázusa, Zvolen
Školy
Základná škola M. Rázusa s špecialným prístupom k zdravotne postihnutým, s rozšírenou výučbou jazykov, rozvojom telesnej zdatnosti. Záujmové činnosti a podpora vzťahu k prírode.
M. Rázusa 1672/3, Zvolen
IMG
Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Školy
Všeobecnovzdelávacia škola, ktorá svojim absolventom poskytuje úplné štvorročné vyššie sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
Hronská 1467/3, Zvolen
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene
Úrady práce
Mestá Zvolen, Detva, Krupina - odbor služieb zamestnanosti, odbor Európsky sociálny fond, odbor sociálnych vecí, oddelenie kontroly, hospodárskej správy, osobný úrad.
J. Jiskru 6, Zvolen
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, Námestie SNP
Úrady práce
Mestá Zvolen, Detva, Krupina - odbor služieb zamestnanosti, odbor Európsky sociálny fond, odbor sociálnych vecí, oddelenie kontroly, hospodárskej správy, osobný úrad.
Námestie SNP 35/48, Zvolen
IMG
Ústav ekológie lesa SAV
Vedecké a výskumné inštitúcie
Oficiálne stránky Ústavu ekológie lesa SAV. Profil, projekty, aktivity a publikácie.
Štúrova 2, Zvolen
IMG
Štátny veterinarny ústav
Vedecké a výskumné inštitúcie
Riešenie problematiky nákaz zvierat servisnou diagnostickou činnosťou, vývoj nových diagnostických metód a postupov, vypracovanie ozdravovacích programov. Poradenská činnosť.
Pod dráhami 918, Zvolen
IMG
SKEJ - Slovenská esperantská mládež
Záujmové združenia a spolky
Organizácia mladých ľudí hovoriacich esperantom. Podpora jazyka esperanto ako prostriedku medzinárodnej komunikácie, organizovanie aktivít zameraných na esperanto.
M.Rázusa 2144/24, Zvolen
IMG
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
Záujmové združenia a spolky
Cieľom združenia je ochrana záujmov a práv detí predškolského veku.
Hrnčiarska 2, Zvolen
IMG
ALEA - Agentúra pre podporu lesníckych a ekologických aktivít
Záujmové združenia a spolky
Agentúra pre podporu lesníckych a ekologických aktivít, vypracovávanie rozvojových programov na podporu lesníckej práce s verejnosťou, programy pre školy v prírode.
D. Ertla 11, Zvolen
IMG
Združenie certifikácie lesov Slovenska
Záujmové združenia a spolky
Podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
T.G.Masaryka 24, Zvolen
IMG
Združenie obecných lesov SR
Záujmové združenia a spolky
Združenie právnických osôb, vlastníci lesov, osoby, ktoré obhospodarujú neštátne lesy.
J.Kráľa 14, Zvolen
IMG
Aikido Klub Zvolen
Záujmové združenia a spolky
Cvičenie bojového umenia aikido, uskutočňovanie a absolvovanie medzinárodných a národných tréningových sústredení.
Lučenecká cesta 2193, Zvolen
IMG
Slovenský kozmický klub
Záujmové združenia a spolky
Kozmický výskum v SR, Slovensko a ESA, študentské aktivity, stanovy, kontakty.
Kimovská 8, Zvolen
IMG
Daňový úrad Zvolen
Daňové úrady
Spracovanie súhrnných účtovných výkazov predkladaných obcami.
J. Kozáčeka 2180/38, Zvolen
IMG
Správa finančnej kontroly
Ministerstvá
Finančné kontroly, prehľad právnych noriem a vybavovanie žiadostí, preverovanie sťažností, podnetov - správa finančnej kontroly.
T. G. Masaryka 10, Zvolen
IMG
Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Zvolen
Náboženské inštitúcie
Apoštolská cirkev, správy, protestantská cirkev, služba veriacim, prinášanie morálnych a etických hodnôt.
Buzulucká 3, Zvolen
IMG
Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov
Náboženské inštitúcie
Spoločenstvo mladých ľudí, predovšetkým vysokoškolákov. Nezisková organizácia.
M.R.Štefánika 20, Zvolen
IMG
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolen
Náboženské inštitúcie
Informácie o rímskokatolíckom farskom úrade sv. Alžbety vo Zvolene.
Námestie SNP 68/40, Zvolen
IMG
Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom vo Zvolene
Náboženské inštitúcie
Cirkevná organizácia evanjelickej cirkvi na Slovensku. Aktivity, história, dokumenty, kalendár, udalosti.
Nám.SNP 5, Zvolen
IMG
Dominikánsky konvent Zvolen
Náboženské inštitúcie
Rehoľa kazateľov, pastorácia, vydávanie časopisu, komunity, fotogaléria.
Novozámocká 73, Zvolen


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.