Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Základná škola M. Rázusa, Zvolen
Školy
Základná škola M. Rázusa s špecialným prístupom k zdravotne postihnutým, s rozšírenou výučbou jazykov, rozvojom telesnej zdatnosti. Záujmové činnosti a podpora vzťahu k prírode.
M. Rázusa 1672/3, Zvolen
IMG
Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Školy
Všeobecnovzdelávacia škola, ktorá svojim absolventom poskytuje úplné štvorročné vyššie sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
Hronská 1467/3, Zvolen
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene
Úrady práce
Mestá Zvolen, Detva, Krupina - odbor služieb zamestnanosti, odbor Európsky sociálny fond, odbor sociálnych vecí, oddelenie kontroly, hospodárskej správy, osobný úrad.
J. Jiskru 6, Zvolen
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, Námestie SNP
Úrady práce
Mestá Zvolen, Detva, Krupina - odbor služieb zamestnanosti, odbor Európsky sociálny fond, odbor sociálnych vecí, oddelenie kontroly, hospodárskej správy, osobný úrad.
Námestie SNP 35/48, Zvolen
IMG
Ústav ekológie lesa SAV
Vedecké a výskumné inštitúcie
Oficiálne stránky Ústavu ekológie lesa SAV. Profil, projekty, aktivity a publikácie.
Štúrova 2, Zvolen
IMG
Štátny veterinarny ústav
Vedecké a výskumné inštitúcie
Riešenie problematiky nákaz zvierat servisnou diagnostickou činnosťou, vývoj nových diagnostických metód a postupov, vypracovanie ozdravovacích programov. Poradenská činnosť.
Pod dráhami 918, Zvolen
IMG
SKEJ - Slovenská esperantská mládež
Záujmové združenia a spolky
Organizácia mladých ľudí hovoriacich esperantom. Podpora jazyka esperanto ako prostriedku medzinárodnej komunikácie, organizovanie aktivít zameraných na esperanto.
M.Rázusa 2144/24, Zvolen
IMG
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
Záujmové združenia a spolky
Cieľom združenia je ochrana záujmov a práv detí predškolského veku.
Hrnčiarska 2, Zvolen
IMG
ALEA - Agentúra pre podporu lesníckych a ekologických aktivít
Záujmové združenia a spolky
Agentúra pre podporu lesníckych a ekologických aktivít, vypracovávanie rozvojových programov na podporu lesníckej práce s verejnosťou, programy pre školy v prírode.
D. Ertla 11, Zvolen
IMG
Združenie certifikácie lesov Slovenska
Záujmové združenia a spolky
Podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
T.G.Masaryka 24, Zvolen
IMG
Združenie obecných lesov SR
Záujmové združenia a spolky
Združenie právnických osôb, vlastníci lesov, osoby, ktoré obhospodarujú neštátne lesy.
J.Kráľa 14, Zvolen
IMG
Aikido Klub Zvolen
Záujmové združenia a spolky
Cvičenie bojového umenia aikido, uskutočňovanie a absolvovanie medzinárodných a národných tréningových sústredení.
Lučenecká cesta 2193, Zvolen
IMG
Okresná prokuratúra, Zvolen
Prokuratúry
Príprava a realizácia preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Trhová 1, Zvolen
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen
Sociálna poisťovňa
Nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, výkon sociálneho poistenia.
Š. Moyzesa 1369/52, Zvolen
IMG
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
Správa a údržba ciest
Opravy lokálnych porúch vozoviek tryskovou metódou, výroba a dodávka asfaltových emulzií, realizácia dopravných a inžinierskych stavieb - výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk.
Neresnícka cesta 3, Zvolen
IMG
Okresný súd Zvolen
Súdy
Poskytovanie informácií, potrebné dokumenty a kontakty, riešenie sporov vo všetkých oblastiach.
J.Kozáčeka 19, Zvolen
IMG
Súkromná základná umelecká škola Zvolen
Školy
Hudobno-tanečné štúdio súkromná základná umelecká škola - poskytovanie alternatívneho hudobného a tanečného vzdelanie. Odbory - hudobno-tanečný odbor a hodobný.
Štefana Moyzesa 1014/5, Zvolen
IMG
Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy
Školy
Súkromné konzervatórium. Vzdelávanie v odboroch - spev, hudobno - dramatické umenie so zameraním na muzikálovú interpretáciu, tanec, hudba - hra na nástroji (klávesové, strunové, dychové, bicie.
Kalinčiakova 87, Zvolen
IMG
Seniorka n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia, poskytovanie profesionálnej opatrovateľskej služby, poslaním organizácie je pomáhať ľuďom v núdzi.
Námstie SNP 35/48, Zvolen
IMG
Občianske združenie Letecký športový klub
Občianske združenia
Informácie o klube, letisko, očovskí bačovia, technika, galéria.
Školská 84, Zvolen


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.