Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Daňový úrad Zvolen
Daňové úrady
Spracovanie súhrnných účtovných výkazov predkladaných obcami.
J. Kozáčeka 2180/38, Zvolen
IMG
Správa finančnej kontroly
Ministerstvá
Finančné kontroly, prehľad právnych noriem a vybavovanie žiadostí, preverovanie sťažností, podnetov - správa finančnej kontroly.
T. G. Masaryka 10, Zvolen
IMG
Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Zvolen
Náboženské inštitúcie
Apoštolská cirkev, správy, protestantská cirkev, služba veriacim, prinášanie morálnych a etických hodnôt.
Buzulucká 3, Zvolen
IMG
Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov
Náboženské inštitúcie
Spoločenstvo mladých ľudí, predovšetkým vysokoškolákov. Nezisková organizácia.
M.R.Štefánika 20, Zvolen
IMG
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolen
Náboženské inštitúcie
Informácie o rímskokatolíckom farskom úrade sv. Alžbety vo Zvolene.
Námestie SNP 68/40, Zvolen
IMG
Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom vo Zvolene
Náboženské inštitúcie
Cirkevná organizácia evanjelickej cirkvi na Slovensku. Aktivity, história, dokumenty, kalendár, udalosti.
Nám.SNP 5, Zvolen
IMG
Dominikánsky konvent Zvolen
Náboženské inštitúcie
Rehoľa kazateľov, pastorácia, vydávanie časopisu, komunity, fotogaléria.
Novozámocká 73, Zvolen
IMG
Charita sv. Alžbety n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia, charitatívno - sociálne služby pre občanov v hmotnej a sociálne núdzi, bezdomovci, rodiny, starí a chorí občania.
J. Jesenského 495/33, Zvolen
IMG
Združenie Slatinka
Neziskové organizácie
Činnosť v povodí rieky Slatina zameraná najmä na ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt.
A. Sládkoviča 99/2, Zvolen
IMG
Jazdecko - rekreačný areál Budička
Neziskové organizácie
Jazdecký klub Budička - nezisková organizácia. Základný či odborný výcvik v priestoroch areálu. Ustajnenie a starostlivosť o kone.
Budička 9 , Zvolen
IMG
Okresná prokuratúra, Zvolen
Prokuratúry
Príprava a realizácia preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Trhová 1, Zvolen
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen
Sociálna poisťovňa
Nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, výkon sociálneho poistenia.
Š. Moyzesa 1369/52, Zvolen
IMG
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
Správa a údržba ciest
Opravy lokálnych porúch vozoviek tryskovou metódou, výroba a dodávka asfaltových emulzií, realizácia dopravných a inžinierskych stavieb - výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk.
Neresnícka cesta 3, Zvolen
IMG
Okresný súd Zvolen
Súdy
Poskytovanie informácií, potrebné dokumenty a kontakty, riešenie sporov vo všetkých oblastiach.
J.Kozáčeka 19, Zvolen
IMG
Súkromná základná umelecká škola Zvolen
Školy
Hudobno-tanečné štúdio súkromná základná umelecká škola - poskytovanie alternatívneho hudobného a tanečného vzdelanie. Odbory - hudobno-tanečný odbor a hodobný.
Štefana Moyzesa 1014/5, Zvolen
IMG
Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy
Školy
Súkromné konzervatórium. Vzdelávanie v odboroch - spev, hudobno - dramatické umenie so zameraním na muzikálovú interpretáciu, tanec, hudba - hra na nástroji (klávesové, strunové, dychové, bicie.
Kalinčiakova 87, Zvolen
IMG
Základná škola M. Rázusa, Zvolen
Školy
Základná škola M. Rázusa s špecialným prístupom k zdravotne postihnutým, s rozšírenou výučbou jazykov, rozvojom telesnej zdatnosti. Záujmové činnosti a podpora vzťahu k prírode.
M. Rázusa 1672/3, Zvolen
IMG
Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Školy
Všeobecnovzdelávacia škola, ktorá svojim absolventom poskytuje úplné štvorročné vyššie sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
Hronská 1467/3, Zvolen
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene
Úrady práce
Mestá Zvolen, Detva, Krupina - odbor služieb zamestnanosti, odbor Európsky sociálny fond, odbor sociálnych vecí, oddelenie kontroly, hospodárskej správy, osobný úrad.
J. Jiskru 6, Zvolen
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, Námestie SNP
Úrady práce
Mestá Zvolen, Detva, Krupina - odbor služieb zamestnanosti, odbor Európsky sociálny fond, odbor sociálnych vecí, oddelenie kontroly, hospodárskej správy, osobný úrad.
Námestie SNP 35/48, Zvolen


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.