Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Združenie pre uplatňovanie práv vojakov
Neziskové organizácie
Pomoc a podpora profesionálnym vojakom, uplatňovanie práv, záujmov vyplývajúcich z výkonu štátnej služby.
Jilemnického 44, Michalovce
IMG
Občianske združenie NOVÁ CESTA
Občianske združenia
Občianske združenie Nová Cesta - Pomoc sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov, mládeži a rodinám žijúcim na okraji spoločnosti.
Slobody 1, Michalovce
IMG
Pomoc rodine
Občianske združenia
Občianske združenie. Predchádzanie domácemu násiliu a pomoc obetiam domáceho násilia.
Nám. Osloboditeľov 77, Michalovce
IMG
Daňový úrad Michalovce
Daňové úrady
Daňový úrad - výkon správy priamych a nepriamych daní, evidovanie a registrácia daňových subjektov, daňové kontroly.
Alexandra Markuša 1, Michalovce
IMG
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Michalovce
Humanitárne organizácie a nadácie
Nábor darcov krvi, agentúra opatrovateliek, výučba prvej pomoci a sociálne poradenstvo.
Nám. osloboditeľov 82, Michalovce
IMG
Zbor Cirkvi bratskej v Michalovciach
Náboženské inštitúcie
Informácie o spoločenstve, fotogaléria a história zboru.
Užhorodská 38, Michalovce
IMG
Reformovaný zbor Michalovce
Náboženské inštitúcie
Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi - bohoslužby, omše.
Sládkovičova 49/15, Michalovce
IMG
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Topoľany
Náboženské inštitúcie
Činnosť cirkevných organizácií, liturgický program, sväté misie.
Jarná 1, Michalovce
IMG
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Michalovce II.
Náboženské inštitúcie
Farnosť, rómska pastorizácia, omše, rodinné centrum, aktivity pre mladých.
Špitálska 15, Michalovce
IMG
Cirkevná základná škola sv. Michala
Školy
Výchova a vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním rímskokatolíckeho náboženstva od 1. ročníka s dôrazom na vyučovanie cudzích jazykov.
Volgogradská 2, Michalovce
IMG
Stredná zdravotnícka škola, Michalovce
Školy
Stredná zdravotnícka škola - denné štúdium (zdravotnícky asistent, masér, farmaceutický laborant), večerné štúdium (sanitár, zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár), špecializačné štúdium.
Masarykova 27, Michalovce
IMG
Cirkevná Materská škola sv. Terezky
Školy
Cirkevná materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Farská 1, Michalovce
IMG
Občianske združenie Svieca
Záujmové združenia a spolky
Náboženské združenie sa venuje práci s deťmi z detských domovov.
Užhorodská 38, Michalovce
IMG
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce
Záujmové združenia a spolky
Spoločenstvo združujúce mládež, výchova mládeže v kresťanskom duchu. Pozornosť na mladých zo sociálne slabšieho, znevýhodneného a málo podnetného prostredia.
Špitálska 15, Michalovce
IMG
Slovenský rybársky zväz, MO Michalovce
Záujmové združenia a spolky
Informácie o organizácií, výbore, rybárske revíry, predpisy, kontakt.
Námestie osloboditeľov 66, Michalovce
IMG
Základná škola Pavla Horova Michalovce Kpt. Nálepku 16
Školy
Základná škola Pavla Horova - základné deväťročné vzdelanie, školský klub, jedáleň.
Kpt. Nálepku 16, Michalovce
IMG
Základná škola Michalovce J. Švermu 6
Školy
Škola, projekty školy, žiaci, učitelia, školská jedáleň.
J. Švermu 6, Michalovce
IMG
Základná škola Michalovce Krymská 5
Školy
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub a jedáleň.
Krymská 5, Michalovce
IMG
Základná škola Michalovce J.A.Komenského 1
Školy
Poskytovanie základného vzdelania, príprava žiakov na stredné školy. Informácie o škole, pedagogickom zbore.
Komenského 1, Michalovce
IMG
Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce
Školy
Informácie o škole - žiaci, triedy, učitelia, predmety, štatistika, rozvrh, jedálny lístok, fotoalbum, krúžky.
T. J. Moussona 4, Michalovce


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.