Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Občianske združenie KELTIEG
Občianske združenia
Skupina hrajúca tradičnú keltskú hudbu na akustických nástrojoch a s inštrumentálnymi skladbami.
Štefánikova 13, Michalovce
IMG
Handball club winLand Michalovce
Občianske združenia
Športový klub - aktuality, fórum, história, súčasnosť, fotogaléria, káder, sponzori.
Športová 1, Michalovce
IMG
Združenie pre uplatňovanie práv vojakov
Neziskové organizácie
Pomoc a podpora profesionálnym vojakom, uplatňovanie práv, záujmov vyplývajúcich z výkonu štátnej služby.
Jilemnického 44, Michalovce
IMG
Občianske združenie NOVÁ CESTA
Občianske združenia
Občianske združenie Nová Cesta - Pomoc sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov, mládeži a rodinám žijúcim na okraji spoločnosti.
Slobody 1, Michalovce
IMG
Pomoc rodine
Občianske združenia
Občianske združenie. Predchádzanie domácemu násiliu a pomoc obetiam domáceho násilia.
Nám. Osloboditeľov 77, Michalovce
IMG
Cirkevná základná škola sv. Michala
Školy
Výchova a vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním rímskokatolíckeho náboženstva od 1. ročníka s dôrazom na vyučovanie cudzích jazykov.
Volgogradská 2, Michalovce
IMG
Stredná zdravotnícka škola, Michalovce
Školy
Stredná zdravotnícka škola - denné štúdium (zdravotnícky asistent, masér, farmaceutický laborant), večerné štúdium (sanitár, zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár), špecializačné štúdium.
Masarykova 27, Michalovce
IMG
Cirkevná Materská škola sv. Terezky
Školy
Cirkevná materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Farská 1, Michalovce
IMG
Občianske združenie Svieca
Záujmové združenia a spolky
Náboženské združenie sa venuje práci s deťmi z detských domovov.
Užhorodská 38, Michalovce
IMG
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce
Záujmové združenia a spolky
Spoločenstvo združujúce mládež, výchova mládeže v kresťanskom duchu. Pozornosť na mladých zo sociálne slabšieho, znevýhodneného a málo podnetného prostredia.
Špitálska 15, Michalovce
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce
Sociálna poisťovňa
Vykonávanie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti.
Nám. osloboditeľov 81, Michalovce
IMG
Okresný súd Michalovce
Súdy
Rozhodovanie o povinnostiach a právách občanov, právne poradenstvo, rozhodovanie o súdnych sporoch.
Nám. Slobody 11, Michalovce
IMG
Základná škola Pavla Horova Michalovce Kpt. Nálepku 16
Školy
Základná škola Pavla Horova - základné deväťročné vzdelanie, školský klub, jedáleň.
Kpt. Nálepku 16, Michalovce
IMG
Základná škola Michalovce J. Švermu 6
Školy
Škola, projekty školy, žiaci, učitelia, školská jedáleň.
J. Švermu 6, Michalovce
IMG
Základná škola Michalovce Krymská 5
Školy
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub a jedáleň.
Krymská 5, Michalovce
IMG
Základná škola Michalovce J.A.Komenského 1
Školy
Poskytovanie základného vzdelania, príprava žiakov na stredné školy. Informácie o škole, pedagogickom zbore.
Komenského 1, Michalovce
IMG
Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce
Školy
Informácie o škole - žiaci, triedy, učitelia, predmety, štatistika, rozvrh, jedálny lístok, fotoalbum, krúžky.
T. J. Moussona 4, Michalovce
IMG
Základná škola Michalovce Moskovská 1
Školy
Informácie pre žiakov, rodičov, pedagógov školy. Informácie pre záujemcov o štúdium a podporu školy.
Moskovská 1, Michalovce
IMG
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Školy
Vedenie školy, pracoviská štúdium, spolupráca s firmami, archív, kuchyňa.
Partizánska 1, Michalovce
IMG
Daňový úrad Michalovce
Daňové úrady
Daňový úrad - výkon správy priamych a nepriamych daní, evidovanie a registrácia daňových subjektov, daňové kontroly.
Alexandra Markuša 1, Michalovce


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.