Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Daňový úrad Michalovce
Daňové úrady
Daňový úrad - výkon správy priamych a nepriamych daní, evidovanie a registrácia daňových subjektov, daňové kontroly.
Alexandra Markuša 1, Michalovce
IMG
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Michalovce
Humanitárne organizácie a nadácie
Nábor darcov krvi, agentúra opatrovateliek, výučba prvej pomoci a sociálne poradenstvo.
Nám. osloboditeľov 82, Michalovce
IMG
Zbor Cirkvi bratskej v Michalovciach
Náboženské inštitúcie
Informácie o spoločenstve, fotogaléria a história zboru.
Užhorodská 38, Michalovce
IMG
Reformovaný zbor Michalovce
Náboženské inštitúcie
Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi - bohoslužby, omše.
Sládkovičova 49/15, Michalovce
IMG
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Topoľany
Náboženské inštitúcie
Činnosť cirkevných organizácií, liturgický program, sväté misie.
Jarná 1, Michalovce
IMG
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Michalovce II.
Náboženské inštitúcie
Farnosť, rómska pastorizácia, omše, rodinné centrum, aktivity pre mladých.
Špitálska 15, Michalovce
IMG
Cirkevná základná škola sv. Michala
Školy
Výchova a vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním rímskokatolíckeho náboženstva od 1. ročníka s dôrazom na vyučovanie cudzích jazykov.
Volgogradská 2, Michalovce
IMG
Stredná zdravotnícka škola, Michalovce
Školy
Stredná zdravotnícka škola - denné štúdium (zdravotnícky asistent, masér, farmaceutický laborant), večerné štúdium (sanitár, zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár), špecializačné štúdium.
Masarykova 27, Michalovce
IMG
Cirkevná Materská škola sv. Terezky
Školy
Cirkevná materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Farská 1, Michalovce
IMG
Občianske združenie Svieca
Záujmové združenia a spolky
Náboženské združenie sa venuje práci s deťmi z detských domovov.
Užhorodská 38, Michalovce
IMG
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce
Záujmové združenia a spolky
Spoločenstvo združujúce mládež, výchova mládeže v kresťanskom duchu. Pozornosť na mladých zo sociálne slabšieho, znevýhodneného a málo podnetného prostredia.
Špitálska 15, Michalovce
IMG
Základná škola Pavla Horova Michalovce Kpt. Nálepku 16
Školy
Základná škola Pavla Horova - základné deväťročné vzdelanie, školský klub, jedáleň.
Kpt. Nálepku 16, Michalovce
IMG
Základná škola Michalovce J. Švermu 6
Školy
Škola, projekty školy, žiaci, učitelia, školská jedáleň.
J. Švermu 6, Michalovce
IMG
Základná škola Michalovce Krymská 5
Školy
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub a jedáleň.
Krymská 5, Michalovce
IMG
Základná škola Michalovce J.A.Komenského 1
Školy
Poskytovanie základného vzdelania, príprava žiakov na stredné školy. Informácie o škole, pedagogickom zbore.
Komenského 1, Michalovce
IMG
Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce
Školy
Informácie o škole - žiaci, triedy, učitelia, predmety, štatistika, rozvrh, jedálny lístok, fotoalbum, krúžky.
T. J. Moussona 4, Michalovce
IMG
Základná škola Michalovce Moskovská 1
Školy
Informácie pre žiakov, rodičov, pedagógov školy. Informácie pre záujemcov o štúdium a podporu školy.
Moskovská 1, Michalovce
IMG
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Školy
Vedenie školy, pracoviská štúdium, spolupráca s firmami, archív, kuchyňa.
Partizánska 1, Michalovce
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce
Sociálna poisťovňa
Vykonávanie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti.
Nám. osloboditeľov 81, Michalovce
IMG
Okresný súd Michalovce
Súdy
Rozhodovanie o povinnostiach a právách občanov, právne poradenstvo, rozhodovanie o súdnych sporoch.
Nám. Slobody 11, Michalovce


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.