Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Daňový úrad Trnava
Daňové úrady
Správa daní, evidencia a registrácia daňových subjektov, daňových príjmov, vykonávanie daňovej kontroly.
Hlboká 8/1, Trnava
IMG
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava
Humanitárne organizácie a nadácie
Sociálna starostlivosť o deti a dospelých, darcovstvo krvi, humanitná pomoc.
Botanická 32, Trnava
IMG
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave
Náboženské inštitúcie
Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti.
Nám.SNP 7, Trnava
IMG
Kongregácia Dcér Božskej Lásky
Náboženské inštitúcie
Kongregácia Dcér Božskej Lásky - dejiny, zakladateľka, materské školy, miesta pôsobenia, pôsobenie vo svete, fotoalbum.
Halenárska 8, Trnava
IMG
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Sestry uršulínky v Trnave
Náboženské inštitúcie
Cirkevná organizácia, pomoc chudobným a nevládnym, kresťanské učenie.
M. Koperníka 32, Trnava
IMG
Kongregácia Milosrdných sestier svätého Kríža
Náboženské inštitúcie
Rehoľné spoločenstvo vykonávajúce charitatívne, sociálne a pastoračné aktivity.
Ružová 4, Trnava
IMG
Kongregácia sestier premonštrátok
Náboženské inštitúcie
Kongregácia sestier Premonštrátok je jedna z vetiev premonštrátskej duchovnej rodiny.
Kapitulská 466/24, Trnava
IMG
Združenie Centrum voľného času - Kalokagatia
Záujmové združenia a spolky
Združenie Centrum voľného času - Kalokagatia, centrum zamerané na efektívne trávenie a vyplnenie voľného času.
Strelecká 1, Trnava
IMG
Slovenský skauting, 2. zbor Dlhých mačiek Trnava
Záujmové združenia a spolky
Činnosti skautského klubu, organizovanie akcií, skautské oddiely.
J.Slottu 21, Trnava
IMG
SVB Špačinská 632
Záujmové združenia a spolky
Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok.
Špačinská cesta 7, Trnava
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave
Úrady práce
Plnenie úloh v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, sociálnej pomoci, evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest.
Jána Bottu 4, Trnava
IMG
Spolok colníkov Slovenskej republiky
Záujmové združenia a spolky
Záujmová organizácia - združovanie colníkov vo výsluhe.
Starohájska 9/B, Trnava
IMG
Protidrogový klub Pomaranč
Záujmové združenia a spolky
Činnosť protidrogového klubu Pomaranč. Poradenská a konzultačná činnosť.
Novosadská 4, Trnava
IMG
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o.
Záujmové združenia a spolky
Spolok svätého Vojtecha. Vydávanie kníh a Katolíckych novín, predaj náboženských predmetov.
Radlinského 5, Trnava
IMG
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava
Záujmové združenia a spolky
Združenie detí a mládeže, možnosti ako zmysluplne využiť svoj voľný čas a naplno využiť svoju energiu a potenciál.
Jána Hlubíka 11, Trnava
IMG
Spoločenstvo Tulipánci
Záujmové združenia a spolky
Kresťanská organizácia detí a mládeže, pôsobenie dobrovoľníkov v oblasti starostlivosti o mládež v meste Trnava.
Tulipánová 22, Trnava
IMG
Základná škola Gorkého 21, Trnava
Školy
Základná škola Gorkého. Poskytovanie základného vzdelávania. Informácie o škole, projekty, fotografie, kontakt.
Gorkého 21, Trnava
IMG
Základná škola v Trnave, nám. Slovenského učeného tovarišstva č. 12
Školy
Základná škola v Trnave, prvý až deviaty ročník základného vzdelania, školská jedáleň.
Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava
IMG
Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava
Školy
Základná škola. Základné vzdelávanie, rôzne krúžky, organizovanie výletov a podujatí pre žiakov.
A. Kubinu 34, Trnava
IMG
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava
Školy
Základná škola s materskou školou. Ponuka voliteľných predmetov a školských aktivít. Zameranie školy na jazyk, šport a prírodovedné predmety. Vyučovanie anglického a nemeckého jazyka.
Atómova 1, Trnava


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.