Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave
Úrady práce
Plnenie úloh v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, sociálnej pomoci, evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest.
Jána Bottu 4, Trnava
IMG
Spolok colníkov Slovenskej republiky
Záujmové združenia a spolky
Záujmová organizácia - združovanie colníkov vo výsluhe.
Starohájska 9/B, Trnava
IMG
Protidrogový klub Pomaranč
Záujmové združenia a spolky
Činnosť protidrogového klubu Pomaranč. Poradenská a konzultačná činnosť.
Novosadská 4, Trnava
IMG
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o.
Záujmové združenia a spolky
Spolok svätého Vojtecha. Vydávanie kníh a Katolíckych novín, predaj náboženských predmetov.
Radlinského 5, Trnava
IMG
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava
Záujmové združenia a spolky
Združenie detí a mládeže, možnosti ako zmysluplne využiť svoj voľný čas a naplno využiť svoju energiu a potenciál.
Jána Hlubíka 11, Trnava
IMG
Spoločenstvo Tulipánci
Záujmové združenia a spolky
Kresťanská organizácia detí a mládeže, pôsobenie dobrovoľníkov v oblasti starostlivosti o mládež v meste Trnava.
Tulipánová 22, Trnava
IMG
Krajská prokuratúra, Trnava
Prokuratúry
Ochrana práva a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.
Dolné Bašty 1, Trnava
IMG
Okresná prokuratúra v Trnave
Prokuratúry
Plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora, dozeranie na jednotné uplatňovanie zákonov.
Vajanského 22, Trnava
IMG
Trnavský samosprávny kraj
Samospráva
Trnavský samosprávny kraj - verejne dostupné informácie, aktuality, činnosť jednotlivých útvarov, kontakty.
Starohájska 10, Trnava
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava
Sociálna poisťovňa
Výkon sociálneho poistenia - nemocenské, dôchodkové, úrazové poistenie.
Ul. V. Clementisa 24/A, Trnava
IMG
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Správa a údržba ciest
Údržba, správa, oprava ciest, komunikácií a chodníkov v oblasti Trnavského samosprávneho kraja.
Bulharská 39, Trnava
IMG
Okresný súd Trnava
Súdy
Základné kompetencie a úlohy súdu, organizačná štruktúra, kontakty, dokumenty.
Hlavná 49, Trnava
IMG
Krajský súd v Trnave
Súdy
Rozhodnutia a pojednávania o právach, povinnostiach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb.
Vajanského 2/A, Trnava
IMG
Gymnázium Angely Merici v Trnave
Školy
Aktuality a udalosti z diania v škole, zamestnanci, študenti, krúžky, projekty a družby, fotoalbumy, maturity a prijímacie skúšky, archív.
Hviezdoslavova 10, Trnava
IMG
Materská škola, Trnava
Školy
Celodennú alebo poldenná výchovno-vzdelávacia starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Jiráskova 25, Trnava
IMG
Občianske združenie Speleoklub Trnava
Občianske združenia
Ochrana prírody a životného prostredia - registrovanie, dokumentovanie a ochrana krasových javov, vzdelávanie v odbore speleológia.
Ovocná 2839/1, Trnava
IMG
Spoločenstvo Hrubáci
Občianske združenia
Združovanie detí a mládeže, koncipované na kresťanských a občianskych princípoch.
J.Slottu 4, Trnava
IMG
Občianske združenie Juno
Občianske združenia
Vyhľadávanie a rozvoj činností zacielených na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, dodržiavanie princípov rovnosti príležitostí.
Kalinčiakova 24, Trnava
IMG
TRNAVSKÁ 13
Občianske združenia
Občianske združenie organizujúce spoločenské a športové akcie.
Skladová 2, Trnava
IMG
Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením - ADAM
Občianske združenia
Asociácia združujúca deti zdravotne postihnuté kardiovaskulárnymi, respiračnými, alergickými a inými vnútornými chorobami. Organizovanie táborov, prímorských a rekondičných pobytov.
Vančurova 1, Trnava


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.