Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave
Úrady práce
Plnenie úloh v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, sociálnej pomoci, evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest.
Jána Bottu 4, Trnava
IMG
Spolok colníkov Slovenskej republiky
Záujmové združenia a spolky
Záujmová organizácia - združovanie colníkov vo výsluhe.
Starohájska 9/B, Trnava
IMG
Protidrogový klub Pomaranč
Záujmové združenia a spolky
Činnosť protidrogového klubu Pomaranč. Poradenská a konzultačná činnosť.
Novosadská 4, Trnava
IMG
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o.
Záujmové združenia a spolky
Spolok svätého Vojtecha. Vydávanie kníh a Katolíckych novín, predaj náboženských predmetov.
Radlinského 5, Trnava
IMG
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava
Záujmové združenia a spolky
Združenie detí a mládeže, možnosti ako zmysluplne využiť svoj voľný čas a naplno využiť svoju energiu a potenciál.
Jána Hlubíka 11, Trnava
IMG
Spoločenstvo Tulipánci
Záujmové združenia a spolky
Kresťanská organizácia detí a mládeže, pôsobenie dobrovoľníkov v oblasti starostlivosti o mládež v meste Trnava.
Tulipánová 22, Trnava
IMG
Občianske združenie Speleoklub Trnava
Občianske združenia
Ochrana prírody a životného prostredia - registrovanie, dokumentovanie a ochrana krasových javov, vzdelávanie v odbore speleológia.
Ovocná 2839/1, Trnava
IMG
Spoločenstvo Hrubáci
Občianske združenia
Združovanie detí a mládeže, koncipované na kresťanských a občianskych princípoch.
J.Slottu 4, Trnava
IMG
Občianske združenie Juno
Občianske združenia
Vyhľadávanie a rozvoj činností zacielených na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, dodržiavanie princípov rovnosti príležitostí.
Kalinčiakova 24, Trnava
IMG
TRNAVSKÁ 13
Občianske združenia
Občianske združenie organizujúce spoločenské a športové akcie.
Skladová 2, Trnava
IMG
Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením - ADAM
Občianske združenia
Asociácia združujúca deti zdravotne postihnuté kardiovaskulárnymi, respiračnými, alergickými a inými vnútornými chorobami. Organizovanie táborov, prímorských a rekondičných pobytov.
Vančurova 1, Trnava
IMG
Slovenský zväz sclerosis multiplex
Občianske združenia
Pomoc osobám s diagnózou sclerosis multiplex (SM). Podpora a organizovanie rekondično-rehabilitačných pobytov. Vydavateľ časopisu Nádej zameraného na problematiku sclerosis multiplex.
Konštantína Čulena 12, Trnava
IMG
Trnavské materské centrum
Občianske združenia
Materské centrum - možnosť kontaktu s inými mamičkami a ich deťmi, poradenstvo, vzájomná podpora a výmena skúseností, príprava na pôrod, vzdelávanie a rekvalifikácie, krátkodobé varovanie detí.
Okružná 20, Trnava
IMG
Slovenský zväz telesne postihnutých - Trnava
Občianske združenia
Združovanie občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím.
Vančurova 1, Trnava
IMG
Na strnisku
Občianske združenia
Občianske združenie, ktorého poslaním je ochotnícke divadlo.
Čajkovského 54, Trnava
IMG
EUROPEA SLOVAKIA
Občianske združenia
Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, podieľajúcich sa na vzdelávaní, stredných škôl, vzdelávacích zariadení a praktického vyučovania pôdohospodárskeho zamerania.
Zavarská 9, Trnava
IMG
OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím - ISKIERKA
Občianske združenia
Presadzovanie práv postihnutých detí, oboznamovanie verejnosti s postihnutými, zabezpečovanie podmienok na osobnostný a vzdelanostný rast.
Beethovenova 27, Trnava
IMG
Občianske združenie na podporu slobodnej spoločnosti
Občianske združenia
Cieľom združenia je vzdelávanie a informovanie občanov o jednotlivých ekonomických, politických a spoločenských reformách.
Slnečná 20, Trnava
IMG
MUSICA TYRNAVIENSIS
Občianske združenia
Uskutočňovanie hudobných umeleckých výkonov akéhokoľvek druhu, organizovanie, zabezpečovanie, príprava a realizácia hudobných podujatí a hudobných nahrávok.
Fándlyho 7, Trnava
IMG
Hokejový klub Trnava, občianske združenie
Občianske združenia
Hokejový klub Trnava. Oficiálne stránky hokejového klubu Trnava, štatistika, program zápasov, výsledky, tabuľka, hráči a tréneri.
Spartakovská 1/B, Trnava


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.