Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Združenie Centrum voľného času - Kalokagatia
Záujmové združenia a spolky
Združenie Centrum voľného času - Kalokagatia, centrum zamerané na efektívne trávenie a vyplnenie voľného času.
Strelecká 1, Trnava
IMG
Slovenský skauting, 2. zbor Dlhých mačiek Trnava
Záujmové združenia a spolky
Činnosti skautského klubu, organizovanie akcií, skautské oddiely.
J.Slottu 21, Trnava
IMG
SVB Špačinská 632
Záujmové združenia a spolky
Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok.
Špačinská cesta 7, Trnava
IMG
Daňový úrad Trnava
Daňové úrady
Správa daní, evidencia a registrácia daňových subjektov, daňových príjmov, vykonávanie daňovej kontroly.
Hlboká 8/1, Trnava
IMG
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava
Humanitárne organizácie a nadácie
Sociálna starostlivosť o deti a dospelých, darcovstvo krvi, humanitná pomoc.
Botanická 32, Trnava
IMG
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave
Náboženské inštitúcie
Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti.
Nám.SNP 7, Trnava
IMG
Kongregácia Dcér Božskej Lásky
Náboženské inštitúcie
Kongregácia Dcér Božskej Lásky - dejiny, zakladateľka, materské školy, miesta pôsobenia, pôsobenie vo svete, fotoalbum.
Halenárska 8, Trnava
IMG
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Sestry uršulínky v Trnave
Náboženské inštitúcie
Cirkevná organizácia, pomoc chudobným a nevládnym, kresťanské učenie.
M. Koperníka 32, Trnava
IMG
Kongregácia Milosrdných sestier svätého Kríža
Náboženské inštitúcie
Rehoľné spoločenstvo vykonávajúce charitatívne, sociálne a pastoračné aktivity.
Ružová 4, Trnava
IMG
Kongregácia sestier premonštrátok
Náboženské inštitúcie
Kongregácia sestier Premonštrátok je jedna z vetiev premonštrátskej duchovnej rodiny.
Kapitulská 466/24, Trnava
IMG
Krajská prokuratúra, Trnava
Prokuratúry
Ochrana práva a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.
Dolné Bašty 1, Trnava
IMG
Okresná prokuratúra v Trnave
Prokuratúry
Plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora, dozeranie na jednotné uplatňovanie zákonov.
Vajanského 22, Trnava
IMG
Trnavský samosprávny kraj
Samospráva
Trnavský samosprávny kraj - verejne dostupné informácie, aktuality, činnosť jednotlivých útvarov, kontakty.
Starohájska 10, Trnava
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava
Sociálna poisťovňa
Výkon sociálneho poistenia - nemocenské, dôchodkové, úrazové poistenie.
Ul. V. Clementisa 24/A, Trnava
IMG
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Správa a údržba ciest
Údržba, správa, oprava ciest, komunikácií a chodníkov v oblasti Trnavského samosprávneho kraja.
Bulharská 39, Trnava
IMG
Okresný súd Trnava
Súdy
Základné kompetencie a úlohy súdu, organizačná štruktúra, kontakty, dokumenty.
Hlavná 49, Trnava
IMG
Krajský súd v Trnave
Súdy
Rozhodnutia a pojednávania o právach, povinnostiach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb.
Vajanského 2/A, Trnava
IMG
Gymnázium Angely Merici v Trnave
Školy
Aktuality a udalosti z diania v škole, zamestnanci, študenti, krúžky, projekty a družby, fotoalbumy, maturity a prijímacie skúšky, archív.
Hviezdoslavova 10, Trnava
IMG
Materská škola, Trnava
Školy
Celodennú alebo poldenná výchovno-vzdelávacia starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Jiráskova 25, Trnava
IMG
Základná škola Gorkého 21, Trnava
Školy
Základná škola Gorkého. Poskytovanie základného vzdelávania. Informácie o škole, projekty, fotografie, kontakt.
Gorkého 21, Trnava


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.