Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Rotary club Piešťany
Občianske združenia
Občianske združenie podporujúce nadanú mládež v štúdiu, prípadne podporujeme sociálne slabšie rodiny a ich deti. Humanitárna pomoc.
Teplická 42, Piešťany
IMG
Občianske združenie Rodinný detský domov Piešťany
Občianske združenia
Ochrana detí a mládeže pred nežiadúcimi vplyvmi sociálneho prostredia, starostlivosť o dôchodcov.
Lipová 65/15, Piešťany
IMG
Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany
Občianske združenia
Pomoc drogovo závislým mladým ľuďom a ich rodinám, prevádzkovanie domu komunity.
E.F.Scherera 40, Piešťany
IMG
Progresit
Občianske združenia
Občianske združenie hľadá inovatívne metódy pri riešení problematík v rôznych oblastiach v rámci krajín Európskej Únie.
Hoštáky 31, Piešťany
IMG
Občianske združenie - Styx MMA Association Slovakia
Občianske združenia
Oficiálna asosiácia na Slovensku zaoberajúca sa MMA (ultimátne zápasenie), Grappling, Brazilian Jiu-Jitsu, FILA Grappling, IBK All round fighting a K-1.
Javorová 5, Piešťany
IMG
Coro Laudamus, občianske združenie
Občianske združenia
Chrámový zbor, ktorý vystupuje na rôznych podujatiach, akciách. Organizovanie koncertov s prezentáciou vlastnej tvorby.
Javorinská 8, Piešťany
IMG
Liga proti reumatizmu na Slovensku
Občianske združenia
Usilovanie sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov. Poradenská činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych.
Nábrežie Ivana Krasku 4, Piešťany
IMG
Základná škola, Brezová 19, Piešťany
Školy
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, chémiu, prírodopis, hudobnú výchovu, telocvičňa a dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Brezová 19, Piešťany
IMG
Rodinný detský domov n.o.
Školy
Detský domov. Starostlivosť o deti, mládež a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.
Družby 26, Piešťany
IMG
Cirkevná Základná škola sv. Márie Goretti
Školy
Cirkevná škola rodinného typu, výchova v kresťanskom duchu, jazykové triedy s výučbou anglického a nemeckého jazyka, počítačová učebňa, stravovanie, športové hry, zborový spev a školský klub.
Štefánikova 119, Piešťany
IMG
Materská škola 8. mája 2, Piešťany
Školy
Výchovno - vzdelávací proces, pohybové aktivity, rozvoj kooperácie dieťaťa s druhými deťmi, celodenná aj poldenná starostlivosť o deti.
8. mája 2, Piešťany
IMG
Materská škola Ružová 2, Piešťany
Školy
Účelové zariadenie. Ku každej triede prináleží spálňa, šatňa detí, hygienické zariadenia a sklad učebných pomôcok.
Ružová 2, Piešťany
IMG
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany
Školy
Oficiálna stránka školy. Aktuality, história, prijímacie skúšky, študijné a učebné odbory, odborný výcvik.
Mojmírova 99/28, Piešťany
IMG
Základná umelecká škola, Piešťany
Školy
Základná umelecká škola - klavír, keyboard, husle, violončelo, zobcová flauta, priečna flauta, trúbka, klarinet, saxofón, bicie nástroje, gitara, akordeón.
Teplická 50, Piešťany
IMG
Jasle, Javorová, Piešťany
Školy
Poskytovanie odbornej zdravotno - výchovnej starostlivosti deťom vo veku od 1 do 3 rokov.
Javorová 27, Piešťany
IMG
ISA Slovensko - ochrana zelene
Záujmové združenia a spolky
Profesijné a záujmové združenie ľudí zaujímajúcich sa o stromy. Vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov, výmena skúseností.
Brezová 2, Piešťany
IMG
Základná škola Mojmírova 98
Školy
Základná škola. Školský poriadok, žiaci, úspechy, učitelia, predmety, krúžky, projekty.
Mojmírova 98, Piešťany
IMG
Daňový úrad Piešťany
Daňové úrady
Evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola, daňové exekučné konanie.
Záborského 40, Piešťany
IMG
LIONS KLUB PIEŠŤANY
Humanitárne organizácie a nadácie
Celosvetová dobrovoľná organizácia humanitného zamerania, pomoc sociálne slabším občanom.
Winterova 60, Piešťany
IMG
Medzinárodný klub SR
Neziskové organizácie
Podpora rozvoja medzinárodnej ekonomickej i kultúrnej spolupráce, vstupu SR do medzinárodných ekonomických štruktúr a organizácií, šírenia poznatkov o najnovších trendoch.
Furdekova 5, Piešťany


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.