Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Aikido dojo Piešťany, občianske združenie
Občianske združenia
Vyučovanie Aikida - japonské bojové umenia boli vytvorené ako prostriedok boja o moc vo feudálnom Japonsku i ako prostriedok individuálnej sebaobrany.
E. F. Scherrera, Piešťany
IMG
Občianske združenie ČANGO
Občianske združenia
Občianske združenie - využívania železničnej trate Piešťany - Vrbové na atraktívnu turistiku jazdami na šlapacích, pákových a iných podobných drezinách.
Nová 9, Piešťany
IMG
Európska asociácia profesionálnych koučov
Občianske združenia
Základné princípy kaučingu, technické a technologické uvažovanie, tvorivosť,výkonnosť, rozvoj vlastného potenciálu, rozvoj a šírenie vlastného potenciálu.
Tehelná 7, Piešťany
IMG
Sieť Dobra
Občianske združenia
Občianske združenie - rozvoj sebestačnosti, udržateľného spôsobu života, rozvoj komunít, propagovanie zdravej kultúry a cestám k zodpovednej spoločnosti.Projekty, permakultúrna komunitná záhrada.
Winterova 1727/3, Piešťany
IMG
Implantologický klub Slovenskej republiky
Občianske združenia
Občianske združenie zubných lekárov - rast odbornej úrovne členov, usporadúvanie výstavy materiálov a nástrojov, zoznamovanie členov s postupmi a technikami, vydávanie odborných publikácií.
Kúpeľný ostrov 13, Piešťany
IMG
OZ MEDICÍNSKE CENTRUM JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE
Občianske združenia
Školiace centrum - jednodňová chirurgia, jednodňová zdravotná starostlivosť v odboroch gastroenterológie, gynekológie, chirurgie, ortopédie, urológie.
Pod Párovcami 5190/3C, Piešťany
IMG
NATURALIS - zväz inšpektorov ekologického poľnohospodárstva
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Výkon inšpekcie a certifikácie výrobcov, dovozcov a distribútorov bioproduktov a biopotravín.
Krajinská cesta 6, Piešťany
IMG
Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom-logistika
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Združovanie podnikateľských subjektov v oblasti manipulácie, prepravy, balenia, skladovania a logistiky.
Pod Párovcami 56, Piešťany
IMG
Historické Hotely Slovenska, o.z.
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Asociácia historických hotelov Slovenska je skupina výnimočných hotelov v zámkoch, kaštieľoch a historických budovách.
Prístavná 11, Piešťany
IMG
Základná škola, Brezová 19, Piešťany
Školy
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, chémiu, prírodopis, hudobnú výchovu, telocvičňa a dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Brezová 19, Piešťany
IMG
Rodinný detský domov n.o.
Školy
Detský domov. Starostlivosť o deti, mládež a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.
Družby 26, Piešťany
IMG
Cirkevná Základná škola sv. Márie Goretti
Školy
Cirkevná škola rodinného typu, výchova v kresťanskom duchu, jazykové triedy s výučbou anglického a nemeckého jazyka, počítačová učebňa, stravovanie, športové hry, zborový spev a školský klub.
Štefánikova 119, Piešťany
IMG
Materská škola 8. mája 2, Piešťany
Školy
Výchovno - vzdelávací proces, pohybové aktivity, rozvoj kooperácie dieťaťa s druhými deťmi, celodenná aj poldenná starostlivosť o deti.
8. mája 2, Piešťany
IMG
Materská škola Ružová 2, Piešťany
Školy
Účelové zariadenie. Ku každej triede prináleží spálňa, šatňa detí, hygienické zariadenia a sklad učebných pomôcok.
Ružová 2, Piešťany
IMG
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany
Školy
Oficiálna stránka školy. Aktuality, história, prijímacie skúšky, študijné a učebné odbory, odborný výcvik.
Mojmírova 99/28, Piešťany
IMG
Základná umelecká škola, Piešťany
Školy
Základná umelecká škola - klavír, keyboard, husle, violončelo, zobcová flauta, priečna flauta, trúbka, klarinet, saxofón, bicie nástroje, gitara, akordeón.
Teplická 50, Piešťany
IMG
Daňový úrad Piešťany
Daňové úrady
Evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola, daňové exekučné konanie.
Záborského 40, Piešťany
IMG
LIONS KLUB PIEŠŤANY
Humanitárne organizácie a nadácie
Celosvetová dobrovoľná organizácia humanitného zamerania, pomoc sociálne slabším občanom.
Winterova 60, Piešťany
IMG
Medzinárodný klub SR
Neziskové organizácie
Podpora rozvoja medzinárodnej ekonomickej i kultúrnej spolupráce, vstupu SR do medzinárodných ekonomických štruktúr a organizácií, šírenia poznatkov o najnovších trendoch.
Furdekova 5, Piešťany
IMG
Okresná prokuratúra v Piešťanoch
Prokuratúry
Trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a vykonávanie dozoru nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Vážska 28, Piešťany


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.