Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Základná škola, Brezová 19, Piešťany
Školy
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, chémiu, prírodopis, hudobnú výchovu, telocvičňa a dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Brezová 19, Piešťany
IMG
Rodinný detský domov n.o.
Školy
Detský domov. Starostlivosť o deti, mládež a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.
Družby 26, Piešťany
IMG
Cirkevná Základná škola sv. Márie Goretti
Školy
Cirkevná škola rodinného typu, výchova v kresťanskom duchu, jazykové triedy s výučbou anglického a nemeckého jazyka, počítačová učebňa, stravovanie, športové hry, zborový spev a školský klub.
Štefánikova 119, Piešťany
IMG
Materská škola 8. mája 2, Piešťany
Školy
Výchovno - vzdelávací proces, pohybové aktivity, rozvoj kooperácie dieťaťa s druhými deťmi, celodenná aj poldenná starostlivosť o deti.
8. mája 2, Piešťany
IMG
Materská škola Ružová 2, Piešťany
Školy
Účelové zariadenie. Ku každej triede prináleží spálňa, šatňa detí, hygienické zariadenia a sklad učebných pomôcok.
Ružová 2, Piešťany
IMG
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany
Školy
Oficiálna stránka školy. Aktuality, história, prijímacie skúšky, študijné a učebné odbory, odborný výcvik.
Mojmírova 99/28, Piešťany
IMG
Základná umelecká škola, Piešťany
Školy
Základná umelecká škola - klavír, keyboard, husle, violončelo, zobcová flauta, priečna flauta, trúbka, klarinet, saxofón, bicie nástroje, gitara, akordeón.
Teplická 50, Piešťany
IMG
Aikido dojo Piešťany, občianske združenie
Občianske združenia
Vyučovanie Aikida - japonské bojové umenia boli vytvorené ako prostriedok boja o moc vo feudálnom Japonsku i ako prostriedok individuálnej sebaobrany.
E. F. Scherrera, Piešťany
IMG
Občianske združenie ČANGO
Občianske združenia
Občianske združenie - využívania železničnej trate Piešťany - Vrbové na atraktívnu turistiku jazdami na šlapacích, pákových a iných podobných drezinách.
Nová 9, Piešťany
IMG
Európska asociácia profesionálnych koučov
Občianske združenia
Základné princípy kaučingu, technické a technologické uvažovanie, tvorivosť,výkonnosť, rozvoj vlastného potenciálu, rozvoj a šírenie vlastného potenciálu.
Tehelná 7, Piešťany
IMG
Sieť Dobra
Občianske združenia
Občianske združenie - rozvoj sebestačnosti, udržateľného spôsobu života, rozvoj komunít, propagovanie zdravej kultúry a cestám k zodpovednej spoločnosti.Projekty, permakultúrna komunitná záhrada.
Winterova 1727/3, Piešťany
IMG
Implantologický klub Slovenskej republiky
Občianske združenia
Občianske združenie zubných lekárov - rast odbornej úrovne členov, usporadúvanie výstavy materiálov a nástrojov, zoznamovanie členov s postupmi a technikami, vydávanie odborných publikácií.
Kúpeľný ostrov 13, Piešťany
IMG
OZ MEDICÍNSKE CENTRUM JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE
Občianske združenia
Školiace centrum - jednodňová chirurgia, jednodňová zdravotná starostlivosť v odboroch gastroenterológie, gynekológie, chirurgie, ortopédie, urológie.
Pod Párovcami 5190/3C, Piešťany
IMG
NATURALIS - zväz inšpektorov ekologického poľnohospodárstva
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Výkon inšpekcie a certifikácie výrobcov, dovozcov a distribútorov bioproduktov a biopotravín.
Krajinská cesta 6, Piešťany
IMG
Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom-logistika
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Združovanie podnikateľských subjektov v oblasti manipulácie, prepravy, balenia, skladovania a logistiky.
Pod Párovcami 56, Piešťany
IMG
Historické Hotely Slovenska, o.z.
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Asociácia historických hotelov Slovenska je skupina výnimočných hotelov v zámkoch, kaštieľoch a historických budovách.
Prístavná 11, Piešťany
IMG
Jasle, Javorová, Piešťany
Školy
Poskytovanie odbornej zdravotno - výchovnej starostlivosti deťom vo veku od 1 do 3 rokov.
Javorová 27, Piešťany
IMG
ISA Slovensko - ochrana zelene
Záujmové združenia a spolky
Profesijné a záujmové združenie ľudí zaujímajúcich sa o stromy. Vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov, výmena skúseností.
Brezová 2, Piešťany
IMG
Základná škola Mojmírova 98
Školy
Základná škola. Školský poriadok, žiaci, úspechy, učitelia, predmety, krúžky, projekty.
Mojmírova 98, Piešťany
IMG
Daňový úrad Piešťany
Daňové úrady
Evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola, daňové exekučné konanie.
Záborského 40, Piešťany


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.