Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Školský basketbalový klub Piešťany
Záujmové združenia a spolky
Dievčenský školský basketbalový klub. Príprava športovo - talentovanej mládeže v školských športových triedach.
Mateja Bela 36, Piešťany
IMG
Basketbalový klub mládeže Piešťany
Záujmové združenia a spolky
Basketbalový klub. Žiacke a dorastenecké tímy v Piešťanoch. Organizovanie zápasov a letného basketbalového campu pre deti a mládež.
A. Hlinku 63/109, Piešťany
IMG
ŠHK 37 Piešťany
Záujmové združenia a spolky
Informácie o klube, zóna pre fanúšikov, juniori, dorast, prípravka.
Hlboká 92, Piešťany
IMG
Zväz záhradníkov Slovenska
Záujmové združenia a spolky
Záujmová organizácia združujúca profesionálnych záhradníkov.
Brezová 2, Piešťany
IMG
Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne
Záujmové združenia a spolky
Informácie o plánovaných odborných udalostiach z oblasti medicíny u nás i v zahraničí, predpisy spoločnosti, pracovné materiály, odborné texty, certifikáty.
Javorová 25, Piešťany
IMG
Základná škola Mojmírova 98
Školy
Základná škola. Školský poriadok, žiaci, úspechy, učitelia, predmety, krúžky, projekty.
Mojmírova 98, Piešťany
IMG
Daňový úrad Piešťany
Daňové úrady
Evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola, daňové exekučné konanie.
Záborského 40, Piešťany
IMG
LIONS KLUB PIEŠŤANY
Humanitárne organizácie a nadácie
Celosvetová dobrovoľná organizácia humanitného zamerania, pomoc sociálne slabším občanom.
Winterova 60, Piešťany
IMG
Medzinárodný klub SR
Neziskové organizácie
Podpora rozvoja medzinárodnej ekonomickej i kultúrnej spolupráce, vstupu SR do medzinárodných ekonomických štruktúr a organizácií, šírenia poznatkov o najnovších trendoch.
Furdekova 5, Piešťany
IMG
Okresná prokuratúra v Piešťanoch
Prokuratúry
Trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a vykonávanie dozoru nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Vážska 28, Piešťany
IMG
Okresný súd Piešťany
Súdy
Riešenie súdnych sporov, organizačná štruktúra súdu, kontakty, dokumenty.
Nálepkova 36, Piešťany
IMG
Gymnázium svätého Michala Archanjela
Školy
História gymnHistória gymnázia, základné informácie o škole a prijímacom konaní, úspechy školy, vyučovacie predmety, organizačná štruktúra gymnázia.
Pod Párovcami 127, Piešťany
IMG
Materská škola Staničná 2, Piešťany
Školy
Predškolské zariadenie pre deti vo veku 2 - 6 rokov. Celodenná výchova a odborná starostlivosť.
Staničná 2, Piešťany
IMG
Materská škola Valova 40, Piešťany
Školy
Predškolské zariadenie ponúka svoje služby pracovne zaneprázdneným rodičom. Príjemné prostredie, výchovno - vzdelávací proces a široký kolektív detí.
Valova 40, Piešťany
IMG
Jasle, Javorová, Piešťany
Školy
Poskytovanie odbornej zdravotno - výchovnej starostlivosti deťom vo veku od 1 do 3 rokov.
Javorová 27, Piešťany
IMG
ISA Slovensko - ochrana zelene
Záujmové združenia a spolky
Profesijné a záujmové združenie ľudí zaujímajúcich sa o stromy. Vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov, výmena skúseností.
Brezová 2, Piešťany
IMG
Základná škola, Brezová 19, Piešťany
Školy
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, chémiu, prírodopis, hudobnú výchovu, telocvičňa a dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Brezová 19, Piešťany
IMG
Rodinný detský domov n.o.
Školy
Detský domov. Starostlivosť o deti, mládež a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.
Družby 26, Piešťany
IMG
Cirkevná Základná škola sv. Márie Goretti
Školy
Cirkevná škola rodinného typu, výchova v kresťanskom duchu, jazykové triedy s výučbou anglického a nemeckého jazyka, počítačová učebňa, stravovanie, športové hry, zborový spev a školský klub.
Štefánikova 119, Piešťany
IMG
Materská škola 8. mája 2, Piešťany
Školy
Výchovno - vzdelávací proces, pohybové aktivity, rozvoj kooperácie dieťaťa s druhými deťmi, celodenná aj poldenná starostlivosť o deti.
8. mája 2, Piešťany


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.