Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Daňový úrad Nitra I
Daňové úrady
Organizačná štruktúra a kompetencie daňového úradu, štatistiky, dokumenty, tlačivá, zákony.
Damborského 5, Nitra
IMG
Daňový úrad Nitra II
Daňové úrady
Rozhodovanie v správnom a daňovom konaní, evidencia a registrácia daňových subjektov.
Coboriho 2, Nitra
IMG
Nitrianska komunitná nadácia
Humanitárne organizácie a nadácie
Nadácia s cieľom zlepšovať kvalitu života ľudí v Nitrianskom regióne. Klub darcov, kalendár aktivít, program Mládež, kalendár aktivít.
Farská 5, Nitra
IMG
Nadácia na pomoc onkologickým pacientom
Humanitárne organizácie a nadácie
Informovanie pacientov o najčastejších onkologických ochoreniach, o možnostiach liečby, o onkologických pracoviskách poskytujúcich špeciálnu liečbu týchto ochorení.
Jarmočná 15, Nitra
IMG
Katastrálny úrad v Nitre
Katastrálne úrady
Riadenie a kontrola správy katastra, ekonomický, právny, technický úsek, úsek informatiky.
Štefánikova tr. 69, Nitra
IMG
Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony
Náboženské inštitúcie
Kongregácia ružových sestier, história, informácie o komunite, program, stretnutia.
Dražovská 15, Nitra
IMG
GORAZD n. f.
Náboženské inštitúcie
Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre - štúdium na seminári, knižnica, publikácie.
Samova 14, Nitra
IMG
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Náboženské inštitúcie
Misionárska spoločnosť. Služby preukazované starým, deťom, slobodným matkám, chorým v nemocnici, deťom na základných školách i v škôlke, veriacim vo farnostiach, bezdomovcom, utečencom a väzňom.
Oravská 10, Nitra
IMG
Starokatolícka cirkev na Slovensku
Náboženské inštitúcie
Udalosti v cirkvi, cirkevné obce. Základné informácie, dejiny cirkvi, apoštolská sukcesia, štatistické údaje, kontakty, profil biskupa.
Chrenovská 15, Nitra
IMG
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Náboženské inštitúcie
Nitrianska diecéza, ktorá bola založená pápežom Jánom VIII. Činnosť cirkevnej organizácie.
Námestie Jána Pavla II. 7, Nitra
IMG
Rehoľa piaristov na Slovensku
Náboženské inštitúcie
Informácie o reholi piaristov. Spravodajstvo, zakladateľ, spisy, zbožné školy.
Piaristická 8, Nitra
IMG
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Nitra
Náboženské inštitúcie
Činnosť cirkevnej organizácie, vysluhovanie obradov, služby veriacim.
Fraňa Mojtu 10, Nitra
IMG
Zbor Cirkvi bratskej v Nitre
Náboženské inštitúcie
Bratské spoločenstvo - fotogaléria, informácie, spoločenské akcie.
Nitrianska 21, Nitra
IMG
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra - Dražovce
Náboženské inštitúcie
Farský úrad, kostol, bohoslužby, organizovanie akcií, výletov.
Ščasného 26, Nitra
IMG
Pravoslávna cirkevná obec Nitra
Náboženské inštitúcie
Program bohoslužieb, vyznávanie princípov pravoslávnej cirkvi, informácie o viere.
Dvorčianska 63, Nitra
IMG
SINA Nitra, n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia. Všeobecne prospešné služby pre nevidiacich a slabozrakých občanov a občanov s iným zdravotným kombinovaným postihnutím.
Nedbalova 17, Nitra
IMG
Nitriansky horský spolok
Občianske združenia
Občianske združenie na podporu a rozvoj športu a aktivít v prírode. Aktívna účasť na ochrane prírody a jej zveľaďovaní.
Štiavnická 18, Nitra
IMG
Klub profesionálnych žien Nitra
Občianske združenia
Poskytovanie právnej pomoci v oblasti diskriminácie, organizácia seminárov v oblasti rodovej rovnosti, seminárov pre ženy vo vedúcich funkciách, v komunálnej i parlamentnej politike.
Svätourbanská 5, Nitra
IMG
Ekologické informačné centrum
Občianske združenia
Občianske združenie zaoberúce sa problematikou ekológie, environmentalistiky, ochranou prírody a ochranou životného prostredia.
Za humnami 59, Nitra
IMG
ALEXU - združenie na pomoc deťom a prírode
Občianske združenia
Projekt domovácky integračný systém - zabezpečovanie pracovných príležitostí pre odchovancov z detských domovov, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce.
Clementisova 16, Nitra


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.