Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Víno zo Slovenska
Občianske združenia
Podpora, vzdelávanie a prezentácia slovenského vinohradníctva, vinárstva a someliérstva, akreditácia v oblasti vzdelávania na Ministerstve školstva SR.
Lúčna 2, Nitra
IMG
Intercultura Slovakia
Občianske združenia
Občianske združenie sprostredkúvajúce zahraničné pobyty, skúsenosti a rôzne oblasti dobrovoľníctva.
Vinohradnícka 40, Nitra
IMG
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov
Občianske združenia
Občianske združenie na zlepšovanie životných podmienok občanov s telesným postihnutím.
Ľ. Okánika 6a, Nitra
IMG
Materské centrum KLOKANČEK
Občianske združenia
Občianske združenie, rozvoj osobnosti žien - matiek na materskej dovolenke. Novinky, akcie, program, divadielko, fotogaléria.
Nedbalová 17, Nitra
IMG
Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Organizácia združujúca prekladateľov a tlmočníkov. Stanovy, etický kódex, členovia.
Fraňa Mojtu 16, Nitra
IMG
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Združenie členov v sektore výroby mlieka na národnej a európskej úrovni, presadzovanie záujmov členov, zvyšovanie kvality a rentability výroby surového kravského mlieka.
Výstavná 4, Nitra
IMG
Komora kominárov Slovenska
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Overovanie odbornej spôsobilosti v oblasti vzdelávania kominárstva, organizovanie a uskutočňovanie kurzov, školení a seminárov, vydávanie odborných publikácií.
Mostná 29, Nitra
IMG
Združenie EPS SR
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Združovanie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku.
Fraňa Mojtu 23, Nitra
IMG
Cech podlahárov Slovenska
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Inštitúcia združujúca obchodníkov s podlahami a remeselníkov.
Štefánikova 118, Nitra
IMG
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Nitre
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, podpora a ochrana podnikania svojich členov.
Akademická 4, Nitra
IMG
Združenie agropodnikateľov Slovenska
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Poradenská činnosť, zastupovanie záujmov členov, tvorba projektov pre získanie finančných príspevkov, organizovanie seminárov.
Hlohovská 2, Nitra
IMG
Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Organizácia projektov, poradenstvo, zvyšovanie príťažlivosti regiónu, zosúladenie rozvoja v oblasti hospodárstva a cudzineckého ruchu, rozvíjanie vzťahov v oblasti školstva a vedy.
Sládkovičova 7, Nitra
IMG
SINA Nitra, n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia. Všeobecne prospešné služby pre nevidiacich a slabozrakých občanov a občanov s iným zdravotným kombinovaným postihnutím.
Nedbalova 17, Nitra
IMG
Nitriansky horský spolok
Občianske združenia
Občianske združenie na podporu a rozvoj športu a aktivít v prírode. Aktívna účasť na ochrane prírody a jej zveľaďovaní.
Štiavnická 18, Nitra
IMG
Klub profesionálnych žien Nitra
Občianske združenia
Poskytovanie právnej pomoci v oblasti diskriminácie, organizácia seminárov v oblasti rodovej rovnosti, seminárov pre ženy vo vedúcich funkciách, v komunálnej i parlamentnej politike.
Svätourbanská 5, Nitra
IMG
Ekologické informačné centrum
Občianske združenia
Občianske združenie zaoberúce sa problematikou ekológie, environmentalistiky, ochranou prírody a ochranou životného prostredia.
Za humnami 59, Nitra
IMG
ALEXU - združenie na pomoc deťom a prírode
Občianske združenia
Projekt domovácky integračný systém - zabezpečovanie pracovných príležitostí pre odchovancov z detských domovov, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce.
Clementisova 16, Nitra
IMG
Prvá Slovenská hľuzovkárska asociácia
Občianske združenia
Ochrana lokalít výskytu všetkých druhov hľuzoviek, zabezpečenie legislatívno - právnych noriem pre pestovanie jedlých druhov hľuzoviek a ich využitia pre potravinárske účely.
Dlhá 1, Nitra
IMG
Klub sclerosis multiplex Nitra
Občianske združenia
Činnosť v rehabilitačno-rekondičnej oblasti v spolupráci so zdravotníckym personálom. Distribúcia videokazety s návodom na autorehabilitáciu.
Novomeského 3/5, Nitra
IMG
Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH
Občianske združenia
Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja, jeho obnova a propagácia, realizácia a uskutočňovanie záchranných a rekonštrukčných prác.
Willermova 8, Nitra


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.