Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
SINA Nitra, n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia. Všeobecne prospešné služby pre nevidiacich a slabozrakých občanov a občanov s iným zdravotným kombinovaným postihnutím.
Nedbalova 17, Nitra
IMG
Nitriansky horský spolok
Občianske združenia
Občianske združenie na podporu a rozvoj športu a aktivít v prírode. Aktívna účasť na ochrane prírody a jej zveľaďovaní.
Štiavnická 18, Nitra
IMG
Klub profesionálnych žien Nitra
Občianske združenia
Poskytovanie právnej pomoci v oblasti diskriminácie, organizácia seminárov v oblasti rodovej rovnosti, seminárov pre ženy vo vedúcich funkciách, v komunálnej i parlamentnej politike.
Svätourbanská 5, Nitra
IMG
Ekologické informačné centrum
Občianske združenia
Občianske združenie zaoberúce sa problematikou ekológie, environmentalistiky, ochranou prírody a ochranou životného prostredia.
Za humnami 59, Nitra
IMG
ALEXU - združenie na pomoc deťom a prírode
Občianske združenia
Projekt domovácky integračný systém - zabezpečovanie pracovných príležitostí pre odchovancov z detských domovov, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce.
Clementisova 16, Nitra
IMG
Prvá Slovenská hľuzovkárska asociácia
Občianske združenia
Ochrana lokalít výskytu všetkých druhov hľuzoviek, zabezpečenie legislatívno - právnych noriem pre pestovanie jedlých druhov hľuzoviek a ich využitia pre potravinárske účely.
Dlhá 1, Nitra
IMG
Klub sclerosis multiplex Nitra
Občianske združenia
Činnosť v rehabilitačno-rekondičnej oblasti v spolupráci so zdravotníckym personálom. Distribúcia videokazety s návodom na autorehabilitáciu.
Novomeského 3/5, Nitra
IMG
Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH
Občianske združenia
Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja, jeho obnova a propagácia, realizácia a uskutočňovanie záchranných a rekonštrukčných prác.
Willermova 8, Nitra
IMG
Hokejový klub Nitra, a.s.
Záujmové združenia a spolky
Hokejový klub Nitra. Oficiálne stránky hokejového klubu HK ARDO Nitra. Informácie, správy, fanklub.
Jesenského 2, Nitra
IMG
Slovenský zväz výrobcov, dovozcov gastrozariadení a potravinárskych technológií
Záujmové združenia a spolky
Zväz združuje právnické a fyzické osoby podnikajúcich v danej oblasti, zaoberá sa podporou vývoja, výroby a dovozu gastrozariadení a potravinárskych technológií.
Výstavná 4, Nitra
IMG
Slovenský zväz telesne postihnutých, centrum Nitra
Záujmové združenia a spolky
Združovanie občanov s telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí a rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov.
Kollárova 4, Nitra
IMG
Základná škola - Krčméryho 2, Nitra
Školy
Základná škola - základné deväťročné vzdelanie, školská jedáleň, záujmové krúžky.
Krčméryho 2, Nitra
IMG
Základná škola - Fatranská, Nitra
Školy
Poskytovanie základného vzdelania. Záujmová činnosť, školský klub, informačný servis. Spolupráca s rodičmi.
Fatranská 14, Nitra
IMG
Základná škola - Topoľová 8, 949 01
Školy
Základné vzdelanie v rozsahu platných učebných osnov schválených Ministerstvom školstva, výučba cudzích jazykov, náboženská výchova.
Topoľová 8, Nitra
IMG
Základná škola - Na Hôrke 30, Nitra
Školy
Poskytovanie základného vzdelania. Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov, podpora športovej prípravy.
Na Hôrke 30, Nitra
IMG
Základná škola - Ščasného 22, Nitra-Dražovce
Školy
Základné vzdelanie, výučba cudzích jazykov. Triedy, učitelia, žiaci, krúžky.
Ščasného 22, Nitra
IMG
Základná škola, Cabajská 2, Nitra
Školy
Informácie o škole, novinky, predmety, triedy, učitelia, rozvrhy.
Cabajská 2, Nitra
IMG
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Školy
História, vedenie univerzity, informácie o štúdiu, fakulty, pracoviská SPU.
A. Hlinku 2, Nitra
IMG
Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Nitra
Školy
Osvojovanie kresťanských postojov, etických a mravných hodnôt a postupné formovanie detí na zrelé osobnosti.
Dlhá 78, Nitra
IMG
Víno zo Slovenska
Občianske združenia
Podpora, vzdelávanie a prezentácia slovenského vinohradníctva, vinárstva a someliérstva, akreditácia v oblasti vzdelávania na Ministerstve školstva SR.
Lúčna 2, Nitra


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.