Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Okresná prokuratúra, Bánovce nad Bebravou
Prokuratúry
Zabezpečenie plnenia úloh patriacich do pôsobnosti prokurátora, vedenie registra trestov a ochranu údajov uvedených v registri trestov.1
K zornici 892, Bánovce nad Bebravou
IMG
Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
Školy
Základná škola, príprava žiakov na stredné školy, poskytovanie základného vzdelania, športové a pohybové aktivity, kurzy pre žiakov, školský časopis.
Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou
IMG
Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
Školy
Základná škola Bánovce nad Bebravou - vedenie školy, aktivity školy, úspechy v škole, história školy, zameranie školy.
Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
IMG
Základná škola, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou
Školy
Poskytovanie základného vzdelania, príprava na stredné školy. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, školský klub detí, školská knižnica a jedáleň.
Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou
IMG
Základná škola Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
Školy
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, školský časopis.
Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
IMG
Materské centrum ANJELIKOVO
Občianske združenia
Materské centrum - kurzy, školenia, tréningy, opatrovanie detí, poskytovanie priestoru na kvalitné využitie času s deťmi.
Radlinského, Bánovce nad Bebravou
IMG
Centrum voľného času Bánovce nad Bebravou
Záujmové združenia a spolky
Záujmové útvary, podujatia, aktuality. Oddelenie prírodovedy a turistiky, telovýchovy a športu, techniky, pedagogiky voľného času detí, oddelenie predškolskej výchovy.
Ul. Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou
IMG
Odbor Klubu Slovenských turistov Bánovce nad Bebravou
Záujmové združenia a spolky
Klub turistov - organizovanie výletov, akcií aj pre deti a mládež. Fotogaléria, história klubu, kontakt.
K nemocnici 34, Bánovce nad Bebravou
IMG
Daňový úrad Bánovce nad Bebravou
Daňové úrady
Poskytovanie daňových informácií - miestna príslušnosť, registrácia, podávanie daňových priznaní, platenie daní, tlačivá, sadzobník poplatkov.
Nám. Ľ. Štúra 7/7, Bánovce nad Bebravou
IMG
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bánovce nad Bebravou
Náboženské inštitúcie
Pastoračná činnosť, sv. omše, spovedanie, práca s mládežou a deťmi.
Farská 4, Bánovce nad Bebravou
IMG
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bánovce nad Bebravou
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Združenie výrobcov poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.
Partizánska 224, Bánovce nad Bebravou
IMG
Základná organizácia OZ PŠaV pracovníkov Základnej školy ul. Gorazdova
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Rozvíjanie činnosti pracovníkov základnej školy, pomoc zamestnancom.
Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.