Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Bačova cesta
Občianske združenia
Občianske združenie zamerané na slovenské zvyky, tradície, jedlá a remeslá a rozvoj regiónov.
Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
IMG
Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov
Občianske združenia
Občianske združenie - sociálne služby a komunitný rozvoj, riešenie sociálnych problémov, konzultačnú činnosť.
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
IMG
Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska
Občianske združenia
Spoločnosť rozumných spotrebiteľov - vytváranie možností pre zber, zaznamenanie, spracovanie údajov o spotrebe energií, nastavenie optimálnej spotreby energií prijateľným pomerom cena/výkon.
1.mája 1945/55, Liptovský Mikuláš
IMG
ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Propagácia Slovenskej republiky najmä v oblasti cestovného ruchu. Spolupráca s inštitúciami a osobami v oblasti informácií a cestovného ruchu.
Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš
IMG
LAVEX, Lanovky a vleky - záujmové združenie na Slovensku
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov. Revízie, technické prehliadky, kontroly lanoviek, odborné školenia.
M. Pišúta 5, Liptovský Mikuláš
IMG
Liptovská regionálna rozvojová agentúra
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Koordinácia regionálneho rozvoja regiónu Liptova, cestovný ruch, vzdelávanie, poradenstvo, zvýšenie životnej úrovne obyvateľov.
Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
IMG
Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu
Záujmové združenia a spolky
Združenie právnických osôb pre koordináciu rozvoja cestovného ruchu na regionálnej úrovni podporujúc turizmus ako odvetvie v regióne, marketingové aktivity, informácie destinácii Liptov.
Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
IMG
YMCA na Slovensku
Záujmové združenia a spolky
Kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a necirkevné združenie pre mladých ľudí. Programy pre rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej zložky osobnosti.
Námestie Osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš
IMG
YMCA Slovakia, občianske združenie
Záujmové združenia a spolky
Bratislavský putovný tábor zameraný na turistiku a akcie v prírode.
Námestie Osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš
IMG
ZÁKLADNÁ ŠKOLA M.R.Martákovej
Školy
Základná škola M.R.Martákovej - základné vzdelanie od prvého až po deviaty ročník, športové triedy.
Nábrežie 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš
IMG
Hotelová akadémia - Liptovský Mikuláš
Školy
Učebné odbory - predavač rozličného tovaru, cukrár, aranžér, čašník - servírka, kuchár. Študijné odbory - ekonomické a obchodné služby, hotelová akadémia, pracovník marketingu.
Čsl. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
IMG
Daňový úrad Liptovský Mikuláš
Daňové úrady
Základné informácie o daňových povinnostiach, kontakty, tlačivá, dokumenty, rady pre občanov, predpisy, daňové doklady.
Hollého 3, Liptovský Mikuláš
IMG
Slovenský Červený kríž, územný spolok LIPTOV
Humanitárne organizácie a nadácie
Humanitná organizácia zameraná na sociálnu činnosť, kurzy prvej pomoci a darcovstvo krvi, turistické ubytovanie, škola v prírode.
Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš
IMG
Nadácia Solidárny Mikuláš
Humanitárne organizácie a nadácie
Nadácia pre rozvoj a ochranu duševných, kultúrnych hodnôt, pre rozvoj a podporu vzdelania, telovýchovy, vedy, umenia, občianskych aktivít.
Borbisova 654/37, Liptovský Mikuláš
IMG
Spoločenstvo kresťanov - Jednota bratská
Náboženské inštitúcie
Protestantská cirkev evanjelikálneho charakteru. Základné informácie, zbory a misijné stanice, správy a svedectvá.
Štúrova 9, Liptovský Mikuláš
IMG
Komunita Blahoslavenstiev
Náboženské inštitúcie
Komunita združujúca veriacich ľudí všetkých životných stavov, inšpirovaných životom prvotnej cirkevnej obce.
Kláštorná 123, Liptovský Mikuláš
IMG
Bratská jednota baptistov Liptovský Hrádok
Náboženské inštitúcie
Bratská jednota baptistov, informácie o programe, rádio.
Iľanovo 5, Liptovský Mikuláš
IMG
Rímskokatolícka cirkev,farnosť Okoličné
Náboženské inštitúcie
Sväté omše pre deti a mládež, aktivity, akcie, sviatosti, galéria, adorácia.
Kláštorná 123, Liptovský Mikuláš
IMG
Občianske združenie TATRY
Občianske združenia
Environmentálne občianske združenie Tatry. Aktivity spojené s ochranou prírody.
KEMI 627/5, Liptovský Mikuláš
IMG
SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
Občianske združenia
Odborné občianske združenie záujemcov o kras a speleológiu. Hlavným poslaním je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť jaskyne a iné krasové javy.
Hodžova 11, Liptovský Mikuláš


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.