Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Základná škola Poprad
Školy
Informácie o škole v Poprade, učitelia, žiaci, triedy, predmety, krúžky.
Jarná ulica 3168/13, Poprad
IMG
Okresná prokuratúra, Poprad
Prokuratúry
Realizácia preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Štefánikova 11, Poprad
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad
Sociálna poisťovňa
Garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia.
Ul. 1. mája 4053/24, Poprad
IMG
Správa mestských komunikácií Poprad
Správa a údržba ciest
Údržba, správa, oprava ciest, komunikácií a chodníkov v Poprade.
Levočská 3312/37, Poprad
IMG
Okresný súd Poprad
Súdy
Rozhodovanie o súdnych sporoch na úrovni kompetencií.
Štefánikovo nábr. 100, Poprad
IMG
Základná škola s materskou školou Poprad, Tajovského
Školy
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie, krúžky, projekty, informácie o škole.
Tajovského 2764/17, Poprad
IMG
ADOS Zdravie s.r.o.
Neziskové organizácie
Poskytovanie domácich ošetrovateľských služieb a opatery. Požičovňa zdravotných pomôcok.
Lidická 1616/25, Poprad
IMG
Občianske združenie Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku
Občianske združenia
Filozofia a výučba Billingsovej ovulačnej metódy, centrum pre prirodzené počatie.
L. Svobodu 3782/67, Poprad
IMG
OZ Hniezdo, Klub náhradných rodín
Občianske združenia
Klub náhradných rodín. Zastrešovanie rodín, ktoré medzi seba prijali opustené deti z detských domovov. Vzájomná pomoc náhradných rodín a záujemcov o náhradné rodičovstvo.
Široká 1882/78, Poprad
IMG
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad
Občianske združenia
Psychologická, špeciálnopedagogická, diagnostická, výchovná poradenská a preventívna starostlivosť deťom v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, rozvoj nadania.
J. Curie 3760/2, Poprad
IMG
Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad
Občianske združenia
Finančná i materiálna podpora integrácie telesne postihnutých žiakov na Základnej škole Ulica mládeže v Poprade.
ZŠ - Ul. Mládeže 2350/7, Poprad
IMG
Materské centrum BAMBINO
Občianske združenia
Materské centrum určené nielen mamičkám, ale aj ľuďom, ktorí vlastné deti ešte nemajú, ale hľadajú príjemný, inšpirujúci a radostný priestor. Cvičenia pre mamičky s deťmi, semináre pre rodičov.
Zimná 3585/1, Poprad
IMG
Fortis - Družina dobových zvyklostí
Občianske združenia
Činnosť združenia Fortis - historické scénky, palicová škola, ohňová show, ponuka súbojov. Tanečná skupina Alimah venujúca sa orientálnym tancom. Predaj tanečných kostýmov.
Partizánska 682/30, Poprad
IMG
Občianske združenie SMILE AFRIKA
Občianske združenia
Angažovanie sa za podporu organizácií založených na princípe komunít v Keni, za obmedzenie šírenia smrteľných chorôb.
Šoltésovej 7, Poprad
IMG
Bella Arabia - orientálne tance
Občianske združenia
Občianske združenie tanečníc, výučba a prezentáciu orientálneho tanca, ohňová show.
Tomášikova 2481/43, Poprad
IMG
Klub vojenskej histórie Poprad
Občianske združenia
Klub vojenskej histórie - stretnutia, spoločné aktivity, rekonštrukcia historických zbraní.
Ústecko-Orlická 2344/4, Poprad
IMG
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad
Občianske združenia
Ochrana a presadzovanie práv spotrebiteľov, predajcov a pacientov.
Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, Poprad
IMG
Centrum pre rodinu - Poprad
Občianske združenia
Podpora vzniku a rozvoja zdravej rodiny, voľnočasové aktivity, poradenstvo, osveta a vzdelávacie programy, zbierka potravín a šatstva pre rodiny v núdzi, verejná finančná zbierka.
Scherfelova 81, Poprad
IMG
Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad
Občianske združenia
Veterán klub železníc - zabezpečenie jazdy na historickom vláčiku, odborný výklad o histórii trate a vozidlách.
Železničná 2, Poprad
IMG
Občianske združenie Xtrip
Občianske združenia
Podpora mladých športovcov, organizácia rôznych športovo - kultúrnych výletov.
Partizánska 682/30, Poprad


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.