Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
Školy
Základná škola s materskou školou - triedy so športovou prípravou, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Komenského 587/15, Poprad
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Úrady práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade - služby zamestnanosti, voľné pracovné miesta, kontakty, detské domovy, výberové konania, verejné obstarávanie.
Hraničná 667, Poprad
IMG
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad
Záujmové združenia a spolky
Trávenie voľných chvíľ v saleziánskom a kresťanskom duchu. Vedenie rôznych náučných, športových a náboženských krúžkov pre deti a mládež.
Velické nám. 1, Poprad
IMG
Okresná prokuratúra, Poprad
Prokuratúry
Realizácia preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Štefánikova 11, Poprad
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad
Sociálna poisťovňa
Garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia.
Ul. 1. mája 4053/24, Poprad
IMG
Správa mestských komunikácií Poprad
Správa a údržba ciest
Údržba, správa, oprava ciest, komunikácií a chodníkov v Poprade.
Levočská 3312/37, Poprad
IMG
Okresný súd Poprad
Súdy
Rozhodovanie o súdnych sporoch na úrovni kompetencií.
Štefánikovo nábr. 100, Poprad
IMG
Základná škola s materskou školou Poprad, Tajovského
Školy
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie, krúžky, projekty, informácie o škole.
Tajovského 2764/17, Poprad
IMG
Daňový úrad Poprad
Daňové úrady
Vyberanie správnych poplatkov a ich vymáhanie podľa osobitného predpisu, vykonávanie správy a evidencie súdnych poplatkov.
Štefánikova 3651/13, Poprad
IMG
Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor v Poprade
Náboženské inštitúcie
Bratská jednota baptistov zameraná hlavne na spoločnú modlitbu, evanjelizáciu, formáciu a budovanie vzťahov medzi svojimi členmi a ostatnými kresťanmi.
Jahodná 5, Poprad
IMG
Dom viery
Náboženské inštitúcie
Kresťanské spoločenstvo Dom viery - evanjelikálne spoločenstvo, letnično - charizmatické. Vyznačuje sa Kristocentrizmom, zdôrazňovaním Svätého Ducha.
Karpatská 17, Poprad
IMG
Kresťanské spoločenstvá (Slovenská republika)
Náboženské inštitúcie
Budovanie kresťanskej evanjelikálnej novozmluvnej cirkvi charizmaticko-letničného typu.
Námestie sv. Egídia 114, Poprad
IMG
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad
Náboženské inštitúcie
Cirkevný zbor v Tatranskom senioráte. Aktivity pre mládež, spevokol, spoločenstvo evanjelických žien, zborová diakonia, modlitebné spoločenstvo, detská besiedka.
Námestie svätého Egídia 8/17, Poprad
IMG
Bella Arabia - orientálne tance
Občianske združenia
Občianske združenie tanečníc, výučba a prezentáciu orientálneho tanca, ohňová show.
Tomášikova 2481/43, Poprad
IMG
Klub vojenskej histórie Poprad
Občianske združenia
Klub vojenskej histórie - stretnutia, spoločné aktivity, rekonštrukcia historických zbraní.
Ústecko-Orlická 2344/4, Poprad
IMG
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad
Občianske združenia
Ochrana a presadzovanie práv spotrebiteľov, predajcov a pacientov.
Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, Poprad
IMG
Centrum pre rodinu - Poprad
Občianske združenia
Podpora vzniku a rozvoja zdravej rodiny, voľnočasové aktivity, poradenstvo, osveta a vzdelávacie programy, zbierka potravín a šatstva pre rodiny v núdzi, verejná finančná zbierka.
Scherfelova 81, Poprad
IMG
Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad
Občianske združenia
Veterán klub železníc - zabezpečenie jazdy na historickom vláčiku, odborný výklad o histórii trate a vozidlách.
Železničná 2, Poprad
IMG
Občianske združenie Xtrip
Občianske združenia
Podpora mladých športovcov, organizácia rôznych športovo - kultúrnych výletov.
Partizánska 682/30, Poprad
IMG
Asociácia Samaritánov Slovenskej Republiky
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Dobrovoľné združenie ľudí,ktorých cieľom je pomáhať všetkým ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich národnú, rasovú ,náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.
Farbiarska 29, Poprad


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.