Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Základná škola Poprad
Školy
Informácie o škole v Poprade, učitelia, žiaci, triedy, predmety, krúžky.
Jarná ulica 3168/13, Poprad
IMG
HOKEJOVÝ KLUB TATRAVAGÓNKA ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD
Záujmové združenia a spolky
Stránka hokejového klubu Poprad, informácie o zápasoch a jednotlivých hráčoch.
Štefánikova 6, Poprad
IMG
Kino Tatran
Záujmové združenia a spolky
Filmový klub. Program kina, možnosť objednania školských predstavení, filmový klub, online rezervácie. Kapacita zariadenia 315 osôb.
Námestie sv. Egídia 43, Poprad
IMG
Motocross Klub Poprad - Tatry
Záujmové združenia a spolky
Záujmové združenie. Základným poslaním je zabezpečovať rozvoj motocyklového športu v regióne, vytvárať podmienky pre svojich členov a podporovať šport detí a mládeže.
Hviezdoslavova 337/21, Poprad
IMG
Život bez závislostí, n.o.
Záujmové združenia a spolky
Nezisková organizácia, sociálna prevencia, poradenstvo, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, tvorba a ochrana životného prostredia. Vzdelávanie závislých a ich rodinných príslušníkov.
Partizánska 36, Poprad
IMG
Miloš Božik - MB Sport
Záujmové združenia a spolky
Detské tábory, školské výlety a animačné programy pre deti a mládež, plavecké a lyžiarske.
Partizánska 697/59, Poprad
IMG
Okresná prokuratúra, Poprad
Prokuratúry
Realizácia preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Štefánikova 11, Poprad
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad
Sociálna poisťovňa
Garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia.
Ul. 1. mája 4053/24, Poprad
IMG
Správa mestských komunikácií Poprad
Správa a údržba ciest
Údržba, správa, oprava ciest, komunikácií a chodníkov v Poprade.
Levočská 3312/37, Poprad
IMG
Okresný súd Poprad
Súdy
Rozhodovanie o súdnych sporoch na úrovni kompetencií.
Štefánikovo nábr. 100, Poprad
IMG
Základná škola s materskou školou Poprad, Tajovského
Školy
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie, krúžky, projekty, informácie o škole.
Tajovského 2764/17, Poprad
IMG
Daňový úrad Poprad
Daňové úrady
Vyberanie správnych poplatkov a ich vymáhanie podľa osobitného predpisu, vykonávanie správy a evidencie súdnych poplatkov.
Štefánikova 3651/13, Poprad
IMG
Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor v Poprade
Náboženské inštitúcie
Bratská jednota baptistov zameraná hlavne na spoločnú modlitbu, evanjelizáciu, formáciu a budovanie vzťahov medzi svojimi členmi a ostatnými kresťanmi.
Jahodná 5, Poprad
IMG
Dom viery
Náboženské inštitúcie
Kresťanské spoločenstvo Dom viery - evanjelikálne spoločenstvo, letnično - charizmatické. Vyznačuje sa Kristocentrizmom, zdôrazňovaním Svätého Ducha.
Karpatská 17, Poprad
IMG
Kresťanské spoločenstvá (Slovenská republika)
Náboženské inštitúcie
Budovanie kresťanskej evanjelikálnej novozmluvnej cirkvi charizmaticko-letničného typu.
Námestie sv. Egídia 114, Poprad
IMG
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad
Náboženské inštitúcie
Cirkevný zbor v Tatranskom senioráte. Aktivity pre mládež, spevokol, spoločenstvo evanjelických žien, zborová diakonia, modlitebné spoločenstvo, detská besiedka.
Námestie svätého Egídia 8/17, Poprad
IMG
ADOS Zdravie s.r.o.
Neziskové organizácie
Poskytovanie domácich ošetrovateľských služieb a opatery. Požičovňa zdravotných pomôcok.
Lidická 1616/25, Poprad
IMG
Občianske združenie Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku
Občianske združenia
Filozofia a výučba Billingsovej ovulačnej metódy, centrum pre prirodzené počatie.
L. Svobodu 3782/67, Poprad
IMG
OZ Hniezdo, Klub náhradných rodín
Občianske združenia
Klub náhradných rodín. Zastrešovanie rodín, ktoré medzi seba prijali opustené deti z detských domovov. Vzájomná pomoc náhradných rodín a záujemcov o náhradné rodičovstvo.
Široká 1882/78, Poprad
IMG
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, Poprad
Občianske združenia
Psychologická, špeciálnopedagogická, diagnostická, výchovná poradenská a preventívna starostlivosť deťom v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, rozvoj nadania.
J. Curie 3760/2, Poprad


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.