Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Daňový úrad Rimavská Sobota
Daňové úrady
Evidovanie a registrácia daňových subjektov, evidencia daňových príjmov, výkon daňovej kontroly.
Francisciho 9, Rimavská Sobota
IMG
Slovenská asociácia pre biofeedback a neuroreguláciu
Neziskové organizácie
Neziskové združenie neurofeedback a biofeedback terapeutov, trénerov a iných špecialistov pracujúcich s metódami aplikovanej psychofyziológie.
Sídlisko Rimava B-1/10-84, Rimavská Sobota
IMG
BETLEHEM-Nadácia na podporu duševného zdravia a na pomoc duševne chorým
Neziskové organizácie
Nadácia - činnosti zdravotnej pomoci bez ubytovania, podpora duševného zdravia a pomoc duševne chorým.
Kraskova 1, Rimavská Sobota
IMG
OPORA G+N
Občianske združenia
Snaha o zlepšenie kvality života duševne chorých, dodržiavanie ich ľudských práv, presadzovanie ich požiadaviek a potrieb, integrácia duševne chorých do spoločnosti.
Kraskova 3, Rimavská Sobota
IMG
Občianske združenie Hájik (124)
Občianske združenia
Záujmové skupiny občanov - realizácia projektov propagácie, kultúry, využitia voľného času, sociálnej výpomoci.
Vyšná Pokoradz 14, Rimavská Sobota
IMG
SYNERGY o.z.
Občianske združenia
Pomoc ZŤP občanom, deťom, dôchodcom, menšinám pri participácii na verejnom a profesijnom živote, zvýšenie zamestnanosti odbúraním bariér a zlepšením komunikácie s inštitúciami.
Novomeského 1752, Rimavská Sobota
IMG
Základná škola P.K.Hostinského Rimavská Sobota
Školy
Vyučovanie cudzích jazykov, počítačová výučba, práca s internetom, vydávanie školského časopisu, školská jedáleň.
Družstevná 835, Rimavská Sobota
IMG
Základná škola v Rimavskej Sobote
Školy
Základná škola - školský klub detí, školská jedáleň, krúžky.
Dr. Clementisa 13, Rimavská Sobota
IMG
Základná škola P.Dobšinského Rimavská Sobota
Školy
Základná škola - školský klub detí, rozšírená výučba cudzích jazykov.
P.Dobšinského 1744, Rimavská Sobota
IMG
Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote
Školy
Rozvoj estetických potrieb a tvorivých aktivít žiakov a úzka spolupráca s inštitúciami. Stanovenie koncepčných zámerov školy, účasť žiakov v súťažiach, rôzne krúžky.
Daxnerova 42, Rimavská Sobota
IMG
Základná umelecká škola Rimavská Sobota
Školy
Základná umelecká škola Rimavská Sobota. Vzdelávanie v základných umeleckých školách, kurzy, aktivity, krúžky.
Salvova 1, Rimavská Sobota
IMG
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Školy
Stredná odborná škola. Hotelová akadémia, štvorročné, trojročné a dvojročné učebné odbory, nadstavbové a pomaturitné štúdium.
Športová 1, Rimavská Sobota
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote
Úrady práce
Pomoc v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, evidencia záujemcov o zamestnanie, odborné poradenstvo.
Čerenčianska 18, Rimavská Sobota
IMG
AA TERRA ANTIQUA s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Archeologický výskum zameraný na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a záchranu archeologických nálezov a nálezísk, ktoré sa nachádzajú na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.
Sídlisko Rimava 1063/35, Rimavská Sobota
IMG
ForWell, s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Výskum, vývoj v oblasti prírodných a technických vied - bezpečnostných plômb a vysokobezpečnostných plômb.
P. Dobšinského 30, Rimavská Sobota
IMG
Okresná prokuratúra, Rimavská Sobota
Prokuratúry
Stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a výkon dozoru nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Jesenského 1, Rimavská Sobota
IMG
Mestský úrad Rimavská Sobota
Samospráva
Samospráva mesta, oddelenia - strategického rozvoja, organizačné a vnútornej správy, ekonomické, právne a majetkové, stavebného poriadku, školstva, kultúry a starostlivosti, životného prostredia.
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota
IMG
Okresný súd Rimavská Sobota
Súdy
Riešenie sporov, trestných oznámení, vydávanie právnych potvrdení. Poradenstvo v oblasti justície.
Jesenského 2, Rimavská Sobota
IMG
Materská škola Rožňavská, Rimavská Sobota
Školy
Poskytovanie celodennej starostlivosti pre deti vo veku 2-6 rokov. Základné informácie, triedy, aktivity školy, fotogaléria.
Rožňavská 29, Rimavská Sobota
IMG
Materská škola Slniečko
Školy
Predškolská výchova detí v materskej škole. Stravovanie, rôzne aktivity na rozvoj osobnosti dieťaťa.
Rybárska 50, Rimavská Sobota


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.