Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Okresná prokuratúra, Rimavská Sobota
Prokuratúry
Stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a výkon dozoru nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Jesenského 1, Rimavská Sobota
IMG
Mestský úrad Rimavská Sobota
Samospráva
Samospráva mesta, oddelenia - strategického rozvoja, organizačné a vnútornej správy, ekonomické, právne a majetkové, stavebného poriadku, školstva, kultúry a starostlivosti, životného prostredia.
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota
IMG
Okresný súd Rimavská Sobota
Súdy
Riešenie sporov, trestných oznámení, vydávanie právnych potvrdení. Poradenstvo v oblasti justície.
Jesenského 2, Rimavská Sobota
IMG
Materská škola Rožňavská, Rimavská Sobota
Školy
Poskytovanie celodennej starostlivosti pre deti vo veku 2-6 rokov. Základné informácie, triedy, aktivity školy, fotogaléria.
Rožňavská 29, Rimavská Sobota
IMG
Materská škola Slniečko
Školy
Predškolská výchova detí v materskej škole. Stravovanie, rôzne aktivity na rozvoj osobnosti dieťaťa.
Rybárska 50, Rimavská Sobota
IMG
Materská škola Óvoda, Rimavská Sobota
Školy
Zariadenie pre trávenie voľného času detí predškolského veku.
Daxnerova 30, Rimavská Sobota
IMG
Daňový úrad Rimavská Sobota
Daňové úrady
Evidovanie a registrácia daňových subjektov, evidencia daňových príjmov, výkon daňovej kontroly.
Francisciho 9, Rimavská Sobota
IMG
Slovenská asociácia pre biofeedback a neuroreguláciu
Neziskové organizácie
Neziskové združenie neurofeedback a biofeedback terapeutov, trénerov a iných špecialistov pracujúcich s metódami aplikovanej psychofyziológie.
Sídlisko Rimava B-1/10-84, Rimavská Sobota
IMG
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rimavská Sobota
Školy
Stredná odborná škola. Hotelová akadémia, štvorročné, trojročné a dvojročné učebné odbory, nadstavbové a pomaturitné štúdium.
Športová 1, Rimavská Sobota
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote
Úrady práce
Pomoc v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, evidencia záujemcov o zamestnanie, odborné poradenstvo.
Čerenčianska 18, Rimavská Sobota
IMG
AA TERRA ANTIQUA s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Archeologický výskum zameraný na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a záchranu archeologických nálezov a nálezísk, ktoré sa nachádzajú na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.
Sídlisko Rimava 1063/35, Rimavská Sobota
IMG
ForWell, s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Výskum, vývoj v oblasti prírodných a technických vied - bezpečnostných plômb a vysokobezpečnostných plômb.
P. Dobšinského 30, Rimavská Sobota
IMG
Slovenský zväz astronómov
Záujmové združenia a spolky
Činnosť hvezdárne v Sobotišti - novinky, partneri, kontakty.
Tomášovská 63, Rimavská Sobota
IMG
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Záujmové združenia a spolky
Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej sobote - prenájom priestorov na krátkodobé podujatia, organizácia spoločenských podujatí.
Nám. Š. M. Daxnera 1, Rimavská Sobota
IMG
Lovecký spolok Hlavina
Záujmové združenia a spolky
Súkromný poľovný revír v oblasti zmiešaných lesov/dub, buk, cer, borovica, smrek/, striedajú sa údolia a kopce.
Povstania č.4, Rimavská Sobota
IMG
Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota
Záujmové združenia a spolky
Záujmové združenie obcí so zameraním na vzdelávanie v oblasti legislatívy miestnej samosprávy.
Námestie M.Tompu 2, Rimavská Sobota
IMG
Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote
Záujmové združenia a spolky
Zábavné využitie voľného času, odreagovanie, hry, súťaže.
Ul. SNP 9, Rimavská Sobota
IMG
BETLEHEM-Nadácia na podporu duševného zdravia a na pomoc duševne chorým
Neziskové organizácie
Nadácia - činnosti zdravotnej pomoci bez ubytovania, podpora duševného zdravia a pomoc duševne chorým.
Kraskova 1, Rimavská Sobota
IMG
OPORA G+N
Občianske združenia
Snaha o zlepšenie kvality života duševne chorých, dodržiavanie ich ľudských práv, presadzovanie ich požiadaviek a potrieb, integrácia duševne chorých do spoločnosti.
Kraskova 3, Rimavská Sobota
IMG
Občianske združenie Hájik (124)
Občianske združenia
Záujmové skupiny občanov - realizácia projektov propagácie, kultúry, využitia voľného času, sociálnej výpomoci.
Vyšná Pokoradz 14, Rimavská Sobota


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.