Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Okresná prokuratúra, Prievidza
Prokuratúry
Odstraňovanie príčin a podmienok trestnej činnosti, prevencia a potláčanie kriminality, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
M. Mišíka 22, Prievidza
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza
Sociálna poisťovňa
Nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti.
Matice slovenskej 10, Prievidza
IMG
Okresný súd Prievidza
Súdy
Súdnictvo, pojednávanie, rozvody, pokuty, žaloby. Právnické služby pre občanov.
Švéniho 5, Prievidza
IMG
Súkromná základná umelecká škola XOANA
Školy
Umelecké vzdelávanie, výučba v dvoch umeleckých odboroch - tanečný odbor a literárno - dramatický odbor.
Jesenského 16, Prievidza
IMG
Základná škola Sama Chalupku
Školy
Prevádzka základnej školy, poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
S. Chalupku 313/14, Prievidza
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi
Úrady práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi - služby zamestnanosti, voľné pracovné miesta, kontakty, detské domovy, výberové konania, verejné obstarávanie.
Šumperská 1, Prievidza
IMG
Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra
Záujmové združenia a spolky
Podpora iniciovania, koordinovania a uskutočňovania strategických aktivít, zameraných na hospodárske, sociálne, kultúrne a spoločenské povznesenie regiónu a podpora marketingu.
Hviezdoslavova 3, Prievidza
IMG
Regionálne združenie cestovného ruchu Horná Nitra
Záujmové združenia a spolky
Združovanie subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu, prezentácia regiónu na domácich a zahraničných výstavách a workshopoch.
Nám.Slobody 4, Prievidza
IMG
Spolok abstinentov Prievidza
Záujmové združenia a spolky
Spolok abstinentov. Sociálna prevencia zameraná na propagáciu zdravého spôsobu života a smerujúca k skvalitneniu sociálneho usmernenia občana.
ul. K. Novackého 14, Prievidza
IMG
Občianske združenie - Na pomoc sirotám a vdovám
Občianske združenia
Prispievanie deťom na výchovu a vzdelávanie a matkám menších detí na poplatky v materských škôlkach, pomoc pri úhradách zdravotných pomôcok a ozdravných pobytov.
Matice Slovenskej 10, Prievidza
IMG
DAS Certification Slovakia, s. r. o.
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Výkon certifikácií systémov manažérstva pre štandardy. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 18001: 2007, ISO 22000:2005.
Škarvana 365/4, Prievidza
IMG
Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici, Úrad komory Prievidza
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Stavovská organizácia - profesná komora, podnikanie v oblasti prieskumu, ťažby a spracovania nerastov.
Matice Slovenskej 10, Prievidza
IMG
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky.
Dlhá ulica 52, Prievidza
IMG
Daňový úrad Prievidza
Daňové úrady
Evidencia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola a daňové exekučné konanie.
G. Švéniho I/2727, Prievidza
IMG
Orchidamos Slovakia, n.o.
Neziskové organizácie
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj a prezentácia kultúrnych hodnôt, pomoc pri organizácii kultúrnych podujatí. Vzdelávania, výchova a telesná kultúra.
Stavbárov 6, Prievidza
IMG
Hornonitriansky basketbalový klub Prievidza
Záujmové združenia a spolky
Činnosť basketbalového klubu mužov v Prievidzi. História, informácie o klube, kontakt, odkazy.
Olympionikov 4, Prievidza
IMG
OČKOLANDIA s. r. o.
Záujmové združenia a spolky
Organizovanie detských táborov v zimných i letných termínoch, efektívne a kreatívne vypÄşňanie voľného času detí, tvorivé dielne, šport.
Dlhá 32/4, Prievidza
IMG
Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike
Záujmové združenia a spolky
Združovanie centier pre mladých pôsobiacich v Slovenskej republike, organizovanie akcií pre mládež.
Tenisová 25, Prievidza
IMG
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia - tvorba, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Usporadúvanie výstav, benefičných koncertov, vernisáže. Ochrana ľudských práv a životného prostredia, vzdelávanie.
Ciglianska cesta 8, Prievidza
IMG
Občianske združenie Maruška
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia - pomoc telesne postihnutým deťom a ich rodinám.
Mišíka 19/13, Prievidza


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.