Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Študijné centrum BASIC Banská Bystrica
Neziskové organizácie
Pomoc pre deti i dospelých pri dyslexii, dysgrafii, nechuti k učeniu, problémami s i/y. Učenie špeciálnou metódou. Doučovanie čítania a písania pre deti i dospelých. Individuálny prístup.
Kapitulská 12, Banská Bystrica
IMG
Klub vojenskej histórie GOLIAN
Neziskové organizácie
Dobrovoľné, neziskové združenie - získavanie informácií o dejinných udalostiach z obdobia 2. svetovej vojny, v spojitosti s klubmi, armádami rôznych štátov. Zberateľstvo rôznej výstroje a výzbroje.
Rubínová 1, Banská Bystrica
IMG
Materská škola Magurská 14
Neziskové organizácie
Prevádzka, podmienky prijatia, stravovanie, krúžky, poplatky. Nezisková organizácia, finančná podpora výchovno vzdelávacieho procesu a materiálno technického vybavenia materskej školy.
Magurská 14, Banská Bystrica
IMG
Detský folklórny súbor Prvosienka
Občianske združenia
Súbor s tanečnou, hudobnou a speváckou zložkou s deťmi od 5 do 16 rokov, prezentovanie doma i v zahraničí.
Tulská 109, Banská Bystrica
IMG
Spoločnosť Prometheus Bratislava združenie svetských humanistov
Občianske združenia
Ochrana práv a záujmov všetkých občanov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu. Obrana a uplatňovanie slobody myslenia, náboženského vyznania.
Pod Bánošom 14, Banská Bystrica
IMG
Európska akadémia
Občianske združenia
Podpora rozvoja slovenských remesiel, správne využívanie štrukturálnych fondov, zmobilizovanie potenciálu regiónov.
Partizánska cesta 93, Banská Bystrica
IMG
Občianska iniciatíva Občania mestu
Občianske združenia
Občianska iniciatíva spája občanov mesta Banská Bystrica a všetkých, ktorým záleží na rozvoji a prosperite mesta Banská Bystrica.
Kapitulská 13, Banská Bystrica
IMG
Klub podnikavých žien Banská Bystrica
Občianske združenia
Podpora aktivít zameraných na rozvoj vidieckych sídiel a tvorbu zamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska s dôrazom na malé podnikanie žien.
Horná 6, Banská Bystrica
IMG
Centrum dobrovoľníctva, Centre for Volunteer Activities
Občianske združenia
Sprostredkovanie práce dobrovoľníkov v neziskových organizáciách, propagačná a osvetová činnosť, prednášky, besedy, organizovanie kampaní.
Komenského 21, Banská Bystrica
IMG
Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku
Občianske združenia
Zlepšovanie kvality života na vidieku, reprezentovanie vidieku navonok, sprostredkovanie a výmena informácií na úrovni regiónu, vypracovávanie rozvojových projektov a dokumentov.
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
IMG
Občianske združenie HUTNÁ
Občianske združenia
Podpora turizmu v regióne, organizovanie a spoluorganizovanie podujatí a aktivít v obci a v regióne.
Partizánska 26, Banská Bystrica
IMG
Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici
Občianske združenia
Podpora rozvoja Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Pochopenie a riešenie problémov vážne chorých detí a mládeže v stredoslovenskom a širšom regióne. poskytovanie sociálnej pomoci.
Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica
IMG
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE
Občianske združenia
Občianske združenie pre deti, ktoré sú z dôvodu onkologického alebo iného vážneho ochorenia dlhodobo v nemocnici.
Nám.L.Svobodu 4, Banská Bystrica
IMG
SCIJ Slovakia
Občianske združenia
Občianske združenie, ktorého cieľom je organizovanie športových súťaží pre novinárov, ale aj nenovinárov.
Robotnícka 6, Banská Bystrica
IMG
Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek - človeku v Slovenskej republike
Občianske združenia
Združenie usilujúce sa o rozširovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, podpora sociálno-charitatívnej činnosti so zameraním na starých a osamelých ľudí.
Ul. čs. armády 26, Banská Bystrica
IMG
Materské centrum MAMINA
Občianske združenia
Materské centrum - pomoc rodičom a budúcim rodičom, aby trávili čas s deťmi aktívne a pripravili a zdokonaľovali sa v starostlivosti o dieťa. Detské herne, tvorivé dielne, besiedky, workshopy.
Tatranská 63, Banská Bystrica
IMG
ANNWIN - Centrum na podporu a rozvoj ľudského potenciálu, združenie
Občianske združenia
Vzdelávanie dospelých a mládeže, organizácia a vedenie kurzov, seminárov, tréningov a tvorivých dielní so zameraním na rozvoj potenciálu.
Zelená 2C, Banská Bystrica
IMG
Šťastné deti
Občianske združenia
Podpora inovatívneho vzdelávania, ktoré vedie k pozdvihovaniu osobnosti detí, sebadôvere, tvorivosti, úcte a k demokratickému správaniu.
Tulská 39, Banská Bystrica
IMG
Vedecká hračka
Občianske združenia
Dobrovoľné záujmové nepolitické občianske združenie s cieľom rozvíjať voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity.
Švermova 26, Banská Bystrica
IMG
Daňový úrad, Banská Bystrica
Daňové úrady
Evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola.
Nová ulica 13 , Banská Bystrica


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.