Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Základná umelecká škola Júliusa Kowalského
Školy
ZUŠ s hudobným, tanečným, literárno - dramatickým a výtvarným odborom.
Jesenského 6, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Základná umelecká škola J. Kresánka
Školy
Základná umelecká škola - hudobný, tanečný, dramatický, výtvarný obor, história školy, pracoviská, aktuality, študijné odbory úspechy.
Karloveská 3, Bratislava-Karlova Ves
IMG
Detské jasle Čajkovského
Školy
Detské jasle - starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3,5 roka. Osvojovanie stravovacích a motorických návykov.
Čajkovského 2 , Bratislava-Staré Mesto
IMG
Základná umelecká škola sv. Cecílie, Bratislava
Školy
Cirkevná základná umelecká škola ponúka vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.
Chlumeckého 10, Bratislava-Ružinov
IMG
Základná škola s materskou školou, Bratislava
Školy
Základná škola s materskou školou. Výchovno- vzdelávacia činnosť, výuka všobecných predmetov, cudzieho jazyka, všestranný sociálno-emotívny, fyzický a intelektuálny rozvoj dieťaťa.
Česká 10, Bratislava
IMG
Cirkevná základná škola - Narnia, Bratislava
Školy
Škola rozvíja potenciál študenta, vedie žiakov kriticky aj tvorivo myslieť, pracovať tímovo a zároveň sa navzájom rešpektovať. Vychovávanie študentov v duchu kresťanských biblických hodnôt.
Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
IMG
Základná škola s materskou školou, Bratislava - Jarovce
Školy
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Trnková 1, Bratislava-Jarovce
IMG
Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava
Školy
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie, dôraz na zdravý životný štýl, pohybové aktivity, možnosť využitia počítačovej učebne a telocvične.
Malokarpatské námestie 1, Bratislava
IMG
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským
Školy
Spojenie základnej a materskej školy. Výchovná, vzdelávacia činnosť a podporovanie voľnočasových aktivít detí - šport, tanec, hudba, spev, počítače.
Vetvárska 7, Bratislava-Podunajské Biskupice
IMG
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava
Školy
Cirkevná základná škola s gymnáziom. Informácie o škole, vedenie školy, študenti, predmety, prijímacie konanie, duchovné obnovy.
Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves
IMG
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Školy
Organizácia a rada školy, vyučovanie, úspechy, študenti a učitelia, fotky.
Teplická 7, Bratislava
IMG
Základná škola Beňovského v Bratislave
Školy
Základná škola so zameraním na výučbu cudzích jazykov, informatiky, slovenského jazyka a literatúry, prírodovedných predmetov, telesnej výchovy.
Beňovského 1, Bratislava-Dúbravka
IMG
Základná škola, Černyševského 8, Bratislava
Školy
Základná škola - triedy so zameraním na futbal, pre zdravotne postihnutých. Vyučovanie anglického a nemeckého jazyka od 1. triedy, záujmová činnosť žiakov.
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
IMG
Detské centrum Veverička
Školy
Jasličky rodinného typu, poskytovanie výchovno-vzdelávacích služieb pre deti od 3 mesiacov do 5 rokov, celodenný program pre deti, individuálny prístup.
Mlynské Luhy 46, Bratislava
IMG
Stredná odborná škola automobilová
Školy
Štúdium v oblasti automobilového priemyslu, dopravy a strojárstva.
Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová Ves
IMG
Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava
Školy
Informácie o škole, história, triedy a študenti, školské obedy, fotogaléria. 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, bilingválne gymnázium, osemročné gymnázium.
Vranovská 2, Bratislava
IMG
Cambridge international communications, s. r. o.
Školy
Medzinárodná materská, základná a stredná škola pre výučbu v anglickom jazyku so študijným plánom od Cambridgeskej univerzity.
Úprkova 3 , Bratislava
IMG
Logopedická škôlka - LOGOPÉDIA s.r.o.
Školy
Skupinový program určený deťom predškolského veku, ktoré potrebujú intenzívnu logopedickú terapiu.
Kozia 28, Bratislava
IMG
Univerzita tretieho veku CĎV UK
Školy
Univerzita tretieho veku pre ľudí starších ako 50 rokov - nekvalifikované štúdiom v 35 - tich štúdijných programoch.
Šafárikovo námestie 6, Bratislava
IMG
Stredná odborná škola elektrotechnická
Školy
Štvorročné, trojročné a dvojročné nadstavbové denné štúdium. Štúdijné odbory: mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí, elektrotechnika.
Rybničná 59, Bratislava-Vajnory


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.