Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Daňový úrad Bratislava
Daňové úrady
Vykonávanie daňovej kontroly a daňového exekučného konania.
Ševčenkova 32, Bratislava
IMG
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
Daňové úrady
Evidovanie a registrácia daňových subjektov, evidencia daňových príjmov, výkon daňovej kontroly.
Radlinského 37, Bratislava
IMG
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR
Náboženské inštitúcie
Pomoc v prípade katastrof, humanitárne a sociálne služby, rozširovanie vzdelania. Generálne konferencie, online študijné materiály.
Grösslingová 4, Bratislava
IMG
Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava
Náboženské inštitúcie
Zenová škola - poznanie samého seba prostredníctvom meditácií a starého učenia majstrov. Predaj zen - budhistických kníh.
Hanulova 5, Bratislava
IMG
Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Náboženské inštitúcie
Združenie osôb, ktoré sa snažia rozširovať úctu k Panne Márii Pomocnici. Spoločenstvo saleziánok venujúce sa výchove detí a mládeže.
Kremnická 17, Bratislava-Petržalka
IMG
Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN
Náboženské inštitúcie
Poslania spolku sú z oblasti princípov vlasti, viery, študentského priateľstva a samovzdelávania.
Smolenická 10, Bratislava-Petržalka
IMG
Asociácia rytierov vojenského a dobročinného rádu Svätého Lazara v Jeruzaleme (A.R.V.D.R.S.L.J.)
Náboženské inštitúcie
Vojenský rád, kresťanské spoločenstvo zamerané na uchovávanie rytierskych tradícií, podporu kresťanskej viery, plnenie charitatívnych úloh.
Františkánska 2, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Občianske združenie Falko
Občianske združenia
Prevencia drogovej závislosti, klubová činnosť pre abstinujúcich závislých, rodinných príslušníkov. Besedy a poradenstvo.
Na Vlkovkách 1, Bratislava
IMG
Občianske združenie FIYO
Občianske združenia
Vedenie detí a mládeže k dodržiavaniu etických noriem a princípov, aby tak boli schopní prezentovať svoje názory a hodnoty.
Nad lúčkami 27, Bratislava - Karlova Ves
IMG
Aliancia žien Slovenska
Občianske združenia
Boj proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu, obchodu so ženami a nútenej prostitúcii.
Nábělkova 2, Bratislava - Karlova Ves
IMG
Záujmové združenie žien ASPEKT
Občianske združenia
Záujmové združenie žien. Feministický vzdelávací a publikačný projekt.
Mýtna 38, Bratislava
IMG
detská organizácia FÉNIX, o.z.
Občianske združenia
Organizovanie pravidelnej činnosti detí v kluboch, krúžkoch a oddieloch, organizovanie výletov, exkurzií, divadelných vystúpení, výstav a táborov.
Račianska 72, Bratislava
IMG
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, oz
Občianske združenia
Programy, skupiny, semináre, konferencie. Cieľom združenia je vlastná rodina pre každé dieťa.
Ševčenkova 21, Bratislava-Petržalka
IMG
INEX Slovakia - občianske združenie
Občianske združenia
Aktivity zamerané na rozvoj osobnosti mladých ľudí prostredníctvom mládežníckej mobility a neformálneho vzdelávania. Organizácia školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov pre prácu s mládežou.
Košická 37, Bratislava-Ružinov
IMG
ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Občianske združenia
Podporovanie psychickej pohody detí v nemocničných zariadeniach prostredníctvom profesionálnych zdravotných klaunov.
Údolná 15, Bratislava
IMG
EuroIuris - európske právne centrum, o. z.
Občianske združenia
Občianske združenie na štúdium európskeho a medzinárodného práva, komparatistiku európskeho a slovenského práva ako aj na vedeckú a publikačnú činnosť.
Na vŕšku 6, Bratislava
IMG
SLOBODA ZVIERAT, občianske združenie
Občianske združenia
Občianske združenie pre ochranu zvierat, organizovanie petičných akcií na ochranu a lepšie zaobchádzanie so zvieratami, prevádzkovanie útulkov pre zvieratá.
Mlynské Nivy 37, Bratislava
IMG
Občianske združenie SLNEČNICA Slovensko
Občianske združenia
Občianske združenie SLNEČNICA Slovensko - poskytovanie služieb starým, chorým a ľuďom v núdzi.
Syslia 29, Bratislava
IMG
Fórum osamelých matiek - FOMa
Občianske združenia
Obhajoba práv osamelých matiek, ochrana záujmov a iniciovanie systémových zmien v prospech osamelých rodičov a ich detí.
Osuského 1/A, Bratislava-Petržalka
IMG
Združenie žien v podnikaní
Občianske združenia
Podporovanie aktivít zameraných na rozvoj podnikania a tvorbu zamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska s dôrazom na malé podnikanie žien a rodinné podnikanie.
Pluhová 2, Bratislava-Nové Mesto


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.