Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Okresná prokuratúra, Spišská Nová Ves
Prokuratúry
Zastupovanie štátu v konaní pred súdmi, dozor nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.
Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves
IMG
Okresný súd Spišská Nová Ves
Súdy
Okresný súd - právne poradenstvo, riešenie súdnych sporov a rozhodovanie v súdnych sporoch.
Stará cesta 3, Spišská Nová Ves
IMG
Centrum vzdelávania - IMS, s.r.o.
Školy
Centrum vzdelávania - kurzy, školenia a semináre v oblastiach manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva rizík, priemyselnej bezpečnosti. Jazykové kurzy.
Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves
IMG
Jeka - Slovenské výmenné tábory mládeže
Neziskové organizácie
Výmenné tábory pre mládež a dospelých, organizovanie skupinových pobytov v zahraničí.
Boženy Nemcovej 12, Spišská Nová Ves
IMG
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi
Občianske združenia
Podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a v poskytovaní pomoci im a ich rodinám.
Chrapčiakova 13, Spišská Nová Ves
IMG
Rozvoj Spiš
Občianske združenia
Občianske združenie zaoberajúce sa rozvojom regiónu Spiš.
Odborárov 49, Spišská Nová Ves
IMG
BASKETBALOVÝ KLUB AC LOKOMOTÍVA BANE SPIŠSkÁ NOVÁ VES
Záujmové združenia a spolky
Basketbalový klub v Spišskej Novej Vsi zahrňujúci A-team, no aj mini žiakov, mladších a starších žiakov, kadetov, juniorov.
Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves
IMG
Centrum Dianetiky a Scientológie Spišská Nová Ves
Záujmové združenia a spolky
Organizácia poskytujúca informácie o scientológií a dianetike, test schopnosti.
Zimná 44, Spišská Nová Ves
IMG
Klub peer aktivistov
Záujmové združenia a spolky
Klub sa zameriava na oblasti: zdravého životného štýlu, otázok ľudských práv, intolerancie, xenofóbii, obchodovaniu s ľuďmi, prevencii pohlavných chorôb, prevencii závislostí a komunikácii.
Zimná 47, Spišská Nová Ves
IMG
BREZOVÁ 26
Záujmové združenia a spolky
Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome.
Brezová 260, Spišská Nová Ves
IMG
B R E Z O V Á 28
Záujmové združenia a spolky
Spoločenstvo spravuje spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu, nebytové priestory, príslušenstvo a priľahlý pozemok domu.
Brezová 28, Spišská Nová Ves
IMG
BREZOVÁ 29
Záujmové združenia a spolky
Spoločenstvo, ktoré sa zaoberá správou a údržbou bytových a nebytových priestorov domu.
Brezová 29, Spišská Nová Ves
IMG
Základná škola Hutnícka, Spišská Nová Ves
Školy
Základná škola Spišská Nová Ves. Profilácia školy, aktivity, súťaže, fotogaléria, aktuality.
Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
IMG
Základná škola Spišská Nová Ves, Ul. Ing. Kožucha
Školy
Základná škola - informácie o škole, učiteľoch, žiakoch, dokumenty, rozvrhy.
Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
IMG
Základná škola Spišská Nová Ves, Lipová 13
Školy
Oficiálna stránka základnej školy na Lipovej ulici. Vzdelanostný rozvoj detí, pestrá výchovná činnosť
Lipová 13, Spišská Nová Ves
IMG
Základná škola Spišská Nová Ves, Nad Medzou
Školy
Základná škola Spišská Nová Ves. Aktivity školy, pedagogický zbor, jedálny lístok, žiaci, fotogaléria.
Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
IMG
Spojená škola, J.Fabiniho, Spišská Nová Ves
Školy
Špeciálna škola pre deti s poruchami učenia a s problémovým správaním. Poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva.
Fabíniho 3, Spišská Nová Ves
IMG
Základná umelecká škola, Spišská Nová Ves
Školy
Základná umelecká škola. Súbory školy, súťaže, podujatia, pedagogický zbor, história školy.
Fabíniho 1, Spišská Nová Ves
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves
Sociálna poisťovňa
Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a vykonávanie sociálneho poistenia.
Elektrárenská 10, Spišská Nová Ves
IMG
Krízové stredisko ALŽBETKA n.o.
Občianske združenia
Krízové stredisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, ktoré majú poruchy správania, pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín.
Školská 4, Spišská Nová Ves


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.