Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Katastrálny úrad v Žiline
Katastrálne úrady
Riadenie a kontrola správy katastra, technický, právny, ekonomický odbor, odbor obálkovačky a kontroly.
Ul. Hollého 7, Žilina
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina
Sociálna poisťovňa
Výkon dôchodkového zabezpečenia, poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a sociálneho poistenia.
Nám. Ľ. Štúra 5, Žilina
IMG
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja v skratke /SC ŽSK/
Správa a údržba ciest
Údržba, správa, oprava ciest, komunikácií a chodníkov v Žilinskom kraji.
M. Rázusa 104, Žilina
IMG
Okresný súd Žilina
Súdy
Riešenie súdnych sporov, rozhodovanie o právách a povinnostiach fyzických a právnických osôb a štátu.
Hviezdoslavova 28, Žilina
IMG
Krajský súd v Žiline
Súdy
Spravodlivosť a súdnictvo, právne činnosti, hlavné pojednávania, verejné zasadnutia, adresy a kontakty na súdy v SR.
Orolská 3, Žilina
IMG
Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o.
Školy
Zriaďovateľ súkromných stredných škôl - Súkromná stredná umelecká škola v Žiline a v Hodruši-Hámroch. Súkromné stredné odborné učilište umeleckoremeselné. Výučba študentov v umeleckej oblasti.
Hálková 2968/22, Žilina
IMG
GYMNÁZIUM SV.FRANTIŠKA Z ASSISI
Školy
Cirkevné gymnázium - novinky, škola, projekty, študenti, zamestnanci, galéria.
J. M. Hurbana 44, Žilina
IMG
Štátna jazyková škola v Žiline
Školy
Jazykové kurzy a vykonávanie štátnych jazykových skúšok.
Veľká Okružná 24, Žilina
IMG
Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina
Školy
Informácie, časopisy, školské akcie, fotogaléria, žiacka knižka, blog, materská škola.
Sv. Gorazda 1, Žilina
IMG
Základná škola s materskou školou, Bytčica
Školy
Základná škola. Krúžky, triedy, rozvrh, žiaci, učitelia.
Na stanicu 27, Žilina
IMG
Základná škola, Do Stošky 8, Žilina
Školy
Základné informácie o škole, histórii a ponuke školy.
Do Stošky 8, Žilina
IMG
Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu
Neziskové organizácie
Neziskové, záujmové združenie - štúdium stavu a vývoja trestného práva doma aj v zahraničí, vrátane medzinárodného práva trestného. Skúmanie stavu a vývoja kriminality.
Jána Reka 13, Žilina
IMG
Modrý anjel - Tím krízovej intervencie n. o.
Neziskové organizácie
Špecializovaný tím zameraný na zmierňovanie a likvidáciu následkov krízových situácií v akútnej fáze po mimoriadnej udalosti.
Veľká okružná 43, Žilina
IMG
Neinvestičný fond SEALE
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia - podpora slovenského umenia, organizácia výstav svetových formátov, realizácia netradičných multižánrových podujatí.
Vysokoškolákov 4, Žilina
IMG
"ZÁCHRANA pre život"
Občianske združenia
Podpora neodkladnej starostlivosti na všetkých úrovniach, realizovaná formou šírenia osvety v poskytovaní prvej pomoci a vzdelávaním v oblasti resuscitačnej starostlivosti pre široký okruh záujemcov.
V. Spanyola 43, Žilina
IMG
Tanečné divadlo Alternatív
Občianske združenia
Tanečné divadlo. Pohybovo - tanečná príprava pre deti od 4 rokov.
Kuzmányho 6, Žilina
IMG
Občianske združenie Škola života
Občianske združenia
Systematická a pravidelná práca s deťmi a mládežou, vykonávanie prevencie sociálno - patologických javov a poradenskej činnosti o zdrojoch pomoci.
Kragujevská 4, Žilina
IMG
ŽILINSKÉ VENUŠE o.z.
Občianske združenia
Občianske združenie, ktoré pracuje so ženami s onkologickou chorobou. Pomoc ľuďom, ktorí trpia onkologickými ochoreniami. Organizovanie stretnutí onkologicky postihnutých, návštevy chorých pacientov.
Černovská 1670/6, Žilina
IMG
Občianske združenie KUMAKOKRA
Občianske združenia
Informácie o združení, ktoré vzniklo so zámerom vytvoriť priestor, kde rodičia zdieľajú svoje skúsenosti a kde deti rozvíjajú svoje schopnosti.
Ľubľanská 3, Žilina
IMG
Rotary Club Žilina
Občianske združenia
Dobročinná organizácia - poskytovanie humanitárnych služieb a pomoci spoluobčanom.
Hurbanova 345/8, Žilina


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.