Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Základná škola, Karpatská 1, Žilina
Školy
Základná škola - základné deväťročné vzdelanie, školská jedáleň, školský klub detí.
Karpatská 8063/11, Žilina
IMG
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
Školy
Pedagogické poradenstvo, výučba cudzích jazykov, práca s počítačmi, špeciálne triedy pre žiakov s diagnostikovanými vývinovými poruchami učenia.
Lichardova 24, Žilina
IMG
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
Školy
Základná škola - základné deväťročné štúdium, jedáleň, telocvičňa.
Námestie mladosti 1, Žilina
IMG
Základná škola, Hollého 66, Žilina
Školy
Profil školy, aktivity školy, informácie o rozvrhu, učiteľoch a žiakoch.
Hollého 66, Žilina
IMG
Základná škola, Gaštanová ulica
Školy
Plán školy, učitelia, projekty, žiacke aktivity, školský klub a školská jedáleň.
Gaštanová 56, Žilina
IMG
Súkromná stredná umelecká škola, Žilina
Školy
Súkromná stredná umelecká škola, Žilina - študijne odbory - propagačné výtvarníctvo a propagačná grafika, priemyselný dizajn, grafický a priestorový dizajn, fotografický dizajn.
Hálková 2968/22, Žilina
IMG
Stredná odborná škola podnikania
Školy
Odborná škola s rôznymi druhmi odborov - pracovník marketingu, škola podnikania, obchodný pracovník, kníhkupec, aranžér, cukrár, pekár.
Sasinkova 45, Žilina
IMG
Obchodná akadémia
Školy
Štúdium v štvorročnom študijnom odbore. Uplatnenie pri výkone obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu.
Veľká Okružná 32, Žilina
IMG
Základná umelecká škola Ferka Špániho
Školy
Základná umelecká škola - výtvarný, hudobný, tanečný a literárno-dramatický odbor.
Martinská ulica 19, Žilina
IMG
Študijné centrum BASIC Žilina
Školy
Individuálne doučovanie pri problémoch s písaním a čítaním. Výsledky: rýchlejšie a plynulejšie čítanie, kratšia príprava do školy, porozumenie školskému učivu, samostatnosť, zlepšené výsledky v škole.
Burianova medzierka 2, Žilina
IMG
Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline
Školy
Dobrovoľné združenie odborníkov so spoločnými záujmami zameranými na rozvoj a zvyšovanie úrovne individuálnych a kolektívnych zručností manažmentu.
Veľký diel 3729, Žilina
IMG
SPOJENÁ ŠKOLA KRÁĽOVNEJ POKOJA
Školy
Gymnázium a základná škola, výchova žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky. Zoznam profesorov a učiteľov, organizácia vyučovania, informácie o prijímacích skúškach.
Na Závaží 2, Žilina
IMG
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
Školy
Základná škola s materskou školou s modernou koncepciou rodinného typu.
Školská 49, Žilina
IMG
Základná škola, Limbová 30, Žilina
Školy
Základná škola - základné deväťročné štúdium, školská jedáleň.
Limbová 30, Žilina
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline
Úrady práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, pomoc v hmotnej núdzi, nezamestnanosti, pomoc rodinám.
Hurbanova 16, Žilina
IMG
Ústav na výkon väzby Žilina
Väznice
Väznica - odpykávanie trestu odňatia slobody odsúdených v II. nápravnovýchovnej skupine.
Hlboká cesta 21, Žilina
IMG
CEIT Technical Innovation, s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Vývoj jednoúčelových strojov a zariadení, skúšobných stavov. Konštrukcia montážnych prípravkov. Automatizácia výrobných systémov. Výskum inteligentných systémov. 3D projektovanie
Univerzitná 8661/6A, Žilina
IMG
AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ v Žiline
Záujmové združenia a spolky
Koordinácia regionálneho rozvoja v Žilinskom kraji cez prípravu a implementáciu projektov - najmä zo štrukturálnych fondov EÚ.
Predmestská 51, Žilina
IMG
Informačné centrum mladých v Žiline
Záujmové združenia a spolky
Informácie pre mladých - databáza voľných pracovných miest pre získanie krátkodobého a trvalého zamestnania, informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania, o možnosti cestovania a turistiky.
Farské schody 216/7, Žilina
IMG
Slovenská spoločnosť zachovania kultúrnych pamiatok
Záujmové združenia a spolky
Zachovanie pozostalostí. Medzinárodné stretnutia zberateľov, usporiadanie aukcií starožitností a zberateľských predmetov.
Zvolenská 10, Žilina


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.