Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina
Sociálna poisťovňa
Výkon dôchodkového zabezpečenia, poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a sociálneho poistenia.
Nám. Ľ. Štúra 5, Žilina
IMG
Katastrálny úrad v Žiline
Katastrálne úrady
Riadenie a kontrola správy katastra, technický, právny, ekonomický odbor, odbor obálkovačky a kontroly.
Ul. Hollého 7, Žilina
IMG
Cirkev bratská v Žiline
Náboženské inštitúcie
Cirkev Bratská - nedeľné bohoslužby, prednášky, podporovanie misií, vydávanie mesačníka fajo.
Halašova 9, Žilina
IMG
Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite
Náboženské inštitúcie
Cirkevná organizácia - poslaním centra je napomáhať ľudskej a kresťanskej formácii študentov.
Univerzitná 1790/2, Žilina
IMG
Kresťanské centrum Nový začiatok,združenie
Náboženské inštitúcie
Kresťanské občianske združenie, kontakty, média, aktivity, bohoslužby.
Štefánikova 7, Žilina
IMG
Židovská Náboženská Obec
Náboženské inštitúcie
Združovanie židovských veriacich, organizovanie prednášok a seminárov, usporiadanie osláv židovských sviatkov a kultúrnych podujatí, expozícia judaík.
Hollého 9, Žilina
IMG
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Náboženské inštitúcie
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza - informácie o úrade, kňazoch, dekanátoch a farnostiach. Bohoslužby, komisie diecézy, cirkevné školy a organizácie.
Jána Kalinčiaka 1, Žilina
IMG
Rímskokatolícka cirkev, farnosť TRNOVÉ
Náboženské inštitúcie
Poriadanie svätých omší, sviatostí a cirkevných aktivít. Plnenie duchovných potrieb veriacich.
Cintorínska 1323/38, Žilina-Trnové
IMG
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina - Saleziáni
Náboženské inštitúcie
Farské oznamy, rozpis omší, informácie o saleziánoch, oratórium
Rajecká 17, Žilina
IMG
Kongregácia Školských sestier sv. Františka
Náboženské inštitúcie
Kresťanská inštitúcia, pomoc mladým ľuďom rozlíšiť životné povolanie. Kresťanská formácia a výchova pre celkový rozvoj človeka.
J.M.Hurbana 44, Žilina
IMG
Stredoškolská študentská únia Slovenska
Neziskové organizácie
Nezisková mimovládna organizácia združujúca študentské samosprávy na stredných školách na Slovensku s cieľom zapojiť študentov do rozhodovacieho procesu ich vlastného vzdelávania.
Radlinského 21, Žilina
IMG
GS1 SLOVAKIA - správca čiarových kódov
Neziskové organizácie
Mimovládne neziskové združenie právnických osôb, správca čiarových kódov EAN/UPC a systému GS1.
Nanterská 23, Žilina
IMG
Krajská prokuratúra, Žilina
Prokuratúry
Vykonávanie opatrení pri porušovaní zákona a odstránenie porušenia zákonnosti.
Moyzesova 20, Žilina 1
IMG
Okresná prokuratúra, Žilina
Prokuratúry
Tvorba právnych predpisov. Podieľanie sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní kriminality.
Moyzesova 20, Žilina 1
IMG
Žilinský samosprávny kraj
Samospráva
Informácie o Žilinskom samosprávnom kraji, história, štatút, kompetencie, predseda, podpredseda, zastupiteľstvo a symboly kraja.
Komenského 48, Žilina
IMG
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja v skratke /SC ŽSK/
Správa a údržba ciest
Údržba, správa, oprava ciest, komunikácií a chodníkov v Žilinskom kraji.
M. Rázusa 104, Žilina
IMG
Okresný súd Žilina
Súdy
Riešenie súdnych sporov, rozhodovanie o právách a povinnostiach fyzických a právnických osôb a štátu.
Hviezdoslavova 28, Žilina
IMG
Krajský súd v Žiline
Súdy
Spravodlivosť a súdnictvo, právne činnosti, hlavné pojednávania, verejné zasadnutia, adresy a kontakty na súdy v SR.
Orolská 3, Žilina
IMG
Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o.
Školy
Zriaďovateľ súkromných stredných škôl - Súkromná stredná umelecká škola v Žiline a v Hodruši-Hámroch. Súkromné stredné odborné učilište umeleckoremeselné. Výučba študentov v umeleckej oblasti.
Hálková 2968/22, Žilina
IMG
GYMNÁZIUM SV.FRANTIŠKA Z ASSISI
Školy
Cirkevné gymnázium - novinky, škola, projekty, študenti, zamestnanci, galéria.
J. M. Hurbana 44, Žilina


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.