Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu
Neziskové organizácie
Neziskové, záujmové združenie - štúdium stavu a vývoja trestného práva doma aj v zahraničí, vrátane medzinárodného práva trestného. Skúmanie stavu a vývoja kriminality.
Jána Reka 13, Žilina
IMG
Modrý anjel - Tím krízovej intervencie n. o.
Neziskové organizácie
Špecializovaný tím zameraný na zmierňovanie a likvidáciu následkov krízových situácií v akútnej fáze po mimoriadnej udalosti.
Veľká okružná 43, Žilina
IMG
Neinvestičný fond SEALE
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia - podpora slovenského umenia, organizácia výstav svetových formátov, realizácia netradičných multižánrových podujatí.
Vysokoškolákov 4, Žilina
IMG
"ZÁCHRANA pre život"
Občianske združenia
Podpora neodkladnej starostlivosti na všetkých úrovniach, realizovaná formou šírenia osvety v poskytovaní prvej pomoci a vzdelávaním v oblasti resuscitačnej starostlivosti pre široký okruh záujemcov.
V. Spanyola 43, Žilina
IMG
Tanečné divadlo Alternatív
Občianske združenia
Tanečné divadlo. Pohybovo - tanečná príprava pre deti od 4 rokov.
Kuzmányho 6, Žilina
IMG
Občianske združenie Škola života
Občianske združenia
Systematická a pravidelná práca s deťmi a mládežou, vykonávanie prevencie sociálno - patologických javov a poradenskej činnosti o zdrojoch pomoci.
Kragujevská 4, Žilina
IMG
ŽILINSKÉ VENUŠE o.z.
Občianske združenia
Občianske združenie, ktoré pracuje so ženami s onkologickou chorobou. Pomoc ľuďom, ktorí trpia onkologickými ochoreniami. Organizovanie stretnutí onkologicky postihnutých, návštevy chorých pacientov.
Černovská 1670/6, Žilina
IMG
Občianske združenie KUMAKOKRA
Občianske združenia
Informácie o združení, ktoré vzniklo so zámerom vytvoriť priestor, kde rodičia zdieľajú svoje skúsenosti a kde deti rozvíjajú svoje schopnosti.
Ľubľanská 3, Žilina
IMG
Rotary Club Žilina
Občianske združenia
Dobročinná organizácia - poskytovanie humanitárnych služieb a pomoci spoluobčanom.
Hurbanova 345/8, Žilina
IMG
Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo
Občianske združenia
Stanoviská k návrhom právnych predpisov, prispievanie k odbornému dialógu. Vypracovávanie odborných stanovísk k závažným problémom, týkajúcich sa prevencie kriminality a trestnej justície.
Námestie M. R. Štefánika 837/35, Žilina
IMG
Slovenský CAN - syndróm
Občianske združenia
Občianske združenie. Riešenie súčasných problémov detí a mládeže. Psychoterapia, koučing, vzdelávanie.
Fatranská 6, Žilina
IMG
Modrá planéta - HEARTH, združenie
Občianske združenia
Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj horských regiónov, návrhy využitia obnoviteľných zdrojov energie.
Veľká okružná 68, Žilina
IMG
Občianske združenie Občania v akcii - Žilina - Solinky
Občianske združenia
Identifikácia a riešenie problémov veľkokapacitných sídlisk.
Gaštanová 34, Žilina
IMG
OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS
Občianske združenia
Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít. Združenie poľskej menšiny v Žilinskom kraji.
A.Rudnaya 105, Žilina
IMG
Psovodi záchranári Žilina SR
Občianske združenia
Občianske združenie Psovodi záchranári - pomoc všetkým zložkám a ľuďom, ktorí ju potrebujú, pátracie akcie.
Predmestská 28, Žilina
IMG
Národné centrum prevencie sociálnej patológie
Občianske združenia
Prevencia sociálnej patológie, ľudské a občianske práva, výchovné a vzdelávacie projekty prevencie sociálnej patológie, kulty, sekty
Predmestská ulica 1707/62, Žilina
IMG
Slovenská ergonomická spoločnosť
Občianske združenia
Občianske združenie - rozvoj a propagácia priemyselnej ergonómie na Slovensku.
Univerzitná 8413/6, Žilina
IMG
Občianske združenie SPOSA - ŽR
Občianske združenia
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Obhajuje záujmy osôb postihnutých autizmom a rodičom.
Do Stošky 8, Žilina - Bánová
IMG
Združenie priateľov Hričovského hradu
Občianske združenia
Poslaním občianskeho združenia je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky - zrúcaniny hradu Hričov.
Hollého 43, Žilina
IMG
Inšpektorát práce, Žilina
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Štátna inštitúcia zameraná na výkon inšpekcie práce v zmysle zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce v Žilinskom kraji.
Hlavná 2, Žilina


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.