Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Katastrálny úrad v Žiline
Katastrálne úrady
Riadenie a kontrola správy katastra, technický, právny, ekonomický odbor, odbor obálkovačky a kontroly.
Ul. Hollého 7, Žilina
IMG
Cirkev bratská v Žiline
Náboženské inštitúcie
Cirkev Bratská - nedeľné bohoslužby, prednášky, podporovanie misií, vydávanie mesačníka fajo.
Halašova 9, Žilina
IMG
Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite
Náboženské inštitúcie
Cirkevná organizácia - poslaním centra je napomáhať ľudskej a kresťanskej formácii študentov.
Univerzitná 1790/2, Žilina
IMG
Kresťanské centrum Nový začiatok,združenie
Náboženské inštitúcie
Kresťanské občianske združenie, kontakty, média, aktivity, bohoslužby.
Štefánikova 7, Žilina
IMG
Židovská Náboženská Obec
Náboženské inštitúcie
Združovanie židovských veriacich, organizovanie prednášok a seminárov, usporiadanie osláv židovských sviatkov a kultúrnych podujatí, expozícia judaík.
Hollého 9, Žilina
IMG
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Náboženské inštitúcie
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza - informácie o úrade, kňazoch, dekanátoch a farnostiach. Bohoslužby, komisie diecézy, cirkevné školy a organizácie.
Jána Kalinčiaka 1, Žilina
IMG
Rímskokatolícka cirkev, farnosť TRNOVÉ
Náboženské inštitúcie
Poriadanie svätých omší, sviatostí a cirkevných aktivít. Plnenie duchovných potrieb veriacich.
Cintorínska 1323/38, Žilina-Trnové
IMG
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina - Saleziáni
Náboženské inštitúcie
Farské oznamy, rozpis omší, informácie o saleziánoch, oratórium
Rajecká 17, Žilina
IMG
Kongregácia Školských sestier sv. Františka
Náboženské inštitúcie
Kresťanská inštitúcia, pomoc mladým ľuďom rozlíšiť životné povolanie. Kresťanská formácia a výchova pre celkový rozvoj človeka.
J.M.Hurbana 44, Žilina
IMG
Stredoškolská študentská únia Slovenska
Neziskové organizácie
Nezisková mimovládna organizácia združujúca študentské samosprávy na stredných školách na Slovensku s cieľom zapojiť študentov do rozhodovacieho procesu ich vlastného vzdelávania.
Radlinského 21, Žilina
IMG
GS1 SLOVAKIA - správca čiarových kódov
Neziskové organizácie
Mimovládne neziskové združenie právnických osôb, správca čiarových kódov EAN/UPC a systému GS1.
Nanterská 23, Žilina
IMG
Občianske združenie Detská komunita
Občianske združenia
Komplexná starostlivosť pre deti a dospelých so špeciálno-pedagogickými potrebami, pomoc deťom a dospelým s autizmom a ich rodinám. Pomoc ľudom v krízových situáciách.
Do Stošky 8, Žilina
IMG
Náruč - Pomoc deťom v kríze
Občianske združenia
Pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám, ktoré sú ohrozené domácim násilím.
Zádubnie 56, Žilina
IMG
Občianske združenie Seishin
Občianske združenia
Trénovanie a šírenie tradičnej školy karate Iga Ryu na Slovensku a vo svete, pomoc ľudom nabrať dostatok energie a vnútornej sily na prekonávanie každodenných malých či veľkých problémov.
Nitrianska 3, Žilina
IMG
Preles, združenie
Občianske združenia
Cieľom združenia je napomáhať rozvoju a dozrievaniu osobnosti cestou hľadania a vytvárania harmónie v sebe samom, medzi ľuďmi navzájom a medzi ľuďmi a prírodou, projekty, tréningy, programy.
Lichardova 8507/30, Žilina
IMG
Klub Abstinentov Žilina, o.z.
Občianske združenia
Pomoc ľuďom závislým od alkoholu, drog i hrania. Informácie o dôvodoch a následkoch jednotlivých závislostí, o abstinencii, o kluboch abstinentov.
Puškinova 2182/1, Žilina
IMG
Občianske združenie - Materské centrum Nezábudka
Občianske združenia
Materské centrum - poskytovanie služieb pre ženy na materskej dovolenke v oblasti relaxácie, rozptýlenia či vzdelania. Herňa, rozprávkové čítanie, tvorivé dielne, kurz malí športovci.
Jarná 20, Žilina
IMG
Občianské združenie DOMČEK POZNANIA
Občianske združenia
Tvorivé dielne v oblastiach: počítačová grafika, digitálna fotografia, nové médiá, žurnalistika, mediálna komunikácia. Voľnočasové aktivity, vzdelávanie, ekológia, občiansky aktivizmus.
Veľká okružná 37, Žilina
IMG
Občianske združenie CHRÁNENÉ DIELNE
Občianske združenia
Občianske združenie zamerané na pomoc skupinám handikepovaných ľudí na trhu práce.
Borová 3205/31, Žilina
IMG
Občianske združenie MOZAIKA
Občianske združenia
Dobrovoľná organizácia ľudí v psychiatrickom ošetrení, ich blízkych, príbuzných, odborníkov z oblasti psychiatrie a ľudí sympatizujúcich s činnosťou združenia.
Puškinova 2190/10, Žilina


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.