Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Popradská 74, Košice
Úrady práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach - služby zamestnanosti, voľné pracovné miesta, kontakty, detské domovy, výberové konania, verejné obstarávanie.
Popradská 74, Košice
IMG
Katastrálny úrad v Košiciach
Katastrálne úrady
Katastrálny úrad, referát obrany, ochrany, BOZP, právny, technický, ekonomický odbor, oddelenie vnútornej správy, odbor informatiky, osobný úrad.
Južná trieda 82, Košice
IMG
Slovenský skauting, 74. zbor Košice
Záujmové združenia a spolky
Činnosť detského skautského zboru v Košiciach. Fotky a história, informácie, výlety.
Južná trieda 43, Košice
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žižkova 21, Košice
Úrady práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach - služby zamestnanosti, voľné pracovné miesta, kontakty, detské domovy, výberové konania, verejné obstarávanie.
Žižkova 21, Košice
IMG
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Väznice
Väznica. Edukačný prístup, výučba riešení a zvládnutia rozličných sociálnych situácií a problémov.
Floriánska 18, Košice
IMG
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Väznice
Väznica. Knižnica s čitárňou, pracoviská zriadené v ústave (triedenie odpadových surovín, šitie bielizne a odevov, ručné šitie vychádzkovej, športovej i pracovnej obuvi).
Budovateľská 1- priečinok 28, Košice-Šaca
IMG
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
Vedecké a výskumné inštitúcie
Oblasť základného a aplikovaného výskumu rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín a odpadov, mechanochémie a minerálnych biotechnológií.
Watsonova 45, Košice
IMG
Parazitologický ústav SAV
Vedecké a výskumné inštitúcie
Skúmanie parazitov a nimi vyvolávaných ochorení ľudí, zvierat a rastlín.
Hlinkova 3, Košice
IMG
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Vedecké a výskumné inštitúcie
Základný výskum fyziológie hospodárskych zvierat, projekty, publikácie.
Šoltésovej 4-6, Košice
IMG
Francúzska aliancia Košice
Zahraničné a medzinárodné inštitúcie
Poskytovanie informácií, knižničné služby a zabezpečovanie kurzov francúzštiny, rôzne aktivity a kultúrne podujatia.
Jesenského 26, Košice
IMG
Materská škola Žiacka, Košice
Školy
Štátna materská škola. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, tanečná, výtvarná výchova.
Žiacka 18, Košice
IMG
Materská škola Palárikova 22, Košice
Školy
Materská škola. Starostlivosť o deti predškolského veku. Výchovno-vzdelávacie aktivity rozvíjajúce osobnosť dieťaťa.
Palárikova 22, Košice
IMG
Materská škola, Dneperská, Košice
Školy
Štátna materská škola. Vyučovací jazyk slovenský. Výchovno-vzdelávacie aktivity.
Dneperská 8, Košice-Nad jazerom
IMG
Súkromná základná škola, Košice
Školy
Získanie poznatkov v plnom rozsahu štúdia na základnej škole. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka, umelecko-pohybová a dramatická príprava pre deti.
Tr. SNP 104, Košice-Západ
IMG
Materská škola Zuzkin park, Košice
Školy
Materská škola s aktivitami pre deti zameranými na pohyb. Predškolská výchova.
Zuzkin park 2, Košice-Západ
IMG
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Košice
Školy
Štátna základná a materská škola. Výchovno-vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, výtvarná výchova, montessori pedagogika.
Trieda SNP 1, Košice
IMG
Saleziáni Tri hôrky
Náboženské inštitúcie
Informácie o spoločenstve ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých.
Tri hôrky 17, Košice
IMG
Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach
Náboženské inštitúcie
Zbor Cirkvi bratskej - spoločenstvo veriacich, prijímanie Biblie ako vzoru viery, učenia a života.
Kováčska 31, Košice
IMG
Farnosť sv. Michala, archanjela
Náboženské inštitúcie
Rímskokatolícka farnosť - organizovanie pobožností, poskytovanie informácií o dianí vo farnosti. Bohoslužby, sviatosti, spoločenstvá.
Dolina 15, Košice
IMG
Arcidiecézna charita Košice
Náboženské inštitúcie
Poskytovanie verejnoprospešných činností formou sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych a výchovno-vzdelávacích služieb a ďalšej nevyhnutnej pomoci bez ohľadu na rasu alebo národnosť.
Bočná 2, Košice


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.