Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Popradská 74, Košice
Úrady práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach - služby zamestnanosti, voľné pracovné miesta, kontakty, detské domovy, výberové konania, verejné obstarávanie.
Popradská 74, Košice
IMG
Katastrálny úrad v Košiciach
Katastrálne úrady
Katastrálny úrad, referát obrany, ochrany, BOZP, právny, technický, ekonomický odbor, oddelenie vnútornej správy, odbor informatiky, osobný úrad.
Južná trieda 82, Košice
IMG
Slovenský skauting, 74. zbor Košice
Záujmové združenia a spolky
Činnosť detského skautského zboru v Košiciach. Fotky a história, informácie, výlety.
Južná trieda 43, Košice
IMG
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žižkova 21, Košice
Úrady práce
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach - služby zamestnanosti, voľné pracovné miesta, kontakty, detské domovy, výberové konania, verejné obstarávanie.
Žižkova 21, Košice
IMG
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Väznice
Väznica. Edukačný prístup, výučba riešení a zvládnutia rozličných sociálnych situácií a problémov.
Floriánska 18, Košice
IMG
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Väznice
Väznica. Knižnica s čitárňou, pracoviská zriadené v ústave (triedenie odpadových surovín, šitie bielizne a odevov, ručné šitie vychádzkovej, športovej i pracovnej obuvi).
Budovateľská 1- priečinok 28, Košice-Šaca
IMG
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
Vedecké a výskumné inštitúcie
Oblasť základného a aplikovaného výskumu rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín a odpadov, mechanochémie a minerálnych biotechnológií.
Watsonova 45, Košice
IMG
Parazitologický ústav SAV
Vedecké a výskumné inštitúcie
Skúmanie parazitov a nimi vyvolávaných ochorení ľudí, zvierat a rastlín.
Hlinkova 3, Košice
IMG
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Vedecké a výskumné inštitúcie
Základný výskum fyziológie hospodárskych zvierat, projekty, publikácie.
Šoltésovej 4-6, Košice
IMG
Francúzska aliancia Košice
Zahraničné a medzinárodné inštitúcie
Poskytovanie informácií, knižničné služby a zabezpečovanie kurzov francúzštiny, rôzne aktivity a kultúrne podujatia.
Jesenského 26, Košice
IMG
Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku
Záujmové združenia a spolky
Podpora vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov na Slovensku.
Južná trieda 93, Košice - Juh
IMG
Zväz pacientov Slovenskej republiky
Záujmové združenia a spolky
Obhajoba práv a záujmov pacientov v legislatívnej, poradenskej a konzultačnej oblasti. Poradňa pre pacientov, aktuálny cenník liekov, kategorizácia liekov, správy a stanoviská.
Poštová 1, Košice
IMG
Skupina historického šermu TEMPLÁRI
Záujmové združenia a spolky
Skupina historického šermu - obdobie gotiky od 11. po 14. storočie. Poukazovanie na život, boj a historické udalosti spojené s týmto obdobím.
Bauerova 4, Košice
IMG
Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metóda Slovenska
Záujmové združenia a spolky
Zachovávanie a rozvíjanie ikonopisectva, ako súčasť kultúrneho dedičstva cyrilometodejskej tradície. Ikonopisecká škola - základné zručnosti a vedomosti k napísaniu ikony.
Komenského 14, Košice-Staré Mesto
IMG
Kiwanis Club Košice
Záujmové združenia a spolky
Záujmové združenie. Presadzovanie a podpora ľudských vlastností a postojov - snaha o dobré medziľudské vzťahy, obetavosť, príkladný životný štýl a spolupráca na humanitárnych dobročinných akciách.
Pražská 2, Košice-Západ
IMG
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Košice
Záujmové združenia a spolky
Dobrovoľnícka mládežnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združenie detí a mládeže od 6 do 30 rokov.
Tri hôrky 17, Košice
IMG
Klub Zemplínčanov v Košiciach
Záujmové združenia a spolky
Cieľom klubu je rozvoj kultúrnych tradícií Zemplína, udržiavanie kontaktov so Zemplínčanmi v rodnom kraji aj v zahraničí, rozvoj intelektuálnej úrovne člena vzájomnou výmenou vedomostí a skúseností.
Partizánska 3, Košice-Juh
IMG
UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM SVĂ„TÝCH KOŠICKÝCH MUČENÍKOV
Záujmové združenia a spolky
Spoločenstvo kňazov a ich pomocníkov, duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách v Košiciach.
Hlavná 89, Košice
IMG
Dominikánske mariánske centrum
Záujmové združenia a spolky
Dominikánske mariánske centrum - podpora a rozvoj ružencového apoštolátu, ktorého súčasťou sú ružencové bratstvá.
Mäsiarska 6, Košice
IMG
Kresťanské misijné centrum OÁZA VIERY
Záujmové združenia a spolky
Slúženie bohoslužieb, organizovanie pravidelných misijných ciest do misijných zborov v mestách na Slovensku. Výchovno-vzdelávacia činnosť pre mládež, vydávanie časopisu Hlas viery, kníh, brožúr.
Pri bitúnku 3, Košice-Juh


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.