Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Daňový úrad Humenné
Daňové úrady
Poskytovanie daňových informácií, vykonávanie štátneho dozoru, daňové predpisy.
Štefánikova 18, Humenné
IMG
Neinvestičný fond Združenej strednej školy hotelových služieb v Humennom
Humanitárne organizácie a nadácie
Neinvestičný fond Združenej strednej školy hotelových služieb v Humennom.
Štefánikova 28, Humenné
IMG
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné
Humanitárne organizácie a nadácie
Darcovstvo krvi, sociálna výpomoc, poradenská činnosť, transportné služby.
Kukorelliho 60, Humenné
IMG
Centrum voľného času DÚHA v Humennom
Záujmové združenia a spolky
Centrum voľného času DÚHA. Organizácia a zabezpečenie výchovno vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej činnosti pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka.
Námestie Slobody 48, Humenné
IMG
Eurocanis - kynologický klub Slovensko
Záujmové združenia a spolky
Canisterapia, organizovanie kynologického dňa pre deti a mládež.
Jasenovská 41, Humenné
IMG
Základná škola Jána Švermu, Humenné
Školy
Poskytovanie základného vzdelania - všeobecné predmety, cudzie jazyky. Mimoškolské aktivity.
Štefánikova 31, Humenné
IMG
Základná škola v Humennom
Školy
Základná škola v Humennom - budovanie environmentálnej výchovy, vzťahu k prírode, posilňovanie zdravého životného štýlu, rozvíjanie multikultúralnej výchovy, dopravná výchova.
Kudlovská 11, Humenné
IMG
Základná škola na Pugačevovej ul.v Humennom
Školy
Základné vzdelávanie žiakov povinnej školskej dochádzky. Výučba všeobecných predmetov a cudzích jazykov, mimoškolská činnosť.
Pugačevova 1381/7, Humenné
IMG
Súkromné gymnázium ESO
Školy
Súkromné gymnázium, vzdelávanie študentov, príprava na štúdium na vysokej škole. Patrí do medzinárodnej siete súkromných škôl ESO, ktorá má pobočky v mnohých krajinách na celom svete.
Laborecká 66, Humenné
IMG
PRO FAMILIA
Občianske združenia
Občianske združenie pre pomoc obetiam domáceho násilia.
Sokolovská 2, Humenné
IMG
Informačné centrum mladých Humenné
Občianske združenia
Občianske združenie podporujúce bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.
Námestie slobody 48, Humenné
IMG
Informačné centrum mladých
Občianske združenia
Infoservis, poradenstvo, vzdelávacie programy pre nezamestnaných uchádzačov na trhu práce, realizácia medzinárodných aktivít pre mládež.
Námestie slobody 48, Humenné
IMG
Materské centrum Naše Slniečka
Občianske združenia
Činnosť materského centra, uľahčenie a spríjemnenie chvíľ mamičkám na materskej dovolenke. Poskytovanie priestoru na sebarealizáciu a ďalšie vzdelávanie.
Nám. Slobody 48, Humenné
IMG
Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne
Záujmové združenia a spolky
Regionálne združenie. Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne.
Námestie slobody 48, Humenné
IMG
Spoločnosť pre rozvoj kultúry a vzdelania
Záujmové združenia a spolky
Psychologické a právne poradenstvo v oblastiach manželského života, anonymné emailové, telefonické poradenstvo, poradenstvo cez chat.
Třebíčska 10, Humenné
IMG
Regionálna rozvojová agentúra
Podnikateľské a hospodárske inštitúcie
Konzultačná a poradenská činnosť pre obecné samosprávy, malých a stredných podnikateľov, štátne organizácie ako aj organizácie tretieho sektora pri príprave projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.
Chemlonská 1, Humenné
IMG
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
Školy
Základná škola s klasickými triedami a triedami s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Krúžky, projekty, internetová žiacka knižka.
Dargovských hrdinov 19, Humenné
IMG
Okresná prokuratúra, Humenné
Prokuratúry
Trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a výkon dozoru nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
Štefánikova 1900/69, Humenné
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné
Sociálna poisťovňa
Výkon dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia, poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze.
Námestie slobody 58, Humenné
IMG
Okresný súd Humenné
Súdy
Riešenie súdnych sporov, organizačná štruktúra súdu, kontakty, dokumenty.
Laborecká 17, Humenné


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.