Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Tréningové centrum, n.o.
Neziskové organizácie
Organizácia realizuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najmä pre osoby vzdialené od trhu práce.
Hájova 3, Nové Zámky
IMG
VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o.
Neziskové organizácie
Nezisková organizácia zameraná na spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami - poskytovanie služieb, vzájomnej výmeny informácií, kontaktov, vzdelávania a rozvoja na medzinárodnej úrovni.
Za humnami 508/28, Nové Zámky
IMG
LOKI, Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky-Komárno-Šaľa
Občianske združenia
Občianske združenie na pomoc sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov, podporu rovnosti a boj proti diskriminácii.
Petöfiho 1, Nové Zámky
IMG
Občianske združenie pre podporu dostupnosti DITOS
Občianske združenia
Podpora dostupnosti informačných technológií pre podnikateľov a ich zamestnancov.
Turecká 28, Nové Zámky
IMG
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Nové Zámky
Občianske združenia
Občianske združenie pomáhajúce deťom s autizmom, presadzovanie a podpora opatrení, ktoré vedú k zlepšeniu kvality života autizmom postihnutých ľudí.
Pod kopcom 75, Nové Zámky
IMG
Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených
Politické inštitúcie
Slovenská mimoparlamentná politická strana, NOSNP. Cieľom je presadzovanie zákona o odškodnení občanov, ktorí vložili peniaze do nebankových subjektov a riešenie nezamestnanosti.
G. Bethlena 4892/47, Nové Zámky
IMG
Mestská polícia Nové Zámky
Polícia
Činnosť mestskej polície, zbierky zákonov, základné informácie, akcie, archív.
Školská 14, Nové Zámky
IMG
Okresná prokuratúra, Nové Zámky
Prokuratúry
Trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov, dozor nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania.
F. Rákocziho 15, Nové Zámky
IMG
Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky
Sociálna poisťovňa
Registrovanie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení. Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.
Nám. Gy. Széchényiho 10, Nové Zámky
IMG
Okresný súd Nové Zámky
Súdy
Riešenie súdnych sporov a rozhodovanie. Služby v oblasti spravodlivosti a súdnictva. Poradenstvo v oblasti justície.
Rákocziho 15, Nové Zámky
IMG
Základná škola, Hradná ul.22, Nové Zámky
Školy
Základná škola. Vzdelávanie a výchova hrou, krúžky, projekty.
Hradná 22, Nové Zámky
IMG
Základná škola, Nové Zámky, Mostná ul. 3
Školy
Športové triedy so zameraním na hokej, športový aerobik a atletiku. Vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, prechod k informačnej spoločnosti, možnosti na aktívne trávenie voľného času detí.
Mostná 3, Nové Zámky
IMG
Základná škola Nábrežná, Nové Zámky
Školy
Všeobecné vzdelanie, vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku, volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. Školská jedáleň.
Nábrežná 95, Nové Zámky
IMG
Základná škola Nové Zámky, ul. Gábora Bethlena
Školy
Základná škola, ktorá sa zameriava na športovú výchovu detí- športové triedy so zameraním na futbal, hádzanú a plávanie.
G. Bethlena 41, Nové Zámky
IMG
Materská škola, Ďorocká, Nové Zámky
Školy
Materská škola Nové Zámky. Výchovno - vzdelávacie aktivity pre deti v predškolskom veku, grafomotorické cvičenia, pohybové a športové aktivity, výlety.
Ďorocká 4, Nové Zámky
IMG
Základná umelecká škola, Nové Zámky
Školy
Základná umelecká škola Nové Zámky, výučba umeleckých odborov ako je spev, výtvarné umenie, príprava žiakov na orientáciu v hudobných a výtvarných trendoch.
SNP 5, Nové Zámky
IMG
Požehnanie Jednoty - Deeksha
Záujmové združenia a spolky
Pohľad na Požehnanie Jednoty známe ako Deeksha - fenomén, ktorý sa usiluje vzbudiť v ľudstve spojenie.
Boženy Němcovej 4771/4, Nové Zámky
IMG
Centrum voľného času PYRAMÍDA, Nové Zámky
Záujmové združenia a spolky
Centrum voľného času PYRAMÍDA. Krúžky hip-hop, brušné tance, hra na hudobné nástroje, spoločenské tance, tvorivé dielne, počítačový, výtvarný, akvaristický a bonsaj krúžok, športové krúžky.
Jánošíková 1, Nové Zámky
IMG
Daňový úrad Nové Zámky
Daňové úrady
Evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola.
Kukučínova 1, Nové Zámky
IMG
Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Nové Zámky
Náboženské inštitúcie
Apoštolská cirkev - multilokalitný kostol s nízkoprahovou bohoslužbou pre ľudí. Činnosti cirkevných organizácií.
Nám. Gy. Széchenyiho 11, Nové Zámky


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.