Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií

Veda, technika Bratislava Katalóg firiem AZKatalog.eu

IMG
Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN
Geológia
Vŕtanie a servis studní, projektovanie, čerpacie skúšky, odkalovanie studní, výmena a dodávka čerpadiel, požiarne studne, studne pre tepelné čerpadlá, odvodňovanie stavenísk, hydrogeologické posudky.
Raketová 6, Bratislava-Ružinov
IMG
SALVUS, s.r.o.
Psychológia
Psychologické, medicínske a ošetrovateľské centrum. Posúdenie psychickej spôsobilosti profesionálnych vodičov (aj ADR, VRZ), pracovníkov SBS a držiteľov zbraní. Odborné poradenstvo pre vodičov (jazda pod vplyvom alkoholu), aj online prostredníctvom portálu, či videohovoru Skype. Terapie, intervencie v krízových situáciách, aj online prostredníctvom poradne, či videohovoru Skype. Aj v anglickom jazyku.
Komárnicka 11, Bratislava
IMG
Slovenská cestná spoločnosť
Vedecké a technické združenia a spolky
Odborné, stavovské, nepolitické a neziskové združenie fyzických a právnických osôb. Rozširovanie poznatkov z oblasti cestného staviteľstva.
Koceľova 15, Bratislava
IMG
Slovenský zväz rádioamatérov
Vedecké a technické združenia a spolky
Zväz rádioamatérov poskytujúcich informácie o vlnách, kábloch, novinkách, výchova nových rádioamatérov, stanovy, členstvo, aktivity.
Wolkrova 4, Bratislava
IMG
Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Vedecké a technické združenia a spolky
Záujmové združenie - napomáhanie k vytváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií.
Bazová 2, Bratislava
IMG
Združenie pre Slovenskú technologickú platformu
Vedecké a technické združenia a spolky
Výchovná a poradenská činnosť, príprava na podnikanie v malých a stredných podnikoch, prieskum a výskum v oblasti manažmentu, koordinácia projektov v rámci štrukturálnych fondov EU.
Nobelova 18, Bratislava
IMG
Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Vedecké a technické združenia a spolky
Činnosť vedeckého združenia - podpora vedy, výskumu a inovácií s cieľom zvyšovania hospodárskeho rastu krajiny a jednotlivých samospráv.
Geologická 1, Bratislava
IMG
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Vedecké a technické združenia a spolky
Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Rozvoj osobnosti mladých ľudí.
Hagarova 4, Bratislava
IMG
Neinvestičný fond Cukrovka
Vedecké a technické združenia a spolky
Združenie podporujúce výskum, vzdelanie a informovanie verejnosti v oblasti problémov s cukrovkou.
Dúbravská cesta 9, Bratislava - Karlova Ves
IMG
Kalibračné združenie Slovenskej republiky
Vedecké a technické združenia a spolky
Meranie v systéme manažérstva. Organizovanie akcií, zhromaždení, diskusné fórum, kalendár akcií.
Šulekova 33, Bratislava
IMG
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Združenie
Vedecké a technické združenia a spolky
Dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické združenie záujmových odborných vedeckotechnických spoločností, komitétov.
Koceľova 15, Bratislava
IMG
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.
Vedecké a technické združenia a spolky
Rozvoj výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít.
Pribinova 25, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Slovenská asociácia pre elektronický obchod
Vedecké a technické združenia a spolky
Záujmové združenie právnických osôb - rozvoj elektronického obchodu na Slovensku, podpora a propagácia, školiaca, poradenská, expertízna, informačná a publikačná činnosť, činnosť odborný komisií.
Radničné nám. 4, Bratislava


   (c) 2010-2021 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.