Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (38) - Košice (3) - Nitra (3) - Rimavská Sobota (2) - Zvolen (2) - Veľké Rovné (1) - Komárno (1) - Malacky (1) - Vieska nad Žitavou (1) - Pata (1) - Rajecká Lesná (1) - Pezinok (1) - Žilina (1) - Trenčín (1) - Dubnica nad Váhom (1)
IMG
Slovenský metrologický ústav
Vedecké a výskumné inštitúcie
Vzdelávanie v oblasti meteorológie a poskytovanie meteorologických služieb.
Karloveská 63, Bratislava - Karlova Ves
IMG
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Vedecké a výskumné inštitúcie
Legislatívne opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky, informácie o priebehu sčítania občanov, štatistiky.
Miletičova 3, Bratislava
IMG
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Vedecké a výskumné inštitúcie
Kvalita, metrológia, skúšobníctvo, technická normalizácia. Koordinácia a metodická činnosť. Tvorba štátnej politiky, koncepcií a programu rozvoja Národného programu kvality Slovenskej republiky
Štefanovičova 3, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Geologický ústav Slovenskej akadémie vied
Vedecké a výskumné inštitúcie
Výskum geologickej stavby a látkového zloženia Západných Karpát a ich vývoja od paleozoika až do konca terciéru. Geochemický a petrologický výskum.
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IMG
AA TERRA ANTIQUA s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Archeologický výskum zameraný na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a záchranu archeologických nálezov a nálezísk, ktoré sa nachádzajú na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.
Sídlisko Rimava 1063/35, Rimavská Sobota
IMG
DSSI - projektovanie mobilnej techniky
Vedecké a výskumné inštitúcie
Inovácia súčasných a vytváranie moderných obranných, ochranných, bezpečnostných a záchranných systémov. Projektovanie, modernizácia dopravných motorových vozidiel, špeciálnej techniky. Kurzy.
Martinská 56, Bratislava-Ružinov
IMG
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Vedecké a výskumné inštitúcie
Štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení. Informácie o úrade - legislatíva, výročné správy, dokumenty, funkcie.
Bajkalská 27, Bratislava
IMG
Eurovalley, a.s.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Priemyselný a technologický park, zameranie na výskumno-vývojové ciele, podpora výroby produktov v oblasti software, elektroniky, biotechnológií.
Radlinského 2751/1, Malacky
IMG
Slovenská vákuová spoločnosť
Vedecké a výskumné inštitúcie
Medzinárodné mimovládne združenie pre vákuovú vedu, techniku a aplikácie, podpora inštitúcií výskumu a vývoja v oblasti vákuových technológií, odborné školenia v oblasti vákuových technológií.
Ilkovičova 3, Bratislava-Karlova Ves
IMG
TNS Slovakia - globálna agentúra v oblasti marketingového výskumu
Vedecké a výskumné inštitúcie
Realizácia sociálneho a politického výskumu, marketingových výskumov z oblasti médií, healthcare, utilít, dopravy, turizmu, monitoringu reklamy a internetu, interpretácie výsledkov a podpory klientov.
Prievozská 4D, Bratislava
IMG
SKOV - služba pre kvalitu a ochranu vôd, s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Prieskumné pracovisko pre riešenie otázok ochrany a kvality podzemných a povrchových vôd, tvorba informačných systémov monitoringu kvality vôd a prírodného prostredia, ochrana pred znečistením.
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IMG
Biogen Idec (Slovak Republic) s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Uskutočňovanie výskumu a vývoja biotechnologických liečiv v oblasti centrálneho nervového systému a onkológie. Rozšírenie odboru onkológie, neurológie, dermatológie a reumatológie.
Palisády 33, Bratislava
IMG
CEIT Technical Innovation, s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Vývoj jednoúčelových strojov a zariadení, skúšobných stavov. Konštrukcia montážnych prípravkov. Automatizácia výrobných systémov. Výskum inteligentných systémov. 3D projektovanie
Univerzitná 8661/6A, Žilina
IMG
Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Vedecké a výskumné inštitúcie
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti sociológie. Cieľom je podporovať rozvoj sociológie a šíriť sociologické poznatky.
Palackého č. 1, Bratislava
IMG
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Vedecké a výskumné inštitúcie
Podpora výskumu a vývoja, vrátane podpory interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu. Podávanie projektov v rámci ESF.
Mýtna 23, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, príspevková organizácia
Vedecké a výskumné inštitúcie
Výskum štruktúry a vlastností materiálov od makroúrovne až po úroveň atomárnu, transmisná elektrónová mikroskopia, rastrová elektrónová mikroskopia, svetelná mikroskopia, projekty a publikácie.
Račianska 75, Bratislava
IMG
SYNKOLA, s.r.o.
Vedecké a výskumné inštitúcie
Výskum v oblasti biologicky aktívnych látok a chemických zlúčenín.
Mlynská dolina CH 2, Bratislava
IMG
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
Vedecké a výskumné inštitúcie
Základný výskum v oblasti virológie a rickettsiológie.
Dúbravská cesta 9, Bratislava-Karlova Ves
IMG
Ústav ekológie lesa SAV
Vedecké a výskumné inštitúcie
Oficiálne stránky Ústavu ekológie lesa SAV. Profil, projekty, aktivity a publikácie.
Štúrova 2, Zvolen
IMG
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
Vedecké a výskumné inštitúcie
Oblasť základného a aplikovaného výskumu rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín a odpadov, mechanochémie a minerálnych biotechnológií.
Watsonova 45, Košice


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.