Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Bratislava (8) - Zvolen (1)
IMG
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvá
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - informácie o legislatívnej činnosti ministerstva, informácie o civilnom, trestnom a medzinárodnom práve, o jednotlivých orgánoch.
Župné nám. 13, Bratislava
IMG
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvá
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - kontrola plnenia úloh štátnej správy, vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov, sociálne štipendiá a informácie.
Stromová 1, Bratislava
IMG
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvá
Ochrana ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochrana a správa štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, súkromné bezpečnostné služby.
Pribinova 2, Bratislava
IMG
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvá
Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahov SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.
Hlboká cesta 2, Bratislava-Staré Mesto
IMG
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvá
Informácie o ministerstve a jednotlivých organizáciach ministerstva, o podpore pri strate zamestnania a o podpore zdravotne postihnutým občanom, vydané tlačové správy.
Špitálska 4-8, Bratislava
IMG
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvá
Tvorba a uskutočňovanie finančnej, colnej a cenovej politiky, výkon štátnej správy vo veciach bankovníctva, stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového poistenia, devízového hospodárstva.
Štefanovičova 5, Bratislava
IMG
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvá
Štátna správa a štátny odborný dozor v rezorte pôdohospodárstva, riadenie, usmerňovanie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovanej Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.
Dobrovičova 12, Bratislava
IMG
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvá
Analýza stavu vo výrobe, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie, kontrola zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami.
Mierová 19, Bratislava - Ružinov
IMG
Správa finančnej kontroly
Ministerstvá
Finančné kontroly, prehľad právnych noriem a vybavovanie žiadostí, preverovanie sťažností, podnetov - správa finančnej kontroly.
T. G. Masaryka 10, Zvolen


   (c) 2010-2020 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.