Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
Slovensko - Košice (4) - Komárno (1) - Istebné (1) - Hrabušice (1) - Bratislava (1) - Banská Bystrica (1) - Žilina (1) - Vojany (1) - Veľká Hradná (1) - Trnava (1) - Topoľčany (1) - Senica (1) - Senec (1) - Ružomberok (1) - Rimavská Sobota (1) - Prešov (1) - Muránska Huta (1) - Malá Mača (1)

Samospráva

IMG
Banskobystrický samosprávny kraj
Samospráva
Banskobystrický samosprávny kraj -zastupiteľstvo, predseda, zariadenia, potrebné informácie pre občanov.
Nám. SNP 23, Banská Bystrica
IMG
Mestský úrad Senica
Samospráva
Správa mesta Senica. Oddelenia organizačné a vnútornej správy, kultúry, sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov, informatiky a komunikácie s verejnosťou, správy majetku mesta a regionálneho rozvoja.
Štefánikova 1408/56, Senica
IMG
Obecný úrad Beša
Samospráva
Oficiálne stránky obce, história, samospráva, dokumenty, kultúra, fotogaléria.
Beša 107, Vojany
IMG
Obecný úrad Istebné
Samospráva
Všeobecná verejná správa a činnosť obecného úradu, obecné zastupiteľstvo.
Istebné 142, Istebné
IMG
Trnavský samosprávny kraj
Samospráva
Trnavský samosprávny kraj - verejne dostupné informácie, aktuality, činnosť jednotlivých útvarov, kontakty.
Starohájska 10, Trnava
IMG
Košický samosprávny kraj
Samospráva
Informácie o Košickom samosprávnom kraji - predseda, zastupiteľstvo, voľby, monitoring, právne normy, symboly, informácie o kraji, doprava, kultúra, regionálny rozvoj, sociálne veci, školstvo.
Námestie Maratónu mieru 1, Košice
IMG
Obecný úrad Veľká Hradná
Samospráva
Samospráva obce. História, kultúra, aktivity obce.
Veľká Hradná 42, Veľká Hradná
IMG
Prešovský samosprávny kraj
Samospráva
Prešovský samosprávny kraj. Predseda, zastupiteľstvo, prístup k informáciám pre občanov. Legislatíva, kompetencie a pôsobnosť samosprávneho kraja.
Námestie mieru 2, Prešov
IMG
Mestský úrad Topoľčany
Samospráva
Poskytovanie služieb občanom mesta - oddelenie právne, odbor organizačný, ekonomický, správy majetku a služieb, odbor výstavy, ŽP a vyvlastňovacieho konania, odbor starostlivosti o občanov.
Nám. M.R.Štefánika 1, Topoľčany
IMG
Mestský úrad Rimavská Sobota
Samospráva
Samospráva mesta, oddelenia - strategického rozvoja, organizačné a vnútornej správy, ekonomické, právne a majetkové, stavebného poriadku, školstva, kultúry a starostlivosti, životného prostredia.
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota
IMG
Mestský úrad Senec
Samospráva
Samospráva mesta, mestský úrad, ekonomický odbor, odbor životného prostredia, organizačný odbor, odbor sociálnych vecí, právny odbor.
Mierové námestie 8, Senec
IMG
Miestny úrad Košice - Kavečany
Samospráva
Správa mestskej časti Košice-Kavečany. Informácie o mestskom úrade, kultúre, školstve.
Široká 17/A, Košice
IMG
Žilinský samosprávny kraj
Samospráva
Informácie o Žilinskom samosprávnom kraji, história, štatút, kompetencie, predseda, podpredseda, zastupiteľstvo a symboly kraja.
Komenského 48, Žilina
IMG
Obecný úrad Malá Mača
Samospráva
Informácie o obci Malá Mača, história obce, kostol, kultúra, firmy, fotogaléria.
Hlavná ul. 127/46, Malá Mača
IMG
Miestny úrad Košice - Vyšné Opátske
Samospráva
Poskytovanie služieb občanom mestskej časti Košice-Vyšné Opátske.
Nižná Úvrať 25, Košice
IMG
Obecný úrad Hrabušice
Samospráva
Obecná samospráva, starosta, kontrolór, obecné zastupiteľstvo, overovanie listín, obecné dokumenty, nariadenia, povolenia, dane, poplatky, matrika.
Hlavná 171/46, Hrabušice
IMG
Bratislavský samosprávny kraj
Samospráva
Informácie o Bratislavskom samosprávnom kraji. Aktuality, servis pre občana, poradňa. Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí, oddelenie komunikácie s verejnosťou.
Sabinovská 16, Bratislava-Ružinov
IMG
Obecný úrad Muránska Huta
Samospráva
Štátna správa obce, overovanie dokumentov, správa miestnych daní a poplatkov, obecné dokumenty a nariadenia.
Muránska Huta 2, Muránska Huta
IMG
Miestny úrad Košice - Staré Mesto
Samospráva
Správa mestskej časti Košice - Staré mesto. Kancelária primátora a prednostu, oddelenie sociálne, materských škôl,ekonomické, matričný úrad, oddelenie registratúry, kultúry a masmediálnej komunikácie.
Hviezdoslavova 7, Košice-Staré Mesto
IMG
Mestský úrad Komárno
Samospráva
Správa mesta Komárno, poskytovanie služieb obyvateľom mesta, ekonomický odbor, odbor sociálny, správny, školstva, kultúry, územného rozvoja, výstavby a vnútorných vecí.
Nám. gen. Klapku 1, Komárno
Stránky 1 2


   (c) 2010-2024 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.