Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Ing. Miroslav Rakyta - CONSULTING
Kurzy
Poradenské a konzultačné služby v oblasti organizácie a riadenia údržby. Informácie o zvyšovaní produktivity práce, systéme produktívnej údržby. Organizácia workshopov, kurzov a školení.
Borova 3179/21, Žilina
IMG
Mgr. Viera Grenčíková-
Kurzy
Vzdelávanie dospelých na základe objednávky klienta, organizácia konferencií, kurzov, seminárov.
Martinská 1617/1, Žilina
IMG
XOX, s.r.o.
Kurzy
Organizovanie kurzov a školení, kultúrnych a spoločenských podujatí.
Pekná 13/10, Žilina
IMG
Akadémia celoživotného vzdelávania, s.r.o.
Kurzy
Poskytovanie vzdelávacích a rozvojových programov v rámci celoživotného vzdelávania a kariérneho rastu pracovníkov.
Univerzitná 8413/6, Žilina
IMG
Euroglobal service s.r.o.
Kurzy
Realizácia vzdelávacích kurzov a školení, konferencií, seminárov. Podnikateľské poradenstvo.
J. Vuruma 144/3, Žilina
IMG
NMC spol. s r.o. - organizácia seminárov
Kurzy
Organizácia odborných seminárov a konferencií, firemných prezentácií, školení, prieskum trhu.
Makovického 10, Žilina
IMG
Materská škola Limbová, Žilina
Materské školy
Materská škola - výchova detí v predškolskom veku, pohybové hry, výchovno-vzdelávacie aktivity podporujúce zdravý vývin detí. pestovanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu, k ostatným ľudom.
Limbová 26, Žilina
IMG
Materská škola Považský Chlmec
Materské školy
Materská škola. Výchovno - vzdelávacie činnosti v predškolskom veku zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa, komunikačných a rozumových schopností, pestovanie zodpovednosti.
Študentská 15/3, Žilina
IMG
Materská škola Ul. Petzvalova Žilina
Materské školy
Materská škola. Výchovno-vzdelávacie činnosti v predškolskom veku.
Petzvalova 8, Žilina
IMG
Materská škola Nám. Janka Borodáča, Žilina
Materské školy
Materská škola. Pohybové hry zamerané na podporu zdravia, grafomotoriku, tvorivé hry, divadelné predstavenia, špecializovaná trieda s vyučovacím jazykom anglickým.
Nám. Janka Borodáča 7, Žilina
IMG
Materská škola A. Kmeťa, Žilina
Materské školy
Výchovno-vzdelávacie činnosti v predškolskom veku. Rozvíjanie emocionality detí, estetického cítenia a vzťahu k umeniu, podporovanie záujmu detí o ľudové tradície a zvyky, enviromentálna výchova.
A. Kmeťa 15, Žilina
IMG
Materská škola, Predmestská 27, Žilina
Materské školy
Informácie o materskej škole - rôzne aktivity pre deti v letnom i zimnom období.
Predmestská 27, Žilina
IMG
Materská škola Zástranie
Materské školy
Štátna materská škola. Príprava detí predškolského veku na školskú dochádzku, pohybové hry, aktivity, učenie detí ku samostatnosti, zodpovednosti.
Zástranie 284, Žilina
IMG
Materská škola Gemerská ul. č. 1772, Žilina
Materské školy
Materská škola, poskytovanie predprimárneho vzdelania, príprava pre vstup do základnej školy, rôzne voľnočasové aktivity pre deti, záujmové krúžky, pohybové hry.
Gemerská 1772, Žilina
IMG
Materská škola Budatín
Materské školy
Materská škola - rôzne aktivity, pohybové hry, rozvoj kreativity pri hrách, rozlišovanie geometrických tvarov a poznávanie farieb, rozvíjanie grafomotoriky, komunikačných schopností.
Cesta k Vodojemu 1, Žilina-Budatín
IMG
Materská škola Puškinova, Hliny III. Žilina
Materské školy
Materská škola. Výchovno-vzdelávacie činnosti v predškolskom veku.
Puškinova 2165/3, Žilina
IMG
Materská škola, Žilina - Mojšová Lúčka
Materské školy
Predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity. Informácie o škole.
Rybie námestie 1/1, Žilina
IMG
Materská škola Hliny VIII.
Materské školy
Materská škola. Predškolská príprava detí, podpora tvorivosti detí prostredníctvom hier, pohybové a športové aktivity, rozlišovanie geometrických tvarov a farieb, jednoduché matematické počty.
Lichardova 20, Žilina
IMG
Materská škola Trnavská Žilina
Materské školy
Materská škola. Výchovno-vzdelávacie činnosti v predškolskom veku, pohybové hry, cvičenia zamerané na grafomotoriku, komunikáciu, enviromentálna výchova, podpora samostatnosti dieťaťa.
Trnavská 2993/21, Žilina
IMG
Materská škola Bánová
Materské školy
Materská škola - grafomotorické cvičenia, loptové a pohybové hry, edukačné aktivity, vedenie k samostatnosti, základným hygienickým návykom, spolupráca s rodičmi.
Do Stošky 5, Žilina


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.