Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Materská škola Watsonova, Košice
Materské školy
Materská škola rodinného typu s heterogénnymi triedami. Zabezpečovanie výučby anglického jazyka, predplavecké kurzy, tanečný a výtvarný krúžok, práca s PC.
Watsonova 2, Košice
IMG
Cirkevná materská škola bl. Imeldy
Materské školy
Cirkevná materská škola. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku. Rozvíjanie vedomostí a schopností žiakov. Vyučovací jazyk slovenský.
Moyzesova 8, Košice-Staré Mesto
IMG
KIDS Academy
Materské školy
Jazyková škola - španielsky, anglický a francúzsky jazyk. Poldenná anglická škôlka pre deti od 3 do 5 rokov.
Masarykova 14, Košice
IMG
Spojená škola pre žiakov s TP
Materské školy
Škola vzdeláva telesne postihnutých žiakov od Materskej školy až po Obchodnú akadémiu.
Opatovská 97, Košice
IMG
Súkromná Materská Škola
Materské školy
Vyučovanie anglického jazyka pre deti. Základom vyučovania je prirodzená komunikácia v anglickom jazyku s kvalifikovanými učiteľmi z Veľkej Británie.
Starozagorská 8, Košice
IMG
ROZPRÁVKOVÁ ZÁHRADA s.r.o.
Materské školy
Súkromná materská škôlka s celodennou starostlivosťou. Výučba angličtiny.
Cimborkova 27, Košice
IMG
Materská škola, Čínska 24, Košice
Materské školy
Prevádzkovanie materskej školy. DopÄşňanie rodinnej výchovy a výchovno-vzdelávacej činnosti zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj.
Čínska 24, Košice
IMG
Materská škola, Ipeľská 10, Košice
Materské školy
Prevádzkovanie materskej školy - 4. triedy. Oznamy, aktivity, kalendár akcií.
Ipeľská 10, Košice
IMG
Materská škola Zádielska 4, Košice
Materské školy
Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním, predprimárne vzdelávanie detí, výučba aj v maďarskom jazyku.
Zádielska 4, Košice
IMG
Materská škola sv. košických mučeníkov
Materské školy
Informácie o materskej škole, poplatky, jedáleň, fotogaléria.
Čordákova 50, Košice
IMG
Súkromná materská škola, Jegorovovo námestie, Košice
Materské školy
Súkromná materská škola s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou. Rozvoz detí, večerný a víkendový babysitting, detské oslavy.
Jegorovovo nám. 5, Košice
IMG
AIESEC Košice
Praxe a stáže
Študentská medzinárodná organizácia. Odborné stáže v zahraničí.
Tajovského 13, Košice-Staré Mesto
IMG
Stredisko krízovej intervencie
Resocializačné zariadenia
Poskytovanie sociálnych služieb a liečebno - výchovnej starostlivosti týraným, pohlavne zneužívaným deťom, rodičom, resocializačné stredisko.
Adlerova 4, Košice-Dargovských Hrdinov
IMG
Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice
Stredné školy
Stredná odborná škola. Študijné a učebné odbory - manikér, pedikér, kaderník, obchod a podnikanie, služby v cestovnom ruchu, kozmetička, vizážistka, odevný dizajn, vlasová kozmetika.
Gemerská 1, Košice-Juh
IMG
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Stredné školy
Štúdium podľa alternatívneho učebného plánu, ktorý zabezpečuje profiláciu študenta vzhľadom na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na vysoké školy.
Čordákova 50, Košice
IMG
Súkromná stredná odborná škola Košice
Stredné školy
Súkromná stredná odborná škola. Vyučovanie odborov pedagogickej akadémie a obchodnej akadémie.
Bukovecká 17, Košice-Nad jazerom
IMG
Konzervatórium Košice
Stredné školy
Konzervatórium - stredná škola s vyučovaním hry na dychové, bicie, sláčikové, strunové, akordeónové a klavírne hudobné nástroje. Vyučovanie spevu a tanca.
Timonova 2, Košice-Staré Mesto
IMG
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Stredné školy
Štúdijné odbory - geodézia, kartografia a kataster, technicko - informatické služby v stavebníctve, staviteľstvo.
Lermontovova 1, Košice
IMG
Súkromná stredná umelecká škola
Stredné školy
Filmová škola so štúdijnými odbormi obrazová a zvuková tvorba a maskérska tvorba.
Petzvalova 2, Košice
IMG
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského Košice
Stredné školy
Cirkevné bilingválne - slovensko-anglické gymnázium. Možnosť 5-ročného štúdia pre absolventov 8., resp. 9. ročníka ZŠ a 8-ročného štúdia pre absolventov 4. ročníka ZŠ.
Škultétyho 10, Košice


   (c) 2010-2019 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.