Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií
IMG
Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Knižnice
Katalógy a informačné zdroje. Elektronické žiadanky, služby knižnice, poradňa, fotogaléria, výstavy, akcie a aktuálne informácie.
Moyzesova 9, Košice
IMG
Knižnica Univerzity veterinárneho lekárstva v KE
Knižnice
Predaj a vypožičanie rôznych odborných publikácií z oblasti veterinárstva, študijné materiály a skriptá.
Komenského 73, Košice
IMG
Knižnica pre mládež mesta Košice
Knižnice
Knižnica pre prácu s deťmi a mládežou. Výpožičky kníh a časopisov, využívanie internetu, podujatia, výstavky nových kníh a burzy vyradených kníh.
Tajovského 9, Košice
IMG
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Kurzy
Je jedinou inštitúciou svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie pre slovenských i zahraničných študentov a jedna z dvoch, ktorá ponúka záujemcom štúdium farmácie. Študijné programy: všeobecné veterinárne lekárstvo, farmácia, kynológia, vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín, produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia.
Komenského 73, Košice
IMG
Bc. Peter Franko - FORMATION
Kurzy
Usporadúvanie školení, preškoľovaní, odborných a rekvalifikačných kurzov.
Štúrova 27, Košice
IMG
Právne Vzdelávanie
Kurzy
Služby v oblasti právneho poradenstva, kurzy a semináre na aktuálne problémy z praxe, odpovede na otázky, rozvoj businessu. Elektronický podpis.
Nerudova 14, Košice
IMG
Ing. Zuzana Fečková Franková
Kurzy
Kurzy, rodinné konštelácie. Metóda 3 v 1, systém One Brain, jemný a nenásilný spôsob na identifikovanie a uvoľnenie stresu - sedenia.
Vodárenska 15, Košice
IMG
Cassovia Consulting Group, s.r.o.
Kurzy
Marketingové poradenstvo, marketingová komunikácia, marketingové eventy a prieskum. Služba komplexného finančného poradenstva. Školenia.
Kpt. Jaroša 6, Košice
IMG
PhDr. Helena Moznerová - ELLENIUM - vzdelávacia agentúra
Kurzy
Vzdelávanie - kurzy, semináre, tréningy, konzultácie. Kurzy rozvoja osobnosti, poradňa odvahy, sebavedomia.
Mlynská 27, Košice-Staré Mesto
IMG
euroedu, s.r.o.
Kurzy
Príprava a organizovanie širokého spektra vzdelávacích kurzov, seminárov. Kurzy v oblasti: komunikačné zručnosti, dane, daňové exekučné konanie. Vydavateľ časopisu Územná samospráva - spravodajca.
Hroncova 5, Košice
IMG
Mgr. Iveta Henzélyová
Kurzy
Poskytovanie vzdelávacích kurzov v rámci alternatívnej liečby bylinkami.
ČSL. Armády 8, Košice
IMG
Ing. Judita Tillová
Kurzy
Vedenie účtovníctva, poskytovanie účtovného, organizačného a ekonomického poradenstva, sprostredkovateľská a prednášková činnosť - ekonomika, organizovanie školení a seminárov v oblasti ekonomiky.
Hroncova 3, Košice-Sever
IMG
Oros Learning Centre
Kurzy
Vzdelávanie detí a dospelých v oblasti anglického a nemeckého jazyka. Všeobecné kurzy anglického jazyka, obchodná angličtina, konverzácia, príprava na maturitu, výučba anglického jazyka vo firmách.
Letná 45, Košice
IMG
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
Stredné školy
Stredná odborná škola technická. Študijné odbory s výučným listom a maturitou, učebné odbory s výučným listom. Nadstavbové štúdium, štúdium popri zamestnaní.
Kukučínova 23, Košice-Juh
IMG
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
Stredné školy
Ponuka študijných a učebných odborov, nadstavbové štúdium. Odbory - stolár, obchodná akadémia, športový manažment, grafik digitálnych médií, umelecko-remeselné spracúvanie dreva a kovov.
Ostrovského 1, Košice-Juh
IMG
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca
Stredné školy
Stredná odborná škola. Vzdelávanie v učebných a študijných odboroch - mechanik, obrábač kovov, elektromechanik, zlievač, nástrojár, mechanik PC sietí, programátor, technické lýceum.
Učňovská 5, Košice-Šaca
IMG
Spojená škola - Odborné učilište a Praktická škola Košice
Stredné školy
Odbory: stavebná výroba - murárske práce, potravinárska výroba - cukrár, pekár, obchodná prevádzka - príprava jedál, opatrovateľská starostlivosť, pedikúra-manikúra, poľnohospodárstvo, krajčírstvo.
Alejová 6, Košice
IMG
Súkromné gymnázium, Košice
Stredné školy
Informácie o gymnáziu, predmety, učitelia, triedy, dokumenty, fotoalbumy, aktivity, súťaže školy.
Petzvalova 4, Košice-Západ
IMG
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II
Stredné školy
Výučba v málopočetných skupinách, zvyšovanie kvality vyučovania. Športová trieda pre chlapcov a dievčatá so zameraním na florbal.
Katkin park 2, Košice
IMG
Stredná odborná škola železničná
Stredné školy
Vedenie školy, študijné a učebné odbory, teoretické vyučovanie, odborná výchova. Školská jedáleň s možnosťou organizovania rodinných osláv a iných spoločenských udalostí.
Palackého 14, Košice


   (c) 2010-2018 Katalóg firiem na Slovensku
Za obsah a správnosť všetkých vložených inzerátov nesie v plnej miere zodpovednosť zadávateľ inzerátu.
Ak administrár servera uzná inzerát akokoľvek závadný, vyhradzuje si právo takýto inzerát bez náhrady zmazať.
Portál nemá nič spoločného s inzerentmi. Návštevníci portálu konajú vždy priamo s inzerentmi.
Z týmito vzniknutými obchodnými vzťahy nemá inzertný portál nič spoločné.